Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske (MEORS), uz pomoć Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članice Grupacije Svjetske banke, započelo je realizaciju Programa postinvesticione podrške investitorima u Republici Srpskoj.

Program predstavlja prvu sveobuhvatnu aktivnost s ciljem motivacije postojećih investitora u Republici Srpskoj, iz strateških izabranih sektora, na reinvestiranje i poboljšanja veza s lokalnom privredom.

Postinvesticiona podrška investitoru ključna je komponenta promocije investicija i jedan od načina da se kapitaliziraju nastojanja svih nivoa vlasti na privlačenju investicija u BiH.

Održavanje odnosa sa postojećim investitorima i pružanje podrške za osiguranje rasta i razvoja njihovih kompanija, čime ostvaruje maksimalan doprinos lokalnom ekonomskom razvoju, središnja je aktivnosti postinvesticione podrške.

Primarni ciljevi Projekta, koji se realizuje kroz saradničku mrežu, su: što  jednostavniji i efikasniji početak poslovanja investitora, zadržavanje postojećih, olakšavanje i pomaganje investitorima prilikom novih ulaganja, pomaganje kompanijama u identifikaciji prilika za širenje i nove investicije primarno putem novih djelatnosti i aktivnosti na pružanja dodatne vrijednosti.

Saradnička mreža predstavlja neophodan mehanizam za rad sa postojećim investitorima, imajući u vidu neophodnost saradnje organa svih nivoa vlasti na rješavanju prepreka s kojima se u svom poslovanju susreću investitori.

NJihova zadaća je i stvaranje uslova za nova ulaganja i nove proizvodne linije od onog momenta kada investitori, odabirom konkretne lokacije za svoje poslovanje, postaju dio lokalne zajednice. Od ključnog je značaja da institucije na lokalnom i republičkom nivou podrže postojeće investitore u njihovoj namjeri da prošire poslovanje, sve sa ciljem pomoći održivom ekonomskom razvoju lokalne zajednice.

Predstavljanje Programa postinvesticione podrške održava se danas i sutra u Tesliću, Banja Vrućica, a prve pilot posjete investitorima planirane su u petak, 15. marta  2013.godine, u preduzećima  EDENGARDEN u 11.00 časova  i posjeta kompaniji  AGARICUS, zakazana je u 12:30 časova u Istočnom Sarajevu.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended