Vrbas je rijeka koja izvire ispod planine Zec (planina kod Fojnice) i nakon 250 km dugog toka se ulijeva u rijeku Savu kod Srpca, na 96 metara nadmorske visine.

Površina sliva ove rijeke iznosi oko 5.900 km² i na njenim obalama živi oko 500 hiljada stanovnika. Prije Banje Luke, Vrbas prolazi kroz kanjon i brojne klisure, koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti prirodnih vrijednosti iz 1955. godine.

Teče kroz: Skopljansku kotlinu, Vinačku klisuru, Jajačku kotlinu, kanjonsku dolinu Tijesno, Banjalučku kotlinu a donjim tokom preko svoje makroplavine Lijevče polje.

Sliv je izduženog oblika dužine 150 km i prosječne širine 70 km. Ima 36 direktnih pritoka dužih od 10 km, a najznačajnije su Pliva, Ugar, Crna Rijeka i Vrbanja. Sliv rijeke Vrbas u gornjem toku čine mnogobrojne manje rijeke: Pritoke Vrbasa su i Desna, Tušnica, Trnovača, Kruščica, Bistrica, Bunta, Vileški potok (Vileška rijeka), Vesočnica, Poričnica, Vitina (Vitinska rijeka), Duboka, Prusačka i Oboračka rijeka i Semešnica.

Karakteristika rijeke Vrbas

U gornjem toku od izvora do Jajca je planinska rijeka s mnogo brzaka i slapova, u srednjem toku, od Jajca do Banje Luke, sa naglašenim padom korita probija se kroz duboki krečnjački kanjon, a u donjem toku, od Banje Luke do ušća, tipična je ravničarska rijeka.

Vrbas karakterišu rijetke i plemenite vrste ribe iz porodice salmonida kao što su: potočna pastrmka, lipljen i mladica. To govori i o izuzetno kvalitetnoj vodi. Specifičnost Vrbasa predstavlja i čamac dajak, koji je dobio ime po motki koja služi za guranje čamca.

Brzaci, slapovi, bukovi, njegove plaže, okolne stijene, bogatstvo biljnog fonda - takođe čine Vrbas posebnim.

Ljeto na Vrbasu 2017.

Ljeto na Vrbasu je manifestacija koja se održava svake godine u toku ljeta u Banjoj Luci. Prvi put su je održali članovi Kluba akademičara Banja Luka 1953. godine pod nazivom Karneval na Vrbasu. Kasnije krajem 70-ih godina manifestacija mijenja ime u Susreti na Vrbasu, a od 1995. godine nosi današnje ime.

Glavne aktivnosti manifestacije su trka dajaka i skokovi sa Gradskog mosta.

Pogledajte nekoliko detalja sa ove manifestacije.

Rafting na rijeci Vrbas

I na kraju


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended