Ne tako davno, kada ste ujutru uključili televizor, pa sve do udarnih večernjih termina, sa ekrana su nas zabavljale starlete, bivši osuđenici ili folk zvijezde u pokušaju. Obzirom da je to vrijeme iza nas kao i činjenica da organizovanost jedne države se može mjeriti sa tim koliko ima organizovanu obrazovnu i kulturnu politiku, donosim jednu priču o novoj vrsti obrazovanja koja ima veliki potencijal i u Republici Srpskoj.

Elektronsko učenje (e-Učenje ili e-learning na engleskom) postoji od kada postoje i prvi računari, zato ne čudi ova moja inicijativa da se prenese učenje sa klasičnog učenja na e-Učenje. Prednosti i mogućnosti korišćenja e-Učenja kao metodologije su neiscrpne, na vama je da ih iskoristite.

Navešću neke:

 1. Finansijski efekat - Jednostavno rečeno – manje trenera, manji troškovi za put, smještaj i hranu učesnika treninga. Iako je početna investicija znatno veća od provođenja klasičnog treninga, dugoročna isplativost je evidentna. Ujedno, zaposlenici ne moraju izostati s posla tokom jednog ili dva dana, što svakako ide u prilog štedljivosti ovog pristupa. e-Učenje omogućava upravljanje budžetom kroz kreiranje sadržaja koji ne treba trenera ili facilitatora, a dostupan je svima ili onima kojih se to tiče.
 2. Povećava produktivnost - Uvođenjem novih elemenata u proces učenja, osvježava se kvaliteta učenja i sam proces postaje zanimljiviji, dok zaposlenici žele biti uključeni u novo iskustvo. Digitalno učenje ima efekat na poslovne rezultate jer trenira radnu snagu efektivnije i optimizuje ciljeve učenja što dovodi do lakše evaluacije treninga, poboljšanja tzv. mekih vještina, zadovoljnijih zaposlenika i povećanja produktivnosti.
 3. Lakše odgovara na potrebe organizacija - Pojam cjeloživotno učenje je postao poznat pa ga ne treba posebno predstavljati. Međutim, kako tehnologija napreduje, poslovanje postaje sve dinamičnije, a učenje novih vještina, znanja ili alata mora biti dostupno svima, fleksibilno, svrsishodno i brzo. Digitalno učenje odgovara na sve navedene uslove. Prilagođeno je svima, učiti može svako bez obzira na prethodna iskustva, a sadržaju je moguće pristupiti sa bilo koje lokacije. Sadržaj se izrađuje prema specifičnim potrebama organizacija, a trening se implementira brzo i lako, kako bi zaposlenici što prije naučili koristiti novi softver, nove procedure ili slično. 

e-Učionica na adresi www.test.rs.ba prepoznala je mogućnosti elektronskog učenja u svim fazama kreiranja sadržaja za e-Učenje. Upravo iz tog razloga, na Moodle softveru napravljena je:

 1. Prva besplatna virtuelna učionica u Banjaluci i Republici Srpskoj po principu MOOC (Massive Open Online Course),
 2. Uveden je razvoj digitalnog sadržaja,
 3. Kreirana je banka pitanja i odgovora koja na dan 11.04.2019 sadrži 34 kursa sa cca 5000 pitanja i odgovora, za sljedeće stručne oblasti:
  1. Informacione tehnologije,
  2. Porezi i carine,
  3. Zaštita ličnih podataka,
  4. Računovodstvo, finansije i revizija,
  5. Javni/Stručni ispit,
  6. Javne nabavke,
  7. Vozački ispit,
  8. Gender test
  9. U planu je još mnogo toga…

Kako je kontinuirano ulaganje u razvoj ljudskog kapitala najveća konkurentska prednost, sada je pravo vrijeme da se i građanima Banjaluke ali i Republike Srpske predstavi ovaj sistem za elektronsko učenje koji može biti prilagođen i potrebama konkretnog poslovnog subjekta te biti u funkciji sticanja kompetencija za određeno radno mjesto ali i u svrhu kontinuirane provjere znanja zaposlenih u određenoj kompaniji ili instituciji.

Ko se može registrovati?

Registraciju korisnika, polaznika kurseva (obuka) u Informacioni sistem za e-Učenje, mogu obaviti punoljetni građani Banjaluke, Republike Srpske, BiH ali i šire, koji žele da pohađaju kurseve iz različitih stručnih oblasti.

Nakon automatske registracije, korisniku se automatski šalje e-mail sa obavještenjem da može početi sa učenjem-testiranjem.

Registrovani korisnici će sistem koristiti za sljedeće aktivnosti:

 • Samostalno registrovanje u sistem uz administraciju trening-administratora;
 • Upravljanje svojim profilom;
 • Pregled rasporeda dostupnih kurseva i online prijava na njih;
 • Pokretanje dostupnih kurseva i testiranje svog znanja;
 • Pregled statusa prijave na svaku pojedinačnu obuku i transkript svih završenih obuka u željenom vremenskom periodu;

Anonimni korisnici (korisnici koji se nisu registrovali) sistem će koristiti za sljedeće aktivnosti:

 • Pregled javno dostupnih podataka o obukama,
 • Pregled objavljenih obuka,
 • Pregled statističkih podataka o obukama,
 • Pregled novosti i obavještenja;
 • Registracija korisnika

Način funkcionisanja portala:

 1. Registracija korisnika / Prijava na sistem,
 2. Samostalni upis na željeni kurs ili kurseve,
 3. Testiranje.
 4. Provjera rezultata testa.
 5. Ponavljanje testiranja. Svaki kurs sastoji se iz testa sa 20 pitanja koja se nasumično biraju iz banke pitanja. Kad završite test, imaćete priliku da pogledate tačne odgovore i na taj način provjerite svoje znanje. Nakon toga, ponovo možete pokrenuti isti kurs i za vas će biti pripremljeno novih 20 pitanja.

Nadam se da vidite kolike su mogućnosti i potencijal ove e-Učionice. Takođe, dostupne su aplikacije i za vaše mobilne uređaje, to znači da možete da učite i u hodu.

Odgovor na pitanje iz naslova

Mali ali vrijedan tim, na volonterskoj osnovi, sa ciljem da svim građanima omogući besplatan i interaktivan način sticanja znanja iz konkretne stručne oblasti. 

Poziv za saradnju

Ukoliko vašoj instituciji, kompaniji ili organizaciji treba NOVI način za edukaciju zaposlenih, onda je ovaj POZIV ZA SARADNJU namjenjen vama.

Registrujte se i uradite vaš prvi test na www.test.rs.ba

Facebook stranica: https://www.facebook.com/test.rs.ba/


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended