Osnovni cilj Zakona o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ broj 49/06 i 76/11) je da se na teritoriji Bosne i Hercegovine svim licima, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, obezbjedi zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose.

Shodno tome, osnovana je Agencija kao organ zadužen za zaštitu podataka.

U članu 3. Zakona o zaštiti LP, propisano je da je kontrolor svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno s drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa.

Nadalje, u članu 40. Zakona propisani su poslovi iz nadležnosti Agencije kao i ovlašćenja Agencije.

Jedan od poslova Agencije je i da nadgleda provođenje odredbi Zakona i drugih zakona o obradi ličnih podataka, a koje se provodi posredstvom inspekcije.

U konkretnom slučaju, kontrolor zbirke ličnih podataka je Facebook, čije sjedište nije na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Iz tog razloga, Agencija za zaštitu LP u BiH nije u mogućnosti izvršiti jedno od propisanih ovlašćenja, a to je inspekcijski nadzor kod kontrolora.

Ono što se može učiniti u datim okolnostima je da se putem službene internet stranice Facebook-a http://www.facebook.com obratite njihovim administratorima i prijavite lažni profil ili drugi vid zloupotrebe vaših ličnih podataka.

Društvena mreža Facebook veoma vodi računa da sistem prijave lažnih profila u svrhu zaštite ličnih podataka bude transparentan i efikasan. Administrator će po Vašoj prijavi ukloniti lažni profil, ali time nije isključena mogućnost kreiranja novog lažnog profila sa Vašim ličnim podacima.

Takođe, prijavu možete uputiti i nadležnom MUP-u, koja, u saradnji sa Facebook administratorom, može identifikovati IP adresu računara sa kojeg je kreiran lažni profil, a samim tim i vjerovatnog počinioca.

U postupku će se utvrditi i da li u konkretnom slučaju postoje elementi krivičnog djela.

Kako prijaviti lažni profil?

Svakog dana neko progovori o problemu lažnih profila  na društvenim mrežama, prvenstveno na Facebooku, gdje se kompromituju pojedinci ili grupe ljudi. Donosim Vam način na koji možete samostalno prijaviti lažni profil Facebook administratorima.

Na ovaj način uspješno ste prijavili lažni profil online timu Facebook-a koji će isti provjeriti i odlučiti da li je isti za uklanjanje ili ne.

NAPOMENA: Ukoliko želite da se lažni profil što prije ukloni, možete zamoliti i Vaše prijatelje da učine isto sa istim lažnim profilom kako bi se što prije uklonio!

Za više informacija na temu Zaštite ličnih podataka, prijavite se i uradite interaktivni test na Virtuelnoj učionici www.test.rs.ba

NAPOMENA: Ako želite da promovišete link u ovom članku, javite mi.

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended