fbpx

Asocijacija za unapređenje visokog obrazovanja radi na povezivanju visokog obrazovanja i tržišta rada.