Brojni su razlozi za osnivanje grada, ali osnovni je potreba da velik broj ljudi živi na malom prostoru što zahtijeva razvijenu organizaciju života.

Grad ima vodeću ulogu u razvoju zajednica ljudi, jer on udovoljava nizu potreba pojedinca i društva.

Najvažnije funkcije grada su: stanovanje, rekreacija, trgovina - industrijasaobraćaj i zdravstvena njega.

Po mom skromnom mišljenju, šta grad treba da sadrži ili posjeduje:

 1. Grad koji baštini bogato kulturno-istorijsko nasljeđe
 2. Postoji gradski arhitekta
 3. Postoji stogodišnja vizija razvoja grada
 4. Kvalitetna saobraćajna infrastruktura - projektovana u prstenove
 5. Velika konferencijska/ kongresna dvorana
 6. Festivalna / koncertna dvorana
 7. Poznato sportsko društvo ili klub
 8. Dvoranu za hokej na ledu i umjetničko klizanje
 9. Aerodrom - ne samo na papiru
 10. Univerzitet - bar jedan visoko rangiran
 11. Biciklističke staze - najmanje 20 km
 12. Javne parking garaže - na desetak lokacija koje bi riješile problem parkirališta a postojeće ulice na kojima se u jednoj traci parkira, bile puštene u saobraćaj
 13. McDonald's - ništa bez ovoga
 14. Zone za pušače - pušenje je zabranjeno na svim mjestima čak i vani osim u ovim zonama.
 15. Redovna i obavezna godišnja edukacija za sve vlasnike pasa - šta znači imati psa u gradu
 16. Kvalitetan bokserski klub - popularizovati ovaj sport
 17. Biznis inkubator - mjesto gdje bi mladi i kreativni ljudi mogli da razrađuju svoje ideje uz pomoć stručnog kadra
 18. Javno kupalište
 19. Odličnu prezenaciju na internetu
 20. Široku paletu turističke i rekreativne ponude
 21. Besplatna večernja škola za gradske seljake - za sve osobe koja se ponašaju u skladu sa manirima kojih bi se pravi seljak postidio.

Ovo sam zapisivao u telefon kako mi je padalo na pamet. To znači da namjerno nisam sortirao po važnosti.To ću prepustiti vama kao i da procjenite da li naš grad jeste grad i šta mu od ključnih elemenata prioritetno nedostaje.

Sve dodatne sugestije su više nego dobrodošle. Od mene dosta.

Dejan