hidroelektranaRepublika Srpska postaje veoma atraktivno tržište za strane investitore, zahvaljujući naporima vlasti na republičkom, kao i na lokalnom nivou, na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja.

Direktne strane investicije (DSI) u Republici Srpskoj u 2007. godini bilježe znatan porast u odnosu na raniji period. U poređenju sa 2006. godinom, kada je vrijednost direktnih stranih investicija iznosila 68 miliona evra, u 2007. godini ova vrijednost je povećana čak 14 puta i iznosila je 998 miliona evra. Od toga se najveći dio, u vrijednosti od 644 miliona evra, odnosno 64,7%, odnosi na privatizaciju Telekoma Republike Srpske od strane Telekoma Srbija.

Nivo DSI per capita u Republici Srpskoj u 2007. godini iznosio je 671 evra.
U narednom periodu očekuje se priliv DSI od preko 800 miliona evra (privatizacija Rafinerije nafte Brod, Rafinerije ulja Modriča, Petrola Banja Luka, izgradnja TE Stanari).

Pogodnosti za strane ulagače

Strani investitori u Republici Srpskoj:

 • imaju nacionalni tretman, što znači da imaju ista prava i obaveze kao i domaći rezidenti,
 • slobodno stiču i raspolažu pokretnom i nepokretnom svojinom,
 • oslobođeni su plaćanja carina na opremu koja je ulog stranog lica,
 • vrše slobodan transfer dobiti u inostranstvo.

Fond za podršku stranih investitora

Bosna i Hercegovina obezbjeđuje finansijsku podršku stranim investitorima za projekte u oblasti proizvodnje, istraživanja i razvoja, putem Fonda za podršku stranim investitorima. Sredstva iz ovog Fonda odobravaju se u zavisnosti od veličine investicije, broja novootvorenih radnih mjesta, ulaganja u nerazvijena područja, ekoloških zahtjeva i učešća izvoza u ukupnoj prodaji.

Osiguranje stranih investicija

Strane investicije u Bosni i Hercegovini mogu biti osigurane od restrikcije transfera, eksproprijacije, rata i građanskih nemira i kršenja ugovora, putem Fonda Evropske unije za garantovanje investicija, kojim upravlja Multilateralna agencija za garantovanje investicija (MIGA), članica Svjetske bankarske grupe. Takođe, moguće je dobiti podršku US Overseas Private Inves¬tment Corporation (OPIC), u smislu osiguranja investitora od političkog rizika.

strane-investicije

U cilju promocije i zaštite investicija, Bosna i Hercegovina je potpisala sporazume sa slijedećim zemljama:
Sporazumi o unapređenju i zaštiti investicija:

 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Švedska
 • Holandija
 • Makedonija
 • Španija
 • Švajcarska
 • Srbija
 • Crna Gora
 • Pakistan
 • Finska
 • Litvanija
 • Austrija
 • Ukrajina
 • Belgija
 • Luksemburg
 • Danska
 • Bjelorusija
 • Iran
 • Egipat
 • Hrvatska
 • Njemačka
 • Rumunija
 • Portugal
 • Slovačka
 • Mađarska
 • Slovenija
 • Turska
 • Češka
 • Jordan
 • Katar
 • Grčka
 • Kuvajt
 • Kina
 • Indija
 • Italija
 • Francuska
 • Moldavija
 • Malezija
 • Albanija

Takođe, u postupku potpisivanja je i sporazum sa Libijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended