china

Iako se po pravilu putuje u sopstvenoj organizaciji i o sopstvenom trošku, uvijek postoje načini kako posjetiti neku daleku zemlju, da taj put bude u službi profesionalnog usavršavanja a da troškove puta snosi upravo ta strana. 

Putem Kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju proslijedilo je Notu Ambasade NR Kine u BiH i Program seminara (231 seminar u ponudi) koji će se održati u NR Kini, u 2016. godini, u cilju implementacije plana za obuku kadrova iz Republike Srpske i BiH.

Izbor kandidata koji učestvuju na seminarima vrši kineska strana putem Ambasade NR Kine u BiH, na osnovu prijave i biografije svakog kandidata.

Sve troškove vezano za seminar (avionski prevoz, smještaj, hrana) snosi kineska strana. Mogućnost učešća na seminarima imaju kandidati koji govore engleski jezik i koji nemaju više od 45 godina starosti.

Prijavio sam se na Seminar pod nazivom "2016 Seminar on Engineering Education and Project Management for Countries in Belt and Road Areas" u trajanju od 21 dan.

Nakon što sam obavješten da je moja aplikacija za seminar prihvaćena, počele su užurbane pripreme za put.

Ostatak priče donosim u fotografijama:

Oficijelni dio

20161012_111730.jpg 20161013_111459.jpg 20161013_163256.jpg

20161013_163307.jpg 20161020_140409.jpg 20161020_140840.jpg

20161020_151546.jpg 20161101_120718.jpg IMG_2910.jpg

IMG_3074.jpg IMG_3102.jpg IMG_7355.jpg

Studijske posjete

20161015_094928.jpg 20161015_104300.jpg 20161015_143306.jpg

20161015_144828.jpg 20161019_152238.jpg 20161019_153158.jpg

20161019_155730.jpg 20161022_111436.jpg 20161022_113353.jpg

20161024_124238.jpg 20161025_075616.jpg 20161025_083135.jpg

20161025_102508.jpg 20161025_102621.jpg 20161025_143514.jpg

20161025_150026.jpg 20161025_151347.jpg 20161025_170837.jpg

20161028_100812.jpg 20161028_101355.jpg 20161028_102234.jpg

20161029_114343.jpg 20161029_115911.jpg IMG_7389.jpg

IMG_7853.jpg IMG_7854.jpg IMG_7886.jpg

Nacionalni muzej

20161019_160648.jpg 20161019_161016.jpg 20161019_161659.jpg

20161019_162852.jpg 20161021_111246.jpg 20161021_111259_001.jpg

20161021_111738.jpg 20161021_112227.jpg 20161021_112309.jpg

20161021_113109.jpg 20161021_113218.jpg 20161021_113335.jpg

20161021_113402.jpg 20161021_113450.jpg 20161021_113512.jpg

20161021_113627.jpg 20161028_131940_001.jpg

Hrana

20161014_161752.jpg 20161021_134853.jpg 20161022_161429.jpg

20161027_190747.jpg 20161029_134621.jpg

Slobodno vrijeme

20161019_182152.jpg 20161019_184341.jpg 20161022_133404.jpg

20161024_203506.jpg 20161029_105716.jpg 20161029_105757.jpg

20161029_152131.jpg 20161029_153128.jpg 20161031_151456.jpg

20161031_154526.jpg 20161031_172610.jpg IMG_7476.jpg

 

Vezani linkovi:

Dokumentacija sa seminara u Kini dostupna za građane Republike Srpske

Foto galerija: Kina zemlja čuda

Brzi vozovi transformisali putovanje Kinom

Cjenkanje se u Kini podrazumjeva

VIDEO: Studentska menza X'ian univerziteta

Praktična primjena 3D štampača

Kina - Stambeni blog u izgradnji