• Udemy trener: Agile Masterclass: Scrum for Product Owner and Scrum Master (link)
 • Evropska iskustva u upravljanju promjenama na IT projektima - VIII međunarodni naučno-stručni skup Informacione Tehnologije za e-Obrazovanje ITEO (Preuzmite .pdf dokument)
 • Poslovna inteligencija kao upravljački mehanizam javne uprave - XI međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH®-JAHORINA 2012
  (Poslovna inteligencija kao upravljački mehanizam javne uprave 26/03/2012)

 • BEDŽ broj 2 - Tema: Izvještaj sa Debian konferencije u Njujorku (Preuzmite dokument)

 • BEDŽ broj 1 - Tema: Stručno usavršavanje u inostranstvu -  Malezija (Preuzmite dokument)

 • Časopis "Moderna uprava", broj 2, stručni rad na temu: Principi, mjere i standardi metodologije izrade zaštite informacionokomunikacionog korpusa podataka, - april 2009. ISSN 1840-2283

 • Časopis "Moderna uprava", broj 1, tema: "Elektronska komunikacija kao alat u administrativnom sistemu", Banjaluka, Bosna i Hercegovina, 2007, ISSN 1840-2283

 • Bilten Agencije za državnu upravu (broj 9)

 • Bilten Agencije za državnu upravu (broj 8)

 • Bilten Agencije za državnu upravu (broj 7)

 • Bilten Agencije za državnu upravu (broj 6)

 • Bilten Agencije za državnu upravu (broj 5)

 • Bilten Agencije za državnu upravu (broj 4)

 • Bilten Agencije za državnu upravu (broj 3)

 • Bilten Agencije za državnu upravu (broj 2)

 • Bilten Agencije za državnu upravu (broj 1)