Popunite ovu anketu i saznajte koliko ima ljudi koji su isti tipovi kao i vi:
Oni koji rade na tome da se nešto dogodi
Oni koji gledaju kako se nešto događa
Oni koji se pitaju šta se dogodilo
Oni koji nisu ni primjetili da se nešto dogodilo
Zahvaljujemo Sandri Jelić na odlično postavljenoj anketi.
I da, ako nekada pripadate jednom tipu ljudi a nekad drugom, nije ni to problem, ostavite komentar da znamo. Anketa dozvoljava višestruko glasanje, osim u slučaju da želite da glasate u ime vašeg kolege, molim vas da ovu mogućnost ne koristite. Hvala