Vjerovatno ste se zapitali zašto neke organizacije imaju jednake finansijske, tržišne, strateške i sve druge preduslove da budu jednako uspješne, a opet vidimo da su neke od njih daleko uspješnije, odišu jakom korporativnom kulturom, bolje posluju, zaposleni su efikasniji i zadovoljniji, stepen lojalnosti organizaciji je daleko viši/veći...

Odgovor na to nalazi se u prostom stilu vođenja, tj. načinu na koji jedan uspješan lider vodi organizaciju i svoje zaposlene.

Na šta pomislimo kada zamislimo sliku dobrog lidera? Postoji niz različitih odgovora na ova i slična pitanja. Međutim, kada je u pitanju vrhunski lider, veoma je bitno to da on ima određene osobine – mora da bude sposoban da inspiriše druge, da je inteligentan i, iznad svega, da posjeduje integritet. Bilo koja osoba može da okupi tim ili grupu ljudi i daje im naređenja šta treba ja se uradi, međutim, ako želite da budete dobar i jak lider, morate da imate sposobnost da motivišete i inspirišete ljude koji se nalaze u vašem okruženju.

Lider je u središtu strukture moći grupe, on drži grupu na okupu, kreće se ka svojim ciljevima... Liderstvo je uticajan proces. Lider je u poziciji da oblikuje, reguliše, kontroliše i mijenja stavove, ponašanje i performanse članova njegove grupe.

Liderstvo nije karakterna osobina koja se lako ispoljava. Osobe se ne rađaju kao lideri. Ta "titula" mora se zaraditi velikim trudom, radom, ulaganjima i nepokolebljivošću kada su u pitanju principi. Većina ljudi vjeruje da je liderstvo pravac ili sredstvo da se dođe do promjene, bilo da je ona pozitivna ili negativna, a u stvari, liderstvo često određuje uspjeh ili neuspjeh organizacije, bez obzira na to da li je ona iz biznis sektora, organizacija koja se bavi edukacijom, religijom, vladina organizacija ili društvo uopšte.

Savremena tumačenja liderstva objašnjavaju vrIio jasne razlike između lidera koji motiviše i lidera koji inspiriše te podvlače da pravi, istinski sjajan lider prije svega inspiriše. U korijenu riječi motivacija je motiv, što podrazumijeva neke eksterne uticaje koje dovode do akcije. Motivacija nas "gura" da  zvršimo zadatak i približimo se ostvarenju cilja – motivisani smo rezultatom.

Sa druge strane, inspiracija nas "gura" u nešto u što istinski vjerujemo, što volimo, želimo, inspirisani smo osobom, događajem ili očekivanim ishodom.

Lider ste ako vaše akcije inspirišu druge da sanjaju više, uče više, rade više i postanu bolji

- Džon Kuitnsi Adams

Kada nas lideri inspirišu, radimo vođeni istim čvrstim uvjerenjima, zajedničkim korporativnim vrijednostima, željom za ispunjenjem misije i vizije, a ne samo zadatka.

Lider mnogo svog vremena provodi u radu s ljudima. Prema kvalitetu međuljudskih odnosa između lidera i njegovih saradnika, prepoznajemo rezonantne i disonantne lidere, odnosno lidere čiji su postupci u skladu sa osjećanjima sljedbenika, te se svi zajedno nalaze u pozitivnoj emocionalnoj klimi, i lidere čiji postupci odudaraju od htijenja i osjećanja saradnika, te emocionatna klima nije stimulativna...

Danijel Goleman (autor bestselera "Emocionalna inteligencija") u okviru istraživanja baze od 3.871 lidera, prepoznaje sljedeće tipove lidera:

 1. VIZIONAR, rezonantan. Kada promjene zahtijevaju novu viziju ili kada je potreban nov i originalan pravac, ovaj tip lidera, stvarajući pozitivniju klimu u organizaciji, pomjera ljude prema zajedničkom cilju.
 2. TRENER, rezonantan. On pomaze zaposlenima da poboljSaju svoje performanse na dugoroénoj osnovi, stvarajuci veoma pozitivnu klimu u organizaciji, povezuje htijenja svakog zaposlenog sa ciljevima organizacije.
 3. STARATELJ, rezonantan. Kada treba da se ojačaju konekcije, motivise u stresnim situacijama i "zapuše rupe" u organizaciji, u pozitivnoj klimi, ovaj tip lidera kreira harmoniju povezujući Ijude.
 4. DEMOKRATA, rezonantan. Kada je potrebno da se izgradi konsenzus ili da se stimulišu zaposleni da poboljšaju svoje output-e, ovaj tip lidera, u pozitivnoj klimi, vrednuje output zaposlenih i stvara participativnu kulturu.
 5. REGULATOR, disonantan. Kada je potrebno da se dobiju visokokvalitetni rezultati od motivisanog i kompetentnog tima, ovaj tip lidera reguliše korake kako da se ostvareni rezultati priblize očekivanim. S obzirom na to da se često loše izvodi u praksi, ovaj tip lidera često stvara negativnu klimu.
 6. KOMANDANT, disonantan. U krizama, preokretima ili u kriznoj situaciji između lidera i zaposlenih, ovaj tip a lidera ublažava neizvjesnost izdajući jasne direktive. Često je zloupotrebljavan model te ovaj vip lidera stvar negativnu klimu u organizaciji.

Golemanov generalni savjet je: Upravijajte sa stilom, pravi stil u pravo vrijeme.

Karakteristike lidera budućnosti

Sto se tiče budućnosti liderstva, očigledno je da javnost traži "topliji" i humaniji pristup onih koji su na "vrhu". Riječ je o karakteristikama koje se po inerciji pripisuju ženskom polu, ali one su zapravo vrlo ljudske i u svakodnevnom poslovanju trebalo bi da budu normalne. Prema rezultatima KLCM (Ketchum Leadership Communication Monitor) studije, navedena su tri elementa koja čine vjerodostojnog lidera budućnosti, lidera koji će inspirisati druge da ga slijede:

 1. Otvorena komunikacija - Jednosmjerna komunikacija dosad je bila modus operandi svima koji su mislili da su lideri, ali to odavno nije tako. Prije svega, važno je otvoreno komunicirati i sa zaposlenima i sa klijentima te reći šta mislimo, kakvo je stanje stvari, i pitati njih za mišljenje. Transparentnost komunikacije ispitanicima KLCM studije prva je na listi stvari koje vode ka vjerodostojnosti i povjerenju.
 2. Odlučna akcija - Više nije dovoljno samo govoriti, potrebno je i odlučno djelovati. Više od svega važno je djelovati u skladu s onim što govorite, jer kredibilitet gradi upravo održavanje obećanja te stajanje iza svojih riječi. Čak i u situacijama kada nešto pođe po zlu, Ijudi žele iskrenost i otvorenost, ali i konkretnu akciju koja će dovesti do rješavanja postojećih problema. 
 3. Prisutnost - Dosadašnje podrazumijevanje da su lideri otuđeni od niže rangiranih zaposlenika jednostavno više ne prolazi. Autoritet i poštovanje ne dolazi od "nedodirljivih likova iz sjene", već od onih koji se uključuju u potrebe i živote zaposlenih, klijenata i saradnika. Javnost traži empatiju, lični Kontakt i zainteresovanost, a upravo zbog toga su društvene mreže i onlajn komunikacija stavijene u drugi plan. Njima, prema mišljenju ispitanika, nedostaje taj tradicionalni kontakt "licem u lice".
 4. Lider = čovjek - Mogli bismo popisivati karakteristike i detaljne smjernice toga šta znači biti istinski lider, citirati motivacione govornike i predviđati u kojem smijeru će se liderstvo razvijati, ali možda je dovoljno reći kako lider, prije - svega, znači biti - čovjek. Spomenuta studija dokazala je da ljudi najviše od svega cijene iskrenost, otvorenost te direktan ljudski kontakt, a to je ono što vjerovatno svi mogu dati, samo je pitanje žele li to - "lider je u vama", ako ga ne možete pronaći, očito niste lider.

Na osnovu ovog istraživanja zaključeno je da način upravljanja ne zavisi primarno od personalnog stila lidera, već da lideri prihvataju način upravljanja koji je potreban organizaciji u odnosu na uslove okruženja i vrijeme/trenutak u kojem se organizacija nalazi. Takođe je zaključak da stil upravljanja i treba i mora da se mijenja sa promjenama u okruženju.

Svaki vođa mora stvoriti ritam za svoju kompaniju. Ritam je tip upravljanja koji će gurati kompaniju prema naprijed — Rid Hofman, osnivač LinkedIn-a.

Za kraj, ne postoji nijedan "ispravan" stil ili ritam za lidera i njegovu organizaciju. Ritam jedne kompanije može biti "inovacija", drugoj "konkurencija", ali po mišljenju Simona Sineka (autora brojnih knjiga o liderstvu i HR-u) jedno je ispravno: znak da ste sjajan lider je ako imate cilj kao roditelj koji djeci nastoji pružiti što bolje prilike, obrazovanje, ali i disciplinu kada je to potrebno - sve zato da bi mogla odrasti i postići više od nas samih.

Tako i veliki lideri od svojih Ijudi žele isto - pružiti im priliku i obrazovanje, "disciplinovati" ih kad je to potrebno, omogućiti im da nešto pokušaju, pustiti im da pogriješe kako bi nešto naučili... Sve zato da postignu više nego što bi sami ikada mogli postići.

Vezan tekst:

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended