moja karijera do sada

Kažu da imam smisao za humor, ali naravno taj svoj humor je poznat samo jako bliskom krugu ljudi. Birajući da imam pozitivan stav prema svijetu i životu uopšte, izabrao sam i da uživam u svom poslu i u kontaktima sa unutrašnjim i spoljnim klijentima.

Volim šalu i na svoj račun.

Posjedovanje entuzijazma i pozitivne energije

Biti profesionalac posvećen poslu znači da umijete da izolujete i tretirate svaki susret sa poslovnim partnerom pojedinačno, nedozvoljavajući negativnim iskustvima iz prošlosti da kvare buduće odnose.

Ne dozvoljavam da uspjesi ili neuspjesi iz prošlosti, utiču na moj trenutni radni učinak. Kada je u pitanju pružanje usluga klijentima, živim isključivo u sadašnjosti. Ako uspijem da prepoznam situacije nad kojima nemam nikakvu kontrolu, uspjeću i da njima ovladam i na emocionalnom nivou. Prihvatajući ono što će neizostavno doći ja, zapravo, pravim svjestan izbor načina na koji ću reagovati u neizbježnoj situaciji.

Entuzijazam je pozitivna energija i ulaganje znatnog napora u pravcu ostvarenja sopstvenih ciljeva.

Birajući da imam pozitivan stav prema svijetu, izabrao sam i da uživam u svom poslu i u kontaktima sa unutrašnjim i spoljnim klijentima.

Stručno usavršavanje za mene ima poseban značaj, obzirom da samostalnost i proces evroatlanskih integracija, stvaraju potrebu da država osposobi i ojača svoje kapacitete u novim sektorima i novim oblastima.

Okruženje u kojem se danas posluje bitno se promijenilo u odnosu na raniji period. Promjene se ne osjećaju samo na političkom nivou, već obuhvataju i organizaciju i utiču na svakodnevni rad svih segmenata sistema u državni. Socijalni i ekonomski napredak podriva stare pretpostavke koje se odnose na ulogu hijerarhije i hijerarhijskog načina rada.

Tehnološki napredak je transformisao načine rada, a posebno način komunikacije kako iznutra, tako i iz vana.

Naučni napredak je doprinio bržoj razmjeni informacija između organa kao i društva u cjelini. Organizaciona savršenost počinje angažovanjem pravih ljudi, ali stalne promjene zahtijevaju kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje. Dakle, u slučajevima u kojima je promjena pravilo, usavršavanje mora da bude kontinuirano.

Iz tog razloga kao zaposlenik ja sam posvećeni stalnom učenju tj. cjeloživotnom učenju. Ovo se naizmjenično povezuje sa drugim elementima reforme, uključujući nove profesionalne strukture, profesionalno usavršavanje i poboljšanu mobilnost, u cilju omogućavanja punog potencijala. Obuka je glavni instrument za usavršavanje, a takođe predstavlja i važan dio reformskog procesa. Stoga je, važno da se iskoristi prilika za napredovanje i poboljšavanje svojih znanje i sposobnosti, a ja sam se tome u potpunosti posvetio.

Sposobnost postavljanja prioriteta u timskom radu

Tim ili grupu predstavljaju dvoje ili više ljudi koji su zajednički povezani rade na ispunjenju zadatih ciljeva. Timski rad je bitan iz razloga što svi članovi tima djele zajednički cilj, zajednički su angažovani da učestalo utiču jedni na druge. Oni su definisani i od drugih da pripadaju toj grupi te oni osjećaju da su korisni grupi.

Potrebno je ostvariti iskustva u različitim tipovima grupa:

 • Funkcionalne grupe – svaka radna jedinica ili odjeljenje sačinjavaju funkcionalnu grupu. Npr. finansije, proizvodnja, marketing čine brojne nezavisne funkcionalne grupe.
 • Radne grupe – su ljudi koji su okupljeni u grupu sa ciljem riješavanja određenog zadatka i ne moraju biti iz iste funkcionalne grupe, te po završetku zadatka se razilaze. Obično se okupljaju sa ciljem rješavanja nekog nespecifičnog zadatka.
 • Neformalne grupe ¬– su grupe u koje se članovi zajednički udružuju dobrovoljno i spontano zato što imaju iste ili slične interese.

Kako ga kreiram?

Jedna od strategija za smanjivanje otpora pri uvođenju timski baziranog rada je trening. Ukoliko ljudi imaju osjećaj da posjeduju sposobnosti da budu uspješni u timskom okruženju, više će biti spremni da prihvate promjene. S druge strane, veoma je važno da se shvati da i sa treniranjem neki radnici nisu spremni da prihvate promjenu da rade u timu.

Čak i sa efektivnom kampanjom obrazovanja i treniranja zaposlenih, u nekim periodima je preporučljivo preduzećima da dozvole manje spremnim radnicima da napuste firmu i angažuju nove koji su spremniji da rade u timovima. Bitno je napomenuti da nisu radnici jedini koji pružaju otpor promjenama za rad u timu.

Jedan od zadataka menadžmenta je da se angažuje na neophodnom razvoju zaposlenih i organizaciji usvajanja poboljšanih performansi timskog rada. Važna stvar u ovom zadatku je da se shvati šta da se preduzme da bi tim bio efektivniji.

Uslovi za efektivan tim su:

 • Komplementarne vještine – kad svaki član tima posjeduje određene vještine potrebne za uspjeh tima
 • Zajednička cilj – bez zajedničkog cilja tim predstavlja skup individua koji rade nezavisno
 • Ispunjenje ciljeva – jasni ciljevi pomažu timu da prate progres u njihovom ostvarenju
 • Zajednička odgovornost – je bitna za efikasne timove koji su svjesni podjele odgovornosti za rezultate tima
 • Način na koji ga neko vodi

Tim se, za podršku i smjernice, oslanja na lidera. Lider ima mnogo veću odgovorrnost nego da okupi tim i usmjeri ga u pravom smjeru.

Efikasan lider tima prepoznaje odgovornost za motivaciju tima. Veliki lideri često inspirišu svoje pristalice da dosegnu visok nivo uspjeha, pokazujući im kako njihov posao može da doprinese uspjehu cilja.

Tim lider inspiriše tim tako da ga usmjerava uvjeravajući ga u važnost uspjeha. To predstavlja kombinaciju osposobljavanja i inspirisanja tima na važnost ciljeva i zajedničkog uspostavljanja odgovornosti.

Moj moto: Rađanje novih ideja

Rađanje novih ideje je kao dokučivanje novih mogućnosti koje nas izdižu iznad zemnih stvari i upućuju nam pogled daleko iza magli satkanih od sumnji i strepnji od nepoznatog, tražeći od nas da se usudimo, da usud promijenimo, i hrabro pronesemo ideju, kao Olimpijski plamen saznanja, da svijet može biti drugačiji, bolji, srećniji, ako je ostvarimo. U tom smislu, na ovom sajtu formirao sam posebnu sekciju "Inkubator ideja"


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended