Radno iskustvo u republičkim organama uprave

 • SADAŠNJE:
  • Naziv radnog mjesta: Pomoćnik direktora u Sektoru za Informacione Tehnologije - Ministarstvo finansija - Poreska uprava Republike Srpske
  • Opis poslova:
   • Nadležan je za razvoj informacionih tehnologija u PU.
   • Priprema strateški plan za formiranje integrisanog informacionog sistema i odgovoran je za izvršenje tog plana.
   • Organizuje poslove na definisanju standarda za hardver i softver, poslove konstrukcije i razvoja IS, kao i poslove održavanja hardvera i softvera.
   • Predlaže utrošak sredstava predviđenih godišnjim budžetom namjenjenih za stalne i posebne troškove održavanja IS, razvojne projekte i edukaciju kadrova.
   • Odlučuje o raspoređivanju opreme.
   • Obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Sektora.
   • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora PU.

 • PRETHODNO 1:
  • Naziv radnog mjesta: Načelnik odjeljenja za centralnu kadrovsku evidenciju: Vlada Republike Srpske - Agencija za državnu upravu Republike Srpske
  • Opis poslova:
   • rukovodi Odjeljenjem, objedinjuje i usmjerava rad unutrašnjih organizacionih jedinica,
   • odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga Odjeljenja,
   • raspoređuje poslove na izvršioce,
   • obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odjeljenja,
   • vrši i druge poslove po nalogu direktora.

 • PRETHODNO 2:
  • Naziv radnog mjesta:Viši stručni saradnik za nadzor i kontrolu Centralnog Registra Kadrova : Agencija za državnu upravu Republike Srpske
  • Opis poslova:
   • Uspostavljanje, Nadzor i kontrola ažurnosti HR informacionog sistema za sve organe uprave RS,
   • Instruktor za obuku u državnoj upravi RS,
   • Implementacija baze podataka, informacionog sistema u Agenciji i Web sajt-a Agencije,
   • Projektovanje, uspostavljanje i održavanje računarske mreže Agencije sa elementima zaštite,
   • IT konsultant

Radno iskustvo izvan republičkih organa uprave

 1. Šef tima za kreiranje projektne dokumentacije u projektu "Transfer of Optical System along the Railroad Corridor" : Logos-link (period 9 mjeseci),
 2. Administrator sistema za upravljanje poslovanjem (Enterprise Resource Planning) : Logos-tel-Računarska telefonija i informacioni sistemi (period 24 mjeseca),
 3. Informatičar na informacionom sistemu za praćenje naplate korisnika mobilne telefonije: Telekom Srpske (period 14 mjeseci),
 4. Marketing istraživanje: Agencija Partner-Marketing (period 6 mjeseci).

Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended