Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/08), Agencija za državnu upravu a u vezi sa Javnim konkursom za popunu upražnjenog radnog mjesta u Agenciji za državnu upravu objavljenim u dnevnom listu „Nezavisne novine" izdanje za dan 27.04.2010. godine, objavljuje sastav Konkursne komisije i spisak kandidata prijavljenih na Javni konkurs.

Sastav Konkursne komisije za izbor kandidata za radno mjesto: „sekretar" u Agenciji za državnu upravu

 1. Ćopić Dalibor, Agencija za državnu upravu
 2. Majkić Dejan, Agencija za državnu upravu
 3. Jokić Radojka, Agencija za državnu upravu
 4. Dabić Ljilja, Lista članova konkursnih komisija za izbor d/s
 5. Kurtović Rade, Lista članova konkursnih komisija za izbor d/s


Spisak kandidata prijavljenih na Javni konkurs:  Sekretar Agencije

 1. Majstorović Milena iz Laktaša
 2. Delić-Vuković Jadranka iz Banja Luke
 3. Modić Borka iz Prnjavora
 4. Radeta Aleksandar iz Banja Luke
 5. Vujanović Branka iz Banja Luke
 6. Đukić-Jovišević Gordana iz Banja Luke
 7. Ivančević Stevo iz Banja Luke
 8. Divljan Sanela iz Banja Luke
 9. Berić Miodrag iz Banja Luke
 10. Peulić Milovan iz Trna


Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa će se obaviti 14.06.2010. godine (ponedeljak) u prostorijama Agencije za državnu upravu, sa početkom u 10:00 časova.

Broj: 23.03/120-1232/10
Banja Luka, 10. 06. 2010. godine

D I R E K T O R
Dragomir Kutlija