Uvod

Nadmudrivanje đavola (eng. Outwitting the Devil) autora Napoleona Hila predstavlja revolucionarno istraživanje ličnog razvoja i uspjeha, predstavljeno u formi razgovora između autora i "đavola". Napisana 1938. godine, ova knjiga je ostala neobjavljena sve do 2011. zbog svog kontroverznog sadržaja. U njoj, Hil se suočava sa negativnim silama koje sprečavaju pojedince da postignu svoje ciljeve i žive ispunjen život.

Priča se odvija dok Hil ulazi u dijalog sa đavolom, istražujući dubine ljudske prirode, uma i ponašanja. Kroz ovaj dijalog, knjiga istražuje ključne koncepte poput samodiscipline, prevazilaženja straha i važnosti jasnoće cilja.

Hilove uvide u Nadmudrivanju đavola izazivaju čitaoce da ispituju svoja lična vjerovanja i navike, osnažujući ih da se oslobode ograničenja i prihvate svoj puni potencijal. Knjiga nudi jedinstvenu perspektivu o psihologiji uspjeha i pruža praktične strategije za lični rast i postignuće.

Iako je njena objava bila odložena, Nadmudrivanje đavola je privukla pažnju zbog svog inspirativnog sadržaja i vječne mudrosti, čineći je dragocjenim resursom za one koji žele da otključaju svoju unutrašnju snagu i prevaziđu prepreke koje im stoje na putu.

Segment intervjua

Evo odlomka iz razgovora između Napoleona Hila i Đavola u knjizi Nadmudrivanje đavola "Outwitting the Devil". 

P(itanje): Otkrio sam tajnu šifru pomoću koje ti mogu čitati misli. Došao sam ti postaviti nekoliko vrlo jednostavnih pitanja. Zahtijevam da mi daš direktne i istinite odgovore. Jesi li spreman za intervju, gospodine Đavole?
O(dgovor): Da, spreman sam, ali me oslovljavati s više poštovanja. Tokom ovog intervjua obratićeš mi se kao "Svjetlosti moja" ili “Vaše Veličanstvo”.
P: Kojim pravom zahtijevate takvo kraljevsko poštovanje?
O: Trebao bi da znaš da kontrolišem 98 odsto ljudi tvog svijeta. Zar ne misliš da me to čini dostojnim kraljevskog tretmana?
P: Imaš li dokaze za svoje tvrdnje?
O: Da, mnogo dokaza.
P: Od čega se sastoji tvoj dokaz?
O: Od mnogo čega. Ako želiš odgovore, obraćaćeš mi se izrazom “Vaše Veličanstvo”. Neke stvari ćeš razumeti, neke nećeš. Da bi shvatio moj stav, opisaću sebe, i ispraviću lažna shvatanja ljudi o meni i mom boravištu.
P: To je sjajna ideja, Vaše Veličanstvo. Počnite tako što ćete mi reći gdje živite. Zatim opišite svoj fizički izgled.
O: Moj fizički izgled? Pa, dragi moj gospodine Zemaljski, ja nemam fizičko tijelo. Bio bih
hendikepiran teretom u kojemu vi zemaljska bića živite. Sastojim se od negativne energije, a
živim u umu ljudi koji me se plaše. Zauzimam i polovicu svakog atoma, materije te svake jedinice mentalne i fizičke energije. Možda ćeš bolje shvatiti moju prirodu ako ti kažem da sam ja negativni dio atoma.
P: O, vidim šta se spremate tvrditi. Postavljaš osnove da kažeš da ako ne bi bilo tebe, ne bi bilo svijeta, zvijezda, elektrona, atoma, ljudskih bića, ničega. Da li je to tačno?
O: Tačno! Potpuno tačno.
P: Ako vi zauzimate pola energije i materije, ko zauzima drugu polovinu?
O: Drugu polovinu zauzima moja opozicija.
P: Opozicija? Kako to mislite?
O: Opozicija je ono što vi zemaljska bića nazivate Bogom.
P: Dakle, podijelili ste svemir s Bogom. To tvrdite?
O: To nije moja tvrdnja nego činjenica. Prije završetka ovog intervjua shvatićeš zašto je moja tvrdnja istinita. Shvatićeš i zašto mora biti istinita jer u suprotnom ne bi bilo svijeta kao što je tvoj, ni zemaljskih bića poput tebe. Ja nisam zvijer s dvostrukim jezikom i čekićastim repom.
P: Ali ti kontrolišeš misli 98 od svakih 100 ljudi.. To ste sami rekli. Ko uzrokuje svu nesreću u ovom 98 posto Đavolom kontrolisanom svijetu, ako ne vi?
O: Nisam rekao da ne uzrokujem svu nesreću svijeta. Naprotiv, hvalim se time. Moj je posao
predstavljati negativnu stranu svega, uključujući misli vas, zemaljskih ljudi. Kako bih drugačije mogao držati ljude pod nadzorom? Moja opozicija upravlja pozitivnom mišlju. Ja upravljam negativnom mišlju.
P: Kako ovladavate čovjekovim umom?
O: O, to je lako; jednostavno uđem i zauzmem nekorišćeni prostor u ljudskom mozgu. Sijem
sjemenke negativnih misli u ljudskom umu kako bih mogao zauzeti taj prostor i vladati njime!
P: Zacijelo raspolažete mnogim trikovima i metodama pomoću kojih ovladavate ljudskim umom i
zadržavate nadzor nad njime.
O: Da, doista primjenjujem trikove i metode za ovladavanje ljudskim razmišljanjem. I moje su
metode lukave.
P: Hajde, Vaše Veličanstvo, opišite svoje lukave trikove.
O: Jedan od mojih najpametnijih uređaja za kontrolu uma je strah. Sijem sjeme straha u umovima ljudi i kako ta sjemena klijaju i rastu, kroz upotrebu, ja kontrolišem prostor koji zauzimaju. Šest najefikasnijih strahova su strah od siromaštva, kritike, lošeg zdravlja, gubitka ljubavi, starosti i smrti.
P: Koji vam od tih šest strahova najčešće služi, Vaše Veličanstvo?
O: Prvi i posljednji - strah od siromaštva i strah od smrti! U određenom trenutku života svakoga stegnem jednim od njih ili primijenim oba. Te strahove u ljudski um sijem toliko spretno da ljudi počnu vjerovati kako su ih sami stvorili. To postižem uvjeravajući ih da stojim kraj vrata sljedećeg života i čekam da ih nakon smrti zgrabim kako bih ih vječno kažnjavao. Dakako, ne mogu kazniti nikoga, osim u njegovom sopstvenom umu, određenim oblikom straha - ali mi je strah od onoga što ne postoji jednako koristan kao i strah od onoga što postoji. Svi oblici straha proširuju prostor koji zauzimam u ljudskom umu.
P: Vaše Veličanstvo, da li biste objasnili kako ste ovladali ljudskim bićima?
O: Ta priča je preduga da bi se ispričala u nekoliko rečenica. Sve je počelo prije više od
milion godina, kad je prvi čovjek počeo razmišljati. Do tada sam imao nadzor nad čitavim
čovječanstvom, ali moj je neprijatelj otkrio moć pozitivne misli, stavio je u ljudski um i tada je počela moja bitka za održavanje nadzora. Do sada sam bio prilično uspješan jer mi je opozicija uzela samo dva odsto ljudi.
P: Iz vašeg odgovora zaključujem da su vaši neprijatelji ljudi koji razmišljaju. Jesam li to ispravno rekao?
O: To nije ispravno, ali je tačno.
P: Govorite mi još o svijetu u kojem živite.
O: Živim gdje mi se prohtije. Vrijeme i prostor za mene ne postoje. Ja sam sila koju je najbolje opisati kao energiju. Kao što sam rekao, moje omiljeno fizičko prebivalište je um zemaljskih bića.
Upravljam dijelom mozgovnog prostora svakog ljudskog bića. Mjera prostora koji zauzimam u umu svakog pojedinca zavisi o tome koliko ta osoba malo razmišlja te kako razmišlja. Kao što sam ti rekao, ni jednu osobu koja razmišlja ne mogu u potpunosti držati pod nadzorom.
P: Govorite o opoziciji. Što podrazumijevate pod time?
O: Moj protivnik upravlja svim pozitivnim silama svijeta, kao što su ljubav, vjera, nada i optimizam.
Moj protivnik takođe upravlja i pozitivnim elementima prirodnog zakona u svemiru, silama koje Zemlju, sve planete i sve zvijezde drže u ravnoteži i na njihovim putanjama, ali te su sile blage u usporedbi sa onima koje djeluju u ljudskom umu koji je pod mojim nadzorom. Vidiš, ja ne nastojim upravljati zvijezdama i planetima. Draže mi je upravljati ljudskim umom.
P: Kad ste stekli svoju moć i kako je povećavate?
O: Svoju moć povećavam prisvajajući mentalnu moć zemaljskih bića dok prolaze kroz vrata smrti. Devedeset i osam od svakih stotinu koji se sa zemaljske vrate na moj nivo uzimam
pod svoju vlast i dodajem svom biću. Dobijam sve koji ovamo dođu sa bilo kojim oblikom straha.
Vidiš da neprestano radim i pripremam um ljudi prije smrti, kako bih ga mogao prisvojiti kad se vrate na moju razinu.
P: Da li bi mi rekli kako obavljate svoj posao pripreme ljudskog uma za ovladavanje njime?
O: Raspolažem nebrojenim načinima sticanja nadzora nad ljudskim umom dok je još na
zemaljskom nivou. Moje najveće oružje je siromaštvo. Namjerno odvraćam ljude od sticanja
materijalnog obilja jer siromaštvo odvraća ljude od razmišljanja i čini ih lakim plijenom za mene.
Moja sljedeća najbolja prijateljica je bolest. Nezdravo tijelo odvraća od razmišljanja. Zatim imam nebrojene hiljade radnika na Zemlji koji mi pomažu steći nadzor nad ljudskim umom. Imam te agente u svakoj profesiji. Predstavljaju svaku rasu i vjeru, svaku religiju.
P: Vaše Veličanstvo, ko su vaši najveći neprijatelji na Zemlji?
O: Svi koji podstiču ljude da razmišljaju i djeluju na sopstvenu inicijativu moji su neprijatelji. Ljudi poput Sokrata, Konfučija, Voltairea, Emersona, Thomasa, Painea i Abrahama Lincolna. A ni ti mi ne pomažeš.
P: Je li istina da koristite ljude koji posjeduju veliko bogatstvo?
O: Kao što sam već rekao, siromaštvo je uvijek moj prijatelj jer odvraća od nezavisnog razmišljanja i u ljudskom umu podstiče strah. Neki bogati ljudi služe mom cilju, dok mi drugi čine veliku štetu, zavisno o tome kako se bogatstvo koristi. Npr. veliko bogatstvo Rockefellerovih jedan je od mojih najvećih neprijatelja.
P: To je zanimljivo, Vaše Veličanstvo; biste li mi rekli zašto se bogatstva Rockefellerovih plašite više nego drugih?
O: Novac Rockefellerovih koristi se za izoliranje i svladavanje bolesti fizičkog tijela u svim dijelovima svijeta. Bolest je uvijek bila jedno od mojih najdjelotvornijih oružja. Pred strahom od bolesti prednjači samo strah od siromaštva. Novac Rockefellerovih otkriva nove tajne prirode u stotinu različitih smjerova, a svemu tome svrha je pomoći ljudima da ovladaju svojim umom i zadrže kontrolu nad njim. To podstiče nove i bolje metode hranjenja, odijevanja i stanovanja. Uklanja sirotinjske četvrti iz velikih gradova, mjesta na kojima nalazim svoje omiljene saveznike. Finansira kampanje za bolju državnu upravu i pomaže iskorijeniti nepoštenost iz politike. Pomaže postaviti više standarde u poslovnoj praksi i poslovne ljude podstiče poslovati u skladu sa Zlatnim pravilom, a to ne pomaže mom cilju.
P: Šta je sa onim mladićima i djevojkama za koje se kaže da su na putu za pakao? Jesu li u vašoj vlasti?
O: Na to pitanje mogu odgovoriti samo “da i ne”. Iskvario sam um mladih poučivši ih piti i pušiti, ali me zbunjuju svojom sklonošću da razmišljaju svojom glavom.
P: Kažete da ste alkoholom i cigaretama iskvarili um mladih ljudi. Shvatam kako alkohol može uništiti moć nezavisnog razmišljanja, ali ne vidim kako cigarete pomažu vašem cilju.
O: Možda to ne znaš, ali cigarete uništavaju moć upornosti, razaraju moć izdržljivosti, narušavaju sposobnost koncentracije, umrtvljuju i potkopavaju sposobnost mašte i na druge načine pomažu onemogućavati ljudima da efikasno koriste svoj um.
Znaš li da imam milione ljudi, mladih i starih, oba pola, koji puše dvije kutije cigareta dnevno? To znači da imam milione ljudi koji postupno uništavaju svoju moć pružanja otpora.
Jednoga ću dana njihovoj navici pušenja cigareta dodati druge navike koje narušavaju mišljenje, sve dok ne steknem nadzor nad njihovim umom.
Navike dolaze u parovima, trojkama i četvorkama. Svaka navika koja slabi moć volje, poziva družinu svojih rođakinja da se usele i ovladaju umom. Navika pušenja cigareta, ne samo što
oslabljuje moć pružanja otpora i odvraća od upornosti, nego i poziva na nemarnost u drugim
ljudskim odnosima.

P A U Z A (nekoliko strana preskačem)

P: Molim vas, pričajte mi o mnogim trikovima za ovladavanje ljudskim umom koje ste osmislili. Šta je u ovom trenutku vaše najmoćnije oružje?
O: Na to je pitanje teško odgovoriti. Raspolažem tolikim mnogim načinima za ulazak u ljudski um i upravljanje njime da mi je teško reći koji je najefikasniji. U ovom trenutku pokušavam izazvati još jedan rat. Moji prijatelji ovdje u Washingtonu pomažu mi uvesti Ameriku u taj rat. Ako uspem naterati svet da se počne masovno ubijati, uspjeću aktivirati svoju omiljenu metodu za nadzor nad umom. To je ono što biste vi mogli nazvati masovnim strahom. Tu sam metodu primijenio za izazivanje Prvog Svjetskog rata 1914. godine. Primijenio sam je za izazivanje Ekonomske depresije 1929. godine, a da me moja opozicija nije prevarila, sada bi u mojoj vlasti bili svi muškarci, sve žene i sva djeca ovoga svijeta. I sam možeš vidjeti koliko sam se približio vladavini nad cijelim svijetom - što sam hiljadama godina mukotrpno pokušavao ostvariti.
P: Da, shvaćam što želite reći. Tko ne bi? Vrlo domišljato manipulirate ljudskim umom. Obavljaju li vaš posao samo ljudi na visokim položajima i oni koji posjeduju velik uticaj?
O: O, ne! Koristim um ljudi iz svih slojeva društva. Zapravo, najdraži su mi oni koji ne misle da uopšte razmišljaju; takvom osobom vrlo lako manipulišem. Ne bih mogao imati vlast nad devedeset i osam podsto ljudi ovoga svijeta da svi znaju razmišljati svojom glavom.
P: Želim vaše potpuno priznanje pa počnite sa svojim najlukavijim trikom.
O: Tjerate me na samoubistvo, ali, bespomoćan sam! Stoga se smirite, a ja ću vam predati oružje pomoću kojeg će se milioni drugih zemaljskih bića moći oduprijeti meni.
P: Najprije mi otkrijte svoj najlukaviji trik - onaj kojim u zamku hvatate najviše ljudi.
O: Ako me prisiliš otkriti ovu tajnu, izgubiću milione živućih ljudi te milione još nerođenih. Preklinjem te, dopusti mi ovo pitanje ostaviti bez odgovora.
P: Dakle, Njegovo Veličanstvo Đavo plaši se običnog, skromnog zemaljskog bića! Jesam li ispravno rekao?
O: Nije ispravno, ali je tačno. Nemaš pravo oduzeti mi najpotrebnije oruđe. Milionima godina
vladao sam zemaljskim bićima pomoću straha i neznanja. A sada ti dolaziš i želiš mi onemogućiti primjenu tog oružja prisiljavajući me da ti kažem kako ga koristim. Ne shvataš li da ćeš oslabiti moj pritisak na svaku osobu koja čuje ovo priznanje na koje me prisiljavaš? Zar nemaš milosti? Zar nemaš smisla za humor? Zar nemaš sportskog duha?
P: Prestanite odugovlačiti i počnite se ispovijedati. Ko ste vi da biste tražili milost od onoga koga biste uništili da možete? Ko ste vi da govorite o sportskom duhu i o smislu za humor? Vi koji ste, prema sopstvenom priznanju, stvorili pravi pakao na Zemlji, gdje nevine ljude kažnjavate pomoću njihovih strahova i neznanja. A u vezi gledanja svoga posla, upravo to i činim dok vas prisiljavam da mi kažete kako upravljate ljudima pomoću njihovog uma. Moj je posao, ako se to uopšte može nazvati poslom, pomoći ljudima otključati vrata zatvora koje su sami stvorili i u kojima su zatvoreni zbog strahova usađenih u njihov um.
O: Moje najvažnije oružje protiv ljudskih bića sastoji se od dva tajna principa kojima ovladam njihovim umom. Prvo ću govoriti o principu navike, kroz koji tiho ulazim u ljudski um. Djelujući prema ovom principu, uspostavljam naviku besciljnog lutanja. Kada osoba počne lutati, u vezi sa bilo kojim pitanjem, kreće se pravo ka vratima onoga što vi zemaljska bića nazivate paklom.
P: Opišite sve načine kojima podstičete ljude na lutanje. Definišite taj pojam i recite nam tačno šta njime podrazumjevate.
O: Pojam "lutanje" najbolje ću objasniti ako kažem da ljudi koji misle svojom glavom nikada ne lutaju, dok su lutalice oni koji malo ili nimalo ne razmišljaju. Lutalica je osoba koja dopušta da na nju utiču i upravljaju okolnosti izvan njenog uma. Takva osoba bi radije dozvolila da zauzmem njen um i razmišljam umjesto nje nego da se upusti u gnjavažu razmišljanja svojom glavom. Lutalica je osoba koja prihvata sve što joj život donosi, bez prigovora i borbe. Ne zna šta želi od života pa provodi vrijeme dobijajući upravo to. Lutalica ima mnogo mišljenja, ali ta mišljenja nisu njena. Većinu dobija od mene.
Lutalica je osoba koja je mentalno previše lijena da bi koristila sopstveni mozak. Upravo zato mogu ovladati razmišljanjem ljudi i usaditi svoje zamisli u njihov um.
P: Mislim da razumijem ko je lutalica. Recite mi koje navike koristite da navedete ljude da lutaju kroz život. Počnite tako što ćete mi reći kada i kako počinjete da vladate ljudskim umom.
O: Kontrolu nad ljudskim umom stičem dok je osoba mlada. Ponekad postavljam temelje za svoju kontrolu nad određenim umom i prije nego što se njegov vlasnik rodi, manipulišući umovima njegovih roditelja. Ponekad idem još dalje unazad, pripremajući ljude za svoju kontrolu putem onoga što vi zemaljska bića nazivate "genetičkim naslijeđem". Tako imam dva pristupa ljudskom umu.

P A U Z A (nekoliko strana preskačem)

P: Počinjem da shvatam vašu metodu. Vratimo se sada navici lutanja. Recite nam više o toj navici, s obzirom na to da tvrdite da je to najlukaviji trik za upravljanje ljudskim umom.
O: Kao što sam već rekao, podstičem ljude na lutanje u njihovoj mladosti. Podstičem ih na bezumna lutanja kroz period školovanja, bez jasne ideje o tome čime žele da se bave u životu. Tada hvatam većinu ljudi. Navike su povezane. Kada krenete u jednom pravcu, uskoro ćete lutati u svim pravcima. Koristim i navike okoline koje mi omogućavaju čvrsto da uhvatim žrtvu.
P: Razumijem. Preuzimate zadatak poučavanja djece navici lutanja tako što ih podstičete da prolaze kroz obrazovanje bez cilja ili svrhe. Sada mi otkrijte neke od svojih drugih trikova pomoću kojih ljude navodite da postanu lutalice.
O: Pa, moj drugi najbolji trik za uspostavljanje navike lutanja je onaj koji primjenjujem uz pomoć roditelja, učitelja i nastavnika u školama i vjerskih učitelja.
Upozoravam te, nemoj me prisiljavati da otkrivam taj trik. Nemoj otkrivati taj trik. Ako to učiniš, mrziće te moji saradnici koji mi pomažu da ga sprovedem. Ako ovo priznanje objaviš u obliku knjige, tvoja će knjiga biti zabranjena u svim školama. Biće omražena većini vjerskih lidera. Mnogi roditelji će je skrivati od djece. Novine se neće usuditi objaviti recenziju tvoje knjige. Milioni ljudi će mrzeti tebe zbog te knjige. Štaviše, ti i tvoja knjiga nećete biti simpatični nikome osim onima koji razmišljaju, a znaš koliko ih je malo! Savjetujem ti da mi dozvoliš da izostavim opis mog drugog najboljeg trika.
P: Dakle, želite prećutati opis vašeg drugog najboljeg trika radi mog dobra. Izgleda da će se moja knjiga svidjeti samo onima koji razmišljaju, zar ne? Pa, u redu, recite.
O: Zažalićete zbog ovoga, gospodine Zemaljski, ovo će se obiti o glavu tebi. Ovom greškom ćeš preusmjeriti pažnju na sebe. Moji saradnici, milioni njih, zaboraviće mene i zamrzeće tebe jer si otkrio moje metode.
P: Ja nisam bitan. Pričajte mi o tom vašem drugom najboljem triku kojim sprečavate ljude da lutaju sa vama do pakla.
O: Moj drugi najbolji trik zapravo nije drugi, već prvi, jer bez njega ne bih mogao da ovladam umovima mladih ljudi. Roditelji, učitelji, sveštenici i mnogi drugi odrasli nesvjesno služe mojoj svrsi, pomažući mi da uništim naviku razmišljanja sopstvenom glavom kod djece. Oni obavljaju svoj posao na različite načine, ne znajući šta rade dječjim umovima niti pravi uzrok dječjih grešaka.

Jeste li ikada čuli kako roditelj završava rečenicu svog djeteta? Ili ste videli kako završava djetetovu zadaću? Sjećate li se onih naučnih izložbi u školi, na kojima je bilo očigledno da su djeca primila mnogo "spoljašnje" pomoći u ostvarivanju svojih naučnih projekata? Možda su mama i tata malo previše "pomogli", ali duboko u sebi znaju da njihovo dijete cijeni tu pomoć i shvata da su oni sjajni roditelji. Zar ne? Ali, djete zapravo možda misli: "Mama i tata misle da to nisam sposoban sam učiniti... zašto bih se uopšte trudio?" Ta roditeljska "pomoć" vremenom će uništiti djetetovo samopouzdanje. Dozvoljavajući djeci da zaista budu odgovorna, roditelji će im pomoći da razviju naviku razmišljanja sopstvenom glavom!

P: Gotovo ne mogu da vjerujem, Vaše Veličanstvo. Uvijek sam vjerovao da su djeci najbolji prijatelji oni koji su im najbliži, njihovi roditelji, njihovi učitelji i njihovi vjeroučitelji. Od koga bi djeca mogla primiti pouzdano vođstvo ako ne od onih koji se brinu o njima?
O: Ovde u igru ulazi moja lukavost. Moguće je precizno objasniti kako ovladam nad devedeset i osam posto ljudi ovog svijeta. Ljudima vladam u njihovoj mladosti, prije nego što oni ovladaju svojim umom, koristeći one koji se brinu o njima. Posebno mi je potrebna pomoć onih koji djecu poučavaju vjeri jer na tom mjestu prekidam nezavisno razmišljanje i usmjeravam ljude ka navici lutanja, zbunjujući ih neprovjerenim zamislima o svijetu o kojem ništa ne znaju. Tada u dječji um usađujem najveći od svih strahova - strah od pakla!
P: Jasno mi je da vam je lako djecu uplašiti prijetnjama pakla, ali kako održavate njihov strah od vas i od pakla i nakon što odrastu te počnu razmišljati svojom glavom?
O: Djeca odrastaju, ali ne uče uvijek da razmišljaju svojom glavom! Kad strahom osvojim um određenog djeteta, oslabim njegovu sposobnost prosuđivanja i samostalnog razmišljanja i ta slabost mu ostaje cijli život.
P: Nije li to nepravedno iskorišćavanje ljudskog bića onečišćenjem njegovog uma prije nego što je potpuno ovladalo njime?
O: Pravedno je sve što mogu upotrebiti za ostvarenje svojih ciljeva. Ne posjedujem glupa ograničenja ispravnog i pogrešnog. Nadmoć je za mene u redu. Koristim svaku ljudsku slabost kako bih stekao i zadržao nadzor nad ljudskim umom.
P: Shvatam vašu zlokobnu prirodu! A sada se vratimo razmatranju vaših metoda za podsticanje ljudi da ovdje na Zemlji zalutaju u pakao. Iz vašeg priznanja uviđam da ovladavate djecom dok je njihov um mlad i podložan. Recite mi više o tome kako koristite roditelje, učitelje i vjerske vođe da biste podstakli ljude na besmisleno lutanje.
O: Jedan od mojih omiljenih trikova je koordiniranje aktivnosti roditelja i vjerskih vođa, kako bi sarađivali pomažući mi da uništim sposobnost njihove djece za samostalno razmišljanje. Mnoge vjerske vođe koristim za potkopavanje hrabrosti i moći nezavisnog razmišljanja kod djece, tako što ih poučavaju da me se plaše, a roditelje koristim kao pomoć vjerskim vođama u tom važnom poslu.
P: Kako roditelji pomažu vjerskim vođama uništiti sposobnost samostalnog razmišljanja djece? Još nisam čuo za takvu strahotu!
O: To postižem pomoću veoma lukavog trika. Roditelje podstičem da djecu podučavaju sopstvenim vjerovanjima o religiji, politici, braku i drugim važnim temama. Kao što vidiš, na taj način lako mogu nastaviti taj nadzor nad umom osobe, podstičući je da mi pomogne utisnuti ga u um njenih potomaka.
P: Na koje još načine koristite roditelje za pretvaranje djece u besmislene lutalice?
O: Djeca slijede primjer svojih roditelja, većinu kojih sam već savladao i vječno ih vezao uz svoj cilj, tako ih podstičem na besmisleno lutanje. U nekim dijelovima svijeta stičem nadzor nad dječjim umom i ovladavam njihovom voljom jednako kao što ljudi pripitomljuju životinje niže inteligencije. Meni je svejedno kako će dječja volja biti pokorena, sve dok se nečega plaši. Kroz taj strah ulazim u njihov um i ograničavam njihovu sposobnost nezavisnog razmišljanja.
P: Čini se da se veoma trudite spriječiti ljude u razmišljanju.
O: Da. Pažljivo razmišljanje za mene je smrt. Ne mogu postojati u umovima onih koji pažljivo razmišljaju. Ne smeta mi da ljudi misle, dokle god razmišljaju u kontekstu straha, obeshrabrenosti, beznađa i destruktivnosti. Kad počnu razmišljati u konstruktivnim kontekstima vjere, hrabrosti, nade i jasnoće svrhe, odmah postanu saveznici moje opozicije i stoga ih gubim.
P: Počinjem shvatati kako stičete nadzor nad dječjim umom uz pomoć njihovih roditelja i vjerskih vođa, ali ne shvatam kako vam nastavnici pomažu u tom zloglasnom zadatku.
O: Nastavnici mi pomažu sticanjem nadzora nad umovima djece, ali ne toliko onim što ih uče, koliko onim čega ih ne uče. Čitav sistem javnog školstva je organizovan tako da doprinosi mom cilju, poučavajući djecu gotovo o svemu osim kako koristiti sopstveni um i razmišljati nezavisno. Živim u strahu da će neko hrabro jednog dana promjeniti trenutni sistem obrazovanja i narušiti moj cilj, omogućavajući učenicima da postanu učitelji, koristeći one koji sada služe kao nastavnici samo kao vodiče koji će djeci pomoći da uspostave načine i sredstva za razvijanje sopstvenog uma. Kad dođe to vrijeme, nastavnici više neće biti dio mog osoblja.

Ovo je srž Hillove kritike javnog obrazovanja, napisane 1938. godine. Da li se slažete s njom? Sjetite se male djece u vrtiću i u prvom razredu. Entuzijastična su i dobrovoljno se javljaju za sve, podižu ručice i žarko žele učiti. Potom preskočite deset godina i sjetite se iste djece u srednjoj školi - ona koja sjede u zadnjim klupama, nikada ne gledaju odrasle osobe u oči i baš nikada se ne javljaju dobrovoljno i ne postavljaju pitanja. Ta djeca su se isključila iz procesa učenja. Šta se dogodilo s njima? Deset godina školovanja. Uviđaju da će ih greška izložiti ismijavanju i preziru. Zato prestaju učestvovati kako bi se zaštitila. Podučava ih se da rješenja svih problema i konflikata nisu u njihovim rukama niti u njihovom umu, već u rukama i umu učitelja - predstavnika autoriteta. Nezavisno postupanje u sukobu brzo donosi opomenu i kaznu učitelja. Djeca se tako odvraćaju od nezavisnog razmišljanja i uvjerava ih se da su nesposobna riješiti sopstvene probleme. Iako su mnogi učitelji izvrsni, Hillova kritika djeluje opravdanom s obzirom na stanje današnjeg obrazovanja. Ako se slažete s Hillovom, šta mislite da možemo učiniti povodom toga? Trebali bismo, između ostalog, tražiti učitelje i škole koje podstiču nezavisno razmišljanje svojih učenika i pohvaljuju njihovu hrabrost!

P: Mislio sam da je svrha sveg tog obrazovanja naučiti djecu da razmišljaju.
O: To možda jeste svrha obrazovanja, ali sistem u većini škola ovog svijeta ne ostvaruje tu svrhu. Djeca u školama uče da ne razvijaju i ne koriste svoj sopstveni um, već da prihvataju i koriste tuđe misli. Takvo obrazovanje uništava sposobnost za nezavisno razmišljanje, osim u rijetkim slučajevima kada se djeca toliko odlučno oslanjaju na svoju volju da ne dopuštaju drugima da razmišljaju umjesto njih. Pomno razmišljanje je posao moje opozicije, a ne moj!
P: U kakvom je odnosu vaša opozicija s porodicama, crkvama i školama, ako je uopšte u bilo kakvom odnosu s njima? Vaš odgovor na ovo pitanje biće zanimljiv.
O: Na ovom mjestu koristim još neke od svojih lukavih trikova. Stvaram privid da sve što rade roditelji, učitelji i vjerski učitelji zapravo čini moja opozicija. To odvraća pažnju od mene dok manipulišem mladim umovima. Kada vjerski učitelji pokušavaju da djecu nauče vrlinama moje opozicije, obično to čine zastrašujući ih mojim imenom. To je sve što tražim od njih. Plamen straha raspirujem do te mjere da uništi sposobnost djeteta za pomno razmišljanje. Učitelji u javnim školama mi pomažu da ostvarim cilj tako što drže djecu zauzetom učenjem nepotrebnih informacija, tako da na kraju nemaju mogućnost pomnog razmišljanja ili precizne analize onoga što ih uče.

Ovaj segment hvata suštinu misaonog dijaloga u "Outwitting the Devil", nudeći uvide u izazove sa kojima se pojedinci suočavaju i ključeve za njihovo prevazilaženje.

Zaključak

Nadmudrivanje đavola predstavlja zanimljivo istraživanje ljudske psihe i putovanja ka ličnom uspjehu i ispunjenju. Kroz uzbudljivi dijalog između Napoleona Hila i Đavola, čitaoci su izazvani da se suoče sa svojim unutrašnjim demonima, oslobode se ograničavajućih vjerovanja i otključaju svoj puni potencijal.

Važno je prepoznati da iako Đavo može imati uticaj na značajan dio čovječanstva, postoji i pozitivna sila Boga, koja uzdiže i vodi pojedince ka dobroti i prosvjetljenju. I dok Đavo može imati uticaj na 98% ljudi, ključno je zapamtiti da pozitivan uticaj Boga postoji, koristeći ga oko 2% ljudi ali i sav ostali živi svijet.

Konačno, Nadmudrivanje đavola služi kao svetionik inspiracije i osnaživanja, nudeći vječnu mudrost i praktične strategije za prevazilaženje prepreka i postizanje veličanstvenosti. Prihvatanjem principa izloženih u knjizi i korišćenjem snage vjere, samodiscipline i svrhe, čitaoci mogu nadmudriti Đavola i krenuti putem ličnog rasta, uspjeha i ispunjenja.

Topla preporuka.

Vezani tekst:


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended

Igrajte šah - Play chess online