Vlada Republike Srpske prihvatila je na 37. posebnoj sjednici, u Banjoj Luci, Informacije o radu Radne grupe za reformu procesa otpočinjanja poslovanja u Republici Srpskoj i Akcioni plan reforme.

Reforma podrazumijeva uvođenje jednošalterskog sistema (one stop shop) prijema zahtjeva kod Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) (centralna jedinica u Banja Luci  i nekoliko poslovnih jedinicapo Republici Srpskoj) i informaciono uvezivanje APIF-a sa nadležnim registracionim sudovima, Poreskom upravom Republike Srpske, Republičkim zavodom za statistiku Republike Srpske, Inspektoratom Republike Srpske i po mogućnosti Upravom za indirektno oporezivanje  - UIO (Poreska uprava Republike Srpske –UIO).

Privredna društva bi se na ovaj način, nakon notarske obrade osnivačkih akata, obraćali samo APIF-u, koji bi po službenoj dužnosti upućivao zahtjeve ostalim institucijama. Isto tako, privredna društva bi sva rješenja o registraciji preuzimali kod APIF-a, najkasnije 3  dana od podnošenja zahtjeva.

Jedan od važnih rezultata reforme bio bi značajno jeftiniji i brži sistem registracije i jedinstven i ažuran registar svih poslovnih subjekata: privredna društva (pravna lica); preduzetnici (fizička lica); ostala pravna lica.

Kada su u pitanju preduzetnici, sistem registracije bi se i dalje zadržao u lokalnim zajednicama, ali bi osiguralo smanjenje procedrua i vremena za osnivanje, kroz uvezivanje sa Poreskom upravom RS.

Isto tako, Vlada Republike Srpske je opredjeljena da značajno smanji troškove za početak poslovanja.

Krajnji cilj reforme jeste i mogućnost elektronskog podnošenja zahtjeva putem interneta / on-line registracija, što predstavlja zadnju fazu reforme.

Vlada Republike Srpske zadužuje sva ministarstva i ostale Vladine institucije da, u rokovima definisanim Akcionim planom, realizuju zadate aktivnosti i o njihovoj realiziciji obavijeste Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o realizovanim aktivnostima redovno obavještava Vladu Republike Srpske.

Zadužuje se Republički sekretarijat za zakonodavstvo da, prilikom izrade zakona i podzakonskih akata navednih u Akcionom planu, osigura njihovo međusobno usklađivanje i upozori obrađivače propisa ukoliko postoji potreba za dodatnim usklađivanjima.

Vlada Republike Srpske sugeriše svim jedinicama lokalne samouprave da kod registracije zanatsko-preduzetničke djelatnosti troškove smanje na što je moguće manju mjeru, rukovodeći se pravcima reforme.

Vlada Republike Srpske podržala je osnivanje projektnog tima, koji će pratiti i upravljati realizacijom reforme.

NAPOMENA: Ako želite da promovišete link u ovom članku, javite mi.

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Top Top Top !!!

Igrajte šah - Play chess online