Vrbas je rijeka koja izvire ispod planine Zec (planina kod Fojnice) i nakon 250 km dugog toka se ulijeva u rijeku Savu kod Srpca, na 96 metara nadmorske visine.

Površina sliva ove rijeke iznosi oko 5.900 km² i na njenim obalama živi oko 500 hiljada stanovnika. Prije Banje Luke, Vrbas prolazi kroz kanjon i brojne klisure, koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti prirodnih vrijednosti iz 1955. godine.

Teče kroz: Skopljansku kotlinu, Vinačku klisuru, Jajačku kotlinu, kanjonsku dolinu Tijesno, Banjalučku kotlinu a donjim tokom preko svoje makroplavine Lijevče polje.

Sliv je izduženog oblika dužine 150 km i prosječne širine 70 km. Ima 36 direktnih pritoka dužih od 10 km, a najznačajnije su Pliva, Ugar, Crna Rijeka i Vrbanja. Sliv rijeke Vrbas u gornjem toku čine mnogobrojne manje rijeke: Pritoke Vrbasa su i Desna, Tušnica, Trnovača, Kruščica, Bistrica, Bunta, Vileški potok (Vileška rijeka), Vesočnica, Poričnica, Vitina (Vitinska rijeka), Duboka, Prusačka i Oboračka rijeka i Semešnica.

Karakteristika rijeke Vrbas

U gornjem toku od izvora do Jajca je planinska rijeka s mnogo brzaka i slapova, u srednjem toku, od Jajca do Banje Luke, sa naglašenim padom korita probija se kroz duboki krečnjački kanjon, a u donjem toku, od Banje Luke do ušća, tipična je ravničarska rijeka.

Vrbas karakterišu rijetke i plemenite vrste ribe iz porodice salmonida kao što su: potočna pastrmka, lipljen i mladica. To govori i o izuzetno kvalitetnoj vodi. Specifičnost Vrbasa predstavlja i čamac dajak, koji je dobio ime po motki koja služi za guranje čamca.

Brzaci, slapovi, bukovi, njegove plaže, okolne stijene, bogatstvo biljnog fonda - takođe čine Vrbas posebnim.

Ljeto na Vrbasu 2017.

Ljeto na Vrbasu je manifestacija koja se održava svake godine u toku ljeta u Banjoj Luci. Prvi put su je održali članovi Kluba akademičara Banja Luka 1953. godine pod nazivom Karneval na Vrbasu. Kasnije krajem 70-ih godina manifestacija mijenja ime u Susreti na Vrbasu, a od 1995. godine nosi današnje ime.

Glavne aktivnosti manifestacije su trka dajaka i skokovi sa Gradskog mosta.

Pogledajte nekoliko detalja sa ove manifestacije.

2017-07-23-17-01-43.jpg 2017-07-23-17-01-50.jpg 2017-07-23-17-39-00.jpg

2017-07-23-17-39-16.jpg 2017-07-23-17-41-18.jpg 2017-07-23-17-50-17.jpg

2017-07-23-17-50-22.jpg 2017-07-23-17-50-31.jpg 2017-07-23-17-53-35.jpg

2017-07-23-17-53-45.jpg 2017-07-23-17-54-58.jpg 2017-07-23-17-56-07.jpg

2017-07-23-17-57-16.jpg 2017-07-23-17-57-44.jpg 2017-07-23-17-58-15.jpg

2017-07-23-18-01-42.jpg

Rafting na rijeci Vrbas

1919.jpg 1921.jpg 1924.jpg

1928.jpg 1931.jpg 1956.jpg

1962.jpg 1963.jpg 1966.jpg

1974.jpg 1980.jpg 1986.jpg

I na kraju