Ne tako davno, kada ste ujutru uključili televizor, pa sve do udarnih večernjih termina, sa ekrana su nas zabavljale starlete, bivši osuđenici ili folk zvijezde u pokušaju. Obzirom da je to vrijeme iza nas kao i činjenica da organizovanost jedne države se može mjeriti sa tim koliko ima organizovanu obrazovnu i kulturnu politiku, donosim jednu priču o novoj vrsti obrazovanja koja ima veliki potencijal i u Republici Srpskoj.

Elektronsko učenje (e-Učenje ili e-learning na engleskom) postoji od kada postoje i prvi računari, zato ne čudi ova moja inicijativa da se prenese učenje sa klasičnog učenja na e-Učenje. Prednosti i mogućnosti korišćenja e-Učenja kao metodologije su neiscrpne, na vama je da ih iskoristite.

Navešću neke:

 1. Finansijski efekat - Jednostavno rečeno – manje trenera, manji troškovi za put, smještaj i hranu učesnika treninga. Iako je početna investicija znatno veća od provođenja klasičnog treninga, dugoročna isplativost je evidentna. Ujedno, zaposlenici ne moraju izostati s posla tokom jednog ili dva dana, što svakako ide u prilog štedljivosti ovog pristupa. e-Učenje omogućava upravljanje budžetom kroz kreiranje sadržaja koji ne treba trenera ili facilitatora, a dostupan je svima ili onima kojih se to tiče.
 2. Povećava produktivnost - Uvođenjem novih elemenata u proces učenja, osvježava se kvaliteta učenja i sam proces postaje zanimljiviji, dok zaposlenici žele biti uključeni u novo iskustvo. Digitalno učenje ima efekat na poslovne rezultate jer trenira radnu snagu efektivnije i optimizuje ciljeve učenja što dovodi do lakše evaluacije treninga, poboljšanja tzv. mekih vještina, zadovoljnijih zaposlenika i povećanja produktivnosti.
 3. Lakše odgovara na potrebe organizacija - Pojam cjeloživotno učenje je postao poznat pa ga ne treba posebno predstavljati. Međutim, kako tehnologija napreduje, poslovanje postaje sve dinamičnije, a učenje novih vještina, znanja ili alata mora biti dostupno svima, fleksibilno, svrsishodno i brzo. Digitalno učenje odgovara na sve navedene uslove. Prilagođeno je svima, učiti može svako bez obzira na prethodna iskustva, a sadržaju je moguće pristupiti sa bilo koje lokacije. Sadržaj se izrađuje prema specifičnim potrebama organizacija, a trening se implementira brzo i lako, kako bi zaposlenici što prije naučili koristiti novi softver, nove procedure ili slično. 

Banjalučka e-Učionica na adresi www.test.rs.ba prepoznala je mogućnosti elektronskog učenja u svim fazama kreiranja sadržaja za e-Učenje. Upravo iz tog razloga, na Moodle softveru napravljena je:

 1. Prva besplatna virtuelna učionica u Banjaluci i Republici Srpskoj po principu MOOC (Massive Open Online Course),
 2. Uveden je razvoj digitalnog sadržaja,
 3. Kreirana je banka pitanja i odgovora koja na dan 05.06.2017 sadrži 22 kursa sa 4000 pitanja i odgovora, za sljedeće stručne oblasti:
  a. Računovodstvo, finansije i revizija
  b. Javni/Stručni ispit
  c. Javne nabavke
  d. Vozački ispit
  e. Gender test
  f. U planu je još mnogo toga…

Kako je kontinuirano ulaganje u razvoj ljudskog kapitala najveća konkurentska prednost, sada je pravo vrijeme da se i građanima Banjaluke ali i Republike Srpske predstavi ovaj sistem za elektronsko učenje koji može biti prilagođen i potrebama konkretnog poslovnog subjekta.

Ko se može registrovati?

Registraciju korisnika, polaznika kurseva (obuka) u Informacioni sistem za e-Učenje, mogu obaviti punoljetni građani Banjaluke, Republike Srpske, BiH ali i šire, koji žele da pohađaju kurseve iz različitih stručnih oblasti.

Po odobrenju registracije, korisniku se automatski šalje e-mail sa obavještenjem da je njegova registracija odobrena.

Registrovani korisnici će sistem koristiti za sljedeće aktivnosti:

 • Samostalno registrovanje u sistem uz administraciju trening-administratora;
 • Upravljanje svojim profilom;
 • Pregled rasporeda dostupnih kurseva i online prijava na njih;
 • Pokretanje dostupnih kurseva i testiranje svog znanja;
 • Pregled statusa prijave na svaku pojedinačnu obuku i transkript svih završenih obuka u željenom vremenskom periodu;

Anonimni korisnici (korisnici koji se nisu registrovali) sistem će koristiti za sljedeće aktivnosti:

 • Pregled javno dostupnih podataka o obukama,
 • Pregled objavljenih obuka,
 • Pregled statističkih podataka o obukama,
 • Pregled novosti i obavještenja;
 • Registracija korisnika

Analitika posjećenosti portala www.test.rs.ba

U mjesecu martu 2017. e-Učionica imala je cca 10.000 jedinstvenih posjeta različitim kursevima građana BiH i više od 30.000 pokrenutih kurseva iz javnih nabavki ili računovodstvenih kurseva sa prosječnim vremenom utrošenim po kursu od 7 minuta.
Ako pomnožite 30.000 x 7 dobijemo impresivan podataka da je u mjesecu martu od strane građana Banjaluke, republičkih institucija i institucija na nivou BiH, utrošeno 210.000 minuta na našem portalu.

Da e-Učionica www.test.rs.ba predstavlja jedinstveno mjesto govore ovi analitički podaci o posjetama.

Nadam se da vidite kolike su mogućnosti i potencijal ove e-Učionice. Takođe, dostupne su aplikacije i za vaše mobilne uređaje, to znači da možete da učite i u hodu.

Odgovor na pitanje iz naslova

Mali ali vrijedan tim, na volonterskoj osnovi, sa ciljem da svim građanima omogući besplatan i interaktivan način sticanja znanja iz konkretne stručne oblasti. 

Rodna-ravnopravnost-page-001.jpg javne-nabavke.jpg moodle1.JPG

moodle2.JPG moodle4.jpg registracija.jpg

saradnja.jpg zaboravite_na_knjige.jpg

Zašto je izabran softver Moodle

Moodle (akronim od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) besplatan je i Open source softver za e-Učenje.
Ovakvi sistemi poznati su pod nazivom virtualno okruženje za edukacije – Virtual Learning Environment (VLE) ili sistem za upravljanje učenjem – Learning Management System (LMS).

Veoma je popularan o čemu svjedoči podatak iz decembra 2014. godine kada je bilo registrovano oko 70 miliona korisnika i gotovo 7,5 miliona seminara unutar tih sistema.

Sistem Moodle se koristi u raznim okolinama, od edukacijskih ustanova, malih, srednjih i velikih kompanija do javne i državne uprave. Najčešća funkcija mu je prenijeti sadržaj za učenje što većem broju korisnika bez potrebe da se okupljaju u učionicama i salama.

Danas, kad je tempo života izuzetno ubrzan, korisnici često nemaju vremena doći na edukaciju i potrošiti radni dan na seminar. Ovakva platforma čini znanje dostupno svima kojima je to potrebno, s bilo kojeg mjesta na svijetu gdje postoji pristup internetu.

Programerima je ostavljena mogućnost stvaranja modula za proširivanje funkcionalnosti. Tako danas postoje hiljade raznih dodataka, kvizova, izvještaja i ostalih elemenata koji proširuju sistem i čine ga još upotrebljivijim i prilagodljivijim za svako okruženje i priliku.

Sistem je napisan u popularnom open source programskom jeziku za izradu web stranica i aplikacija - PHP. Podržava više baza podataka i može se integrisati na praktično bilo koju popularnu platformu te povezati s različitim brojem sistemima kao što su adresari, sistemi za slanje pošte itd.

Poziv za saradnju

Ukoliko vašoj instituciji, kompaniji ili organizaciji treba NOVI način za edukaciju zaposlenih, onda je ovaj POZIV ZA SARADNJU namjenjen vama.

Registrujte se i uradite vaš prvi test na www.test.rs.ba

Facebook stranica: https://www.facebook.com/test.rs.ba/