• Nagrada za dobar rad - Segment praćenja naplate - Telekom Srpske (učešće u sportskim igrama na Jahorini - sportska disciplina: povlačenje konopca)