Obuke, kursevi i radionice

 • 31.03.2022. Naziv specijalizacije: Software Product Management Specialization - (sertifikat),
 • 28.11.2021.  Naziv kursa: Software Processes and Agile Practices (4 weeks online course authorized by University of Alberta and offered through Coursera)- (sertifikat),
 • 28.09.2021.  Naziv kursa: Client Needs and Software Requirements (4 weeks online course authorized by University of Alberta and offered through Coursera)- (sertifikat),
 • 23.08.2021.  Naziv kursa: Software Product Management Capstone (6 weeks online course authorized by University of Alberta, and offered through Coursera)- (sertifikat),
 • 22.11.2020. Naziv kursa: Become a Successful Online Teacher - Teach Online Students (6 hours online course provided by TJ Walker and offered through Udemy)
 • 30.09.2020. Naziv kursa: English for Business and Entrepreneurship (Online course authorized by University of Pennsylvania and offered through Alison (sertifikat),
 • 12.08.2020. Naziv obuke: Agile Analytics - (4 weeks online course authorized by the University of Virginia and offered through Coursera) - (sertifikat),
 • 11.07.2020.  Naziv obuke: Google Ads Search Certification (Online course authorized by Google and offered through Skillshop) - (sertifikat),
 • 02.07.2020. Naziv obuke: Hypothesis-Driven Development - (4 weeks online course authorized by the University of Virginia and offered through Coursera) - (sertifikat),
 • 22.05.2020. Naziv obuke: Running Product Design Sprints - (5 weeks online course authorized by the University of Virginia and offered through Coursera) - (sertifikat),
 • 24.04.2020.  Naziv obuke: Supervising others - (8 hours online training @ alison.com) - (sertifikat),
 • 17.04.2020. Naziv obuke: Agile Meets Design Thinking - (4 weeks online course authorized by University of Virginia and offered through Coursera) - (sertifikat),
 • 09.03.2020.  Naziv obuke: Scrum Development - (17 hours online training @ www.alison.com) - (sertifikat),
 • 19.02.2020.  Naziv obuke: Artificial Intelligence - Vještačka inteligencija (6 sati online trening @Accenture) - (sertifikat),
 • 10.02.2020.  Naziv obuke: Transformational Leadership (11 hours online training by Prof. Paul Cline @ alison.com)  (sertifikat),
 • 30.07.2019.  Workshop: Project Management - Revised 2017 Online Course (sertifikat),

 • 14.05. - 16.05.2019 Naziv radionice: Meeting the Challenges of Big Tax Data and Analytics - Center of Excellence of Finance CEF, Ljubljana - Slovenia (sertifikat),

 • 05.02.-07.02.19.  Naziv radionice: Data AI: Business Analytics with Power BI - Lanaco, Banjaluka (sertifikat),

 • 10.12.-13.12.18.  Naziv radionice: Use of techniques and modern tools for Big data processing - Bern, Switzerland,

 • 30.08.-01.09.17.  Naziv radionice: A Customer Centric Approach in Design and Development of Digital Services (joint IOTA-OECD event) - Moskva – Ruska Federacija,

 • 16.05.-18.05.17.  Naziv radionice: ITIL Foundation v.3 with Official ITIL certification, Organizator: Microsoft, Predavač: Irena Knežević-Stojanović (sertifikat sa radionice i Zvanični ITIL sertifikat nakon polaganja ispita),
 • 19.03.2017. Naziv seminara: Facebook i Instagram PRO, Organizator: Milan Maglov,

 • 12.10. - 01.11.16.  Naziv seminara: "Engineering Education and Project Management", Organizator: Ministry of Commerce People's Republic of China - Peking - Kina (sertifikat),
 • 15.12.2014. Naziv radionice: "Transformacije zastarjelih informacionih sistema", Organizator: Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA) - Budimpešta - Mađarska
 • 28.03.2014. Naziv radionice: "POSLOVNI PREGOVORI", Organizator: Centar za edukaciju "Proeduca" Predavač: Robert Ličen (sertifikat),
 • 11.11. - 22.11.13. Naziv obuke: Chief Information Officer Programme on the Strategic Management of IT Organizator: Singapore e-Government Leadership Centre :: National University of Singapore (sertifikat),

 • 06.11.2013.  Naziv obuke: Upravljanje promjenama i krizni menadžment Organizator: Centar za edukaciju "Proeduca" Predavač: Robert Ličen (sertifikat),
 • 15.05.2013. Učešće na poslovnom forumu „Porodične firme“ Organizator: Centar za edukaciju "Proeduca"Sadržaj foruma i predavači: Leonardo Peklar – Ključni izazovi za porodične firme, Bojan Radun, kompanija “Nectar”, Dr Andrej Grubišić – Prodaja ili daljnja ulaganja u porodičnu firmu, Mr Natalija Pekić – Angažovanje vanjskih menadžera u porodičnim firmama, Mr.sc. Rober Ličen - Šta menadžeri porodičnih firmi treba da rade u vrijeme krize i recesije. (sertifikat),
 • 27.06.11. - 01.07.11.  Naziv obuke: Razvoj web aplikacija primjenom ORACLE Apex i XE tehnologija
  Sadržaj obuke: Upoznavanje sa Oracle XE i Oracle Apex konceptom, Instalacija Oracle XE, Oracle Apex i Oracle Client 10g - Enterprise Manager,  Predstavljanje komponenti Oracle Apex-a 4.0,  Interakcija sa Oracle XE bazom podataka korišćenjem Oracle Enterprise Manager -a,  Rad sa Oracle atributima (table, view, trigger-i i dr), Importovanje šeme baze podataka, Kreiranje Workspace-a i administratorskog naloga za Workspace, Razvoj Web aplikacije pomoću alata Oracle Apex, Kreiranje interaktivnih report-a za prikaz podataka,  Kreiranje formi aplikacije, Rad sa stranicama i regonima, Dodavanje elemenata (items, buttons, LOV, i sl.)  na stranicu,  Validacija podataka, Rad sa korisničkim nalozima,  Sigurnost i definisanje prava pristupa pojedinim dijelovima aplikacije u zavisnosti od privilegije korisnika, Kreiranej šeme za autorizaciju korisničkih privilegija (Authorization shema), Backup baze i aplikacije, Vraćanje (restore) baze podataka i aplikacije. (sertifikat),

 • 15.11.-17.11.2010. Naziv obuke: Linux & FOSS
  Sadržaj obuke: Virtuelizacija, Emulacija, Hipervituelizacija, (VMWare, Xen, Virtual box), Linux operativni sistem, Distribucije, Instalacija linux-a, Upoznavanje sa GNOME, Upoznavanje sa Linux komandama, Korisnički nalozi, Vlasnički odnosi i prava pristupa, SSH, Udaljena administracija, WEBMIN, Istal. i konfig. Mysql-servera, Apache web server, distance learning, distance education, Sistem učenja na daljinu MOODLE, Joomla.
  Predavač: Njegoš Railić dipl. Ing. (sertifikat),

 • 23.06.-24.06.10. Naziv obuke: Obuka o upravljanju učinkom u republičkim organima uprave Republike Srpske.
  Sadržaj obuke: Značaj upravljanja učinkom u javnoj upravi, Svrha i predmet ocjenjivanja, Opisivanje poslova radnih mjesta i radnih ciljeva, Metodološke poteškoće u postupku ocjenjivanja, Razgovor o ocjeni i metode rangiranja, rangiranje učinka, Načini za prevazilaženje subjektivnosti…
  Predavači: Adérito Alain Sanches, Aleksandra Rebranović. (sertifikat),

 • 19.05.-21.05.10. Naziv obuke: Web servisi, sigurnost Web aplikacija i Web servisa i PKI.
  Sadržaj obuke: PKI (WEB SERVISI: Poslovna integracija, SOA, Stilovi, Razvoj i konzumacija. SIGURNOST WEB APLIKACIJA: Napadi na web aplikacije, SQL Injection, XSS napadi. PKI: Simetrični i asimetrični kriptografski algoritimi, Heš funkcije, Digitalni potpis, Digitalni sertifikati i PKI )
  Predavač: Doc. Dr Zoran Đurić (sertifikat),

 • 10.06.-14.06.09. Naziv obuke: Obuka za Administratore Informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima u organima uprave (HRMIS) (developer, self services, portal, exams)  Technologica - Bugarska - predavači: Almir Numanovik, Slavica Stojneva (sertifikat),

 • 09.10.-17.10.08. Naziv obuke: Obuka za Informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima u organima uprave (HRMIS) -
  Sadržaj obuke: Svi moduli (Personal, Strukture, Ocjenjivanje, Obuke, Odsustva, Stručni ispit, Self Servis) - Technologica - Bugarska -
  Predavači: Almir Numanovik, Slavica Stojneva (sertifikat),

 • 28.10.-21.11.08. Naziv obuke:Menadžment informacionih tehnologija u javnom sektoru - Malezija
  Sadržaj obuke: IT inicijative, IT bezbjednost, nacionalne IT strategije, Strategijsko planiranje IS, E-učenje, Upravljanje projektima, IT istraživanje u industriji, e-Vlada, Sistem za upravljanje znanjem, Open Source politike i implementacije - INTAN (National Institut of Public Administration) (sertifikat), FOTO
 • 22-23.09.08. Naziv obuke: Priprema-pisanje projekata za dobivanje grantova za prekograničnu saradnju, CBiB - Cross border Institution Building (Prekogranično partnerstvo, priprema za javni poziv, aplikacioni paket, pristup logičkom okviru, zainteresovane strane, analiza problema, logika intervencije, indikatori, budžet, aktivnosti, analiza) (sertifikat),
 • 11.09.08. Naziv obuke: Efikasno vođenje sastanaka
  Sadržaj obuke: Priprema sastanaka, planiranje sopstvene uloge, iznošenje zvučnih zaključaka, razumevanje grupne dinamike sastanka, kontrola i napredovanja sastanka, praćenje sastanaka i preduzimanje odgovarajućih akcija) ,
  Predavač: Clement De Souza, Nacionalna škola za upravu iz UK (sertifikat)
 • Period 6 mjeseci - Naziv obuke: Obuka za instruktore u državnoj upravi,
  Sadržaj obuke: Dizajn obuke, Analiza potreba za obukom, Vještine prezentacije, Evaluacija obuka, Vještine fasilitacije itd.)
  Predavač: Quentin Oliver sa saradnicima - Nacionalna škola za upravu iz UK (sertifikat),
 • ECDL  core (svih 7 modula) (The European Computer Driving License) (sertifikat),
 • Microsoft obuka: Implementacija MS SQL Server 2005 baze podataka - IT Professional (sertifikat),
 • Obuka: Analiza posla, UNDP (sertifikat),
 • Obuka: EU (Evropska unija za specijaliste), UNDP (sertifikat),
 • Obuka: Business Interview Skills, DFID (sertifikat),
 • Stručni ispit za rad u organima državne uprave, (Osnove ustavnog sistema BiH/RS, Osnove sistema državne uprave BiH/RS, Upravni postupak i upravni spor, Osnove radnih odnosa, Kancelarijsko poslovanje u organima uprave, Finansiranje institucija BiH/RS, Osnove evropskih integracija) (sertifikat),
 • Obuka: Integracija i obuka korisnika za rad sa sistemima računarske telefonije, Logos-tel (sertifikat),
 • Obuka: Projektovanje i implementacija računarskih mreža, Amber softver (sertifikat),
 • Microsoft kurs: Računarske mreže i administracija, Lanaco (sertifikat),
 • Microsoft kurs: Aktivni direktorijum, Lanaco (sertifikat),
 • Obuka: Programiranje baza podataka u MS Access, Logos-tel (sertifikat).

Studijske posjete

 • Internationalni Top-level Forum: Disruptive Innovation in Information Technology - Xi'an - China, 2016
 • National Engineering Research Center of Rapid Manufacturing, Xi'an, State Key Laboratory of Shield Machine and Boring Technology, ZhengZhou, College od the Silk Road in Xi'an Jiaotong University, Reilway Enterprise - China, 2016
 • Učešće na SAP konferenciji "SAP Select", Barselona, Španija, 2015.
 • Učešće na SAP konferenciji "SAPPHIRE NOW", Orlando, USA, 2015
 • Učešće na konferenciji "Mobility Day 2013" - Zagreb, 2013.
 • Učešće na SAP forumu u Beogradu pod sloganom „Iskusite budućnost poslovanja“, Srbija, 2013.
 • Učešće na vodećem svjetskom IT sajmu CeBIT, Hanover, Njemačka, 2013.
 • Učešće na IOTA radionici na temu: Inovativni pristupi u upravljanju poslovnim procesima u poreskoj upravi, Beč, Austrija, 2012.
 • Prisustvo na Microsoft konferenciji MS Sinergija “Moving up” u Beogradu, 2012.
 • Učešće u svojstvu člana tima iz BiH na konferenciji DebConf10 - New York, 2010.
 • Data Center Management MAMPU - Malaysia, 2008.

Pohvale i nagrade

 • Pohvala za kvalitetnu implementaciju Enterprise resource planning informacionog sistema (Kompanija Logos-tel - Banjaluka),
 • Nagrada za dobar rad - Segment praćenja naplate - Telekom Srpske (učešće u sportskim igrama na Jahorini - sportska disciplina: povlačenje konopca).

Stečeni sertifikati


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended