Vlada Republike Srpske utvrdila je na 73. sjednici, održanoj 5. jula 2012.godine, Prijedlog uredbe o uslovima i načinu realizacije Programa podrške investicijama i zapošljavanju.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i načini stimulisanja i podrške direktnim investicijama i povećanju zaposlenosti na teritoriji Republike Srpske, kriterijumi za dodjelu sredstava, dinamika isplate dodijeljenih sredstava i druga pitanja od značaja za  povećanje konkurentnosti Republike Srpske kroz priliv direktnih investicija sa ciljem zapošljavanja na nova radna mjesta, transfer novih znanja i tehnologija i ujednačavanje regionalnog razvoja Republike Srpske.

Ukupna sredstva koja se dodjeljuju određuju se prema vrijednosti investicije i broju novozaposlenih radnika, a u zavisnosti od mjesta investiranja i ispunjenosti kriterijuma određenih ovom uredbom, za investicije u proizvodni sektor, čija je minimalna vrijednost ulaganja 2.000.000 KM i kojom se obezbjeđuje zapošljavanje najmanje 20 radnika, i to:

  1. na teritoriji razvijenih i srednje razvijenih jedinica lokalne samouprave Republike u iznosu od 3.500 KM i
  2. na teritoriji nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave Republike u iznosu od 5.000 KM.

Stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave Republike određuje se u skladu sa Odlukom o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici, za narednu godinu.

Izuzetno od člana 4. ove uredbe, za investicione projekte čija je vrijednost ulaganja preko 25.000.000 KM, kojima se obezbjeđuje zapošljavanje najmanje 100 novih radnika, bez obzira na stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se vrši investiranje, sredstva se obezbjeđuju u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti investicije.

Sredstva se dodjeljuju pod sljedećim uslovima:

  1. da imovinu stečenu direktnom investicijom koristi isključivo korisnik sredstava,
  2. da investitor nije smanjio broj zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme u posljednjih godinu dana, računajući od dana raspisivanja javnog oglasa, kao i u periodu realizacije investicionog projekta i
  3. da se broj zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme kod korisnika sredstava nakon realizacije investicionog projekta, odnosno nakon isplate posljednje tranše dodijeljenih sredstava, ne smanji u periodu od najmanje tri godine od te isplate.

Prijavu za učestvovanje u postupku dodjele sredstava mogu podnijeti investitori koji realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru, na teritoriji Republike, a kojima se obezbjeđuje zapošljavanje novih radnika.

Dokument u .pdf formatu


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended