Na raspolaganju investorima je Vlada Republike Srpske sa svojim ministarstvima iz svoje resorne nadležnosti.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju (MEORS)

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju (MEORS) obavlja upravne i druge stručne poslove koji, između ostalog, imaju za cilj podsticanje i razvoj stranih ulaganja i izvoza, i to kroz praćenje, analizu i predlaganje mjera na unapređenju zakonskog okvira za strana ulaganja, praćenje i analiziranje investicionog okruženja, koordinaciju i iniciranje aktivnosti na unapređenju ukupnog ambijenta za strana ulaganja, stručnu podršku ulagačima u toku pripreme i realizacije stranog ulaganja, promovisanje investicionih potencijala Republike Srpske u zemlji i inostranstvu, saradnju i koordinaciju sa resornim ministarstvima u Vladi Republike Srpske, predstavništvima Republike Srpske u inostranstvu, institucijama i organizacijama na nivou BiH (FIPA i druge), međunarodnim organizacijama i institucijama, institucijama sličnog karaktera izvan Republike Srpske/BiH, organizacijama i preduzećima na lokalnom nivou u privlačenju stranih ulaganja, postinvesticijsku brigu, monitoring i evaluaciju ostvarenih ulaganja, formiranje i odražavanje zajedničke baze podataka o resursima (projektima/lokacijama) atraktivnim za strane ulagače, te baze podataka o dosadašnjim stranim ulaganjima, izradu i održavanje web stranice namjenjene stranim ulagačima te organizaciju prezentacija privrede Republike Srpske na inostranim tržištima i pružanje podrške institucijama Republike Srpske u privrednim promotivnim aktivnostima.

Predstavništva Republike Srpske u inostranstvu

Predstavništva Republike Srpske u inostranstvu su formirana sa ciljem uspostavljanja ekonomske, naučnotehničke, kulturne, socijalne, informativne, prosvjetne, sportske i druge saradnje sa subjektima u inostranstvu.
Trenutno su aktivna predstavništva u Srbiji, Rusiji, Izraelu, Belgiji i NJemačkoj, a u pripremi je otvaranje predstavništava u SAD-u, Austriji i Hrvatskoj.

Privredna komora Republike Srpske (PKRS)

Privredna komora Republike Srpske  sa regionalnim komorama, koje čine jedinstven komorski sistem, radi na stvaranju privrednog ambijenta koji će omogućiti i podstaći efektivnije i efikasnije poslovanje,  te je vodeća institucija u promovisanju i povezivanju privrede Republike Srpske sa svjetskom privredom, pruža usluge i funkcioniše na nivou najrazvijenijih komora, te ima profesionalnu stručnu službu i odgovarjuća finansijska sredstva za ispunjenje svojih zadataka.

U cilju privrednog razvoja Republike Srpske, kao zajedničke misije svih članova; Privredna komora Republike Srpske:

 • Zastupa interese članica i privrede u cjelini u odnosima sa organima zakonodavne i izvršne vlasti i time stvara uslove i ambijent za unapređenje rada i poslovanja u privredi,
 • Pruža odgovarajuće usluge svojim članicama, saglasno ovlaštenjima i programskoj orijentaciji privrednih komora,
 • Uspostavlja i unapređuje poslovne veze i predstavlja privredu Republike Srpske u zemlji i inostranstvu.

Privredna komora Republike Srpske lobira za ključna pitanja koji utiču na stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta:

 • Uspostavljanje poslovnih kontakata putem učešća u privrednim misijama i sajmovima u zemlji i inostranstvu,
 • Mogućnost da budete informisani putem časopisa Privredne informacije kao i ostalih stručnih brošura, kataloga, studija, koje Vam stoje na raspolaganju,
 • Mogućnost promovisanja Vašeg poslovanja,
 • Unapređenje Vašeg rada kroz programe stručnog i profesionalnog obrazovanja i putem angažovanja eksperata iz različitih oblasti,
 • Mogućnost da budete u toku sa procesom integracije BIH u Evropu i učestvujete u EU razvojnim programima,
 • Pristup bitnim kontaktima kroz svijetsku komorsku mrežu,
 • Sticanje određenih prava po osnovu javnih ovlaštenja - detašmani, kontigenti, uvjerenja, dozvole potvrde, boniteti itd,
 • Rešavanje međunarodnih privrednih sporova putem Spoljnotrgovinske arbitraže pri PKRS,
 • Mogućnost iznajmljivanja Komorskih sala za seminare, poslovne susrete i prijeme.

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS)

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske osnovana je s ciljem da podstakne investicije i stimuliše razvoj u Republici Srpskoj. Aktivnosti IRBRS primarno su fokusirane na finansiranje razvojnih projekata od značaja za privredu Republike Srpske u vezi sa: povećanjem zaposlenosti, izgradnjom infrastrukturnih objekata u Republici Srpskoj, izvozno orijentisanom proizvodnjom, unapređenjem korporativnog upravljanja i tržišta kapitala, malim i srednjim preduzetništvom, zaštitom životne sredine, ravnomjernim regionalnim razvojem, unapređenjem poljoprivredne proizvodnje, stambeno-poslovnom izgradnjom, efikasnim sprovođenjem privatizacije, restrukturisanjem preduzeća u kontekstu privatizacije, podsticanjem proizvodnje koja smanjuje uvoznu zavisnost, međunarodnom promocijom investicionih mogućnosti u Republici Srpskoj.

IRBRS vrši plasman sredstava namijenjenih razvojnim projektima posredstvom poslovnih banaka i mikrokreditnih društava, a podršku u određenim projektima ima i od strane međunarodnih finansijskih institucija, kao što su: Svjetska banka, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj itd.

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS)

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća je generator cjelokupnog sistema podrške razvoju malih i srednjih preduzeća. Kroz brojne projekte i programe podrške lokalnom ekonomskom razvoju, razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, cilj joj je povećanje učešća malih i srednjih preduzeća u ukupnoj privredi Republike Srpske, povećanje tehnološkog razvoja, konkurentnosti i otvaranje novog tržišta za mala i srednja preduzeća, povećanje broja poslovnih subjekata i novozaposlenih radnika u ovim preduzećima, uspostavljanje regionalne saradnje sa susjednim zemljama radi razmjene iskustava itd.

Agencija izrađuje strateške dokumente razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske, operativno realizuje podsticajne politike, podstiče zapošljavanje, stručno obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika, podstiče pokretanje i razvoj lokalnih razvojnih agencija i lokalnih centara za razvoj biznisa, promoviše preduzetništvo i pruža podršku inovatorskoj djelatnosti, učestvuje u međunarodnim projektima i njihovim implementacijama, itd.

Lokalne razvojne agencije

Lokalne razvojne agencije Republike Srpske su institucije koje su formirane u cilju podrške razvoju svojih zajednica. Osnovane su sa ciljem da podrže razvoj malih i srednjih preduzeća, da promovišu preduzetništvo i stvore uslove za otvaranje novih radnih mjesta, te poboljšaju ukupnu ekonomsku situaciju na području svoje lokalne zajednice.

Osnovne aktivnosti Agencija usmjerene su ka izradi razvojnih projekata, pribavljanju finansijskih sredstava za realizaciju projekata kroz saradnju sa međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama, upravljanju projektima, te umrežavanju privrednih subjekata i uspostavljanju partnerstva između privatnog i javnog sektora. Pored osnovnih aktivnosti razvojne agencije svoju misiju ispunjavaju i kroz vanprojektne aktivnosti podrške preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima kao što su: savjetovanja, organizovanje stručnih seminara, izrada promotivnih materijala i organizovanje odlazaka na sajmove.

 • Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS)
  Adresa:   Vuka Karadžića 4, 78000 Banja Luka
  Telefon:   +387 51 247 440
  Faks:   +387 51 247 630
  E-pošta:   -
  Zvanična stranica:   www.rars-msp.org
 • Gradska razvojna agencija Banja Luka (CIDEA)
  Adresa:   Cara Lazara 42, 78000 Banja Luka
  Telefon:   +387 51 433 460
  Faks:   +387 51 433 461
  E-pošta:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Zvanična stranica:   www.cidea.org
 • Opštinska agencija za razvoj MSP Modriča
  Adresa:   Petra Kočića 4, Modriča
  Telefon:   +387 53 811 372
  Faks:   +387 53 811 372
  E-pošta:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Zvanična stranica:   www.armsp.org
 • Info centar za investitore Modriča
  E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Zvanična stranica: www.invest-in-modrica.org
 • Agencija za lokalni razvoj Gradiška - ALORG
  Adresa:   Vidovdanska 7, Gradiška
  Telefon:   +387 51 813 165, 813 589, 814 068
  Faks:   +387 51 813 165
  E-pošta:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Zvanična stranica:   www.alorg.ba     www.poslovnazona.com
 • Agencija za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad
  Adresa:   Kralja Petra I Karađorđevića, Mrkonjić Grad
  Telefon:   +387 50 214 257
  Faks:   +387 50 214 257
  E-pošta:   -
  Zvanična stranica:   -
 • Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća APIS Srbac
  Adresa:   11. novembra bb, Srbac
  Telefon:   +387 51 744 040, 745 050
  Faks:   +387 51 744 030
  E-pošta:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Zvanična stranica:   www.apis.rs.ba
 • Lokalna agencija za razvoj opštine Novi Grad
  Adresa:   Petra Kočića 2, Novi Grad
  Telefon:   +387 52 720 690
  Faks:   +387 52 720 692
  E-pošta:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Zvanična stranica:   -
 • Lokalna agencija za razvoj opštine Kozarska Dubica
  Adresa:   Svetosavska 5, Kozarska Dubica
  Telefon:   +387 52 424 010, 424 011
  Faks:   +387 52 424 010
  E-pošta:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Zvanična stranica:   www.larkd.com
 • Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Trebinje
  Adresa:   Nemanjina 13, Trebinje
  Telefon:   +387 59 273 280
  Faks:   +387 59 273 281
  E-pošta:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Zvanična stranica:   -
 • Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA-PD
  Adresa:   Aleja Kozarskog odreda bb, Prijedor
  Telefon:   +387 52 241 600
  Faks:   +387 52 241 601
  E-pošta:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Zvanična stranica:   www.preda.rs.ba
 • Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Bijeljina
  Adresa:   Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1, Bijeljina
  Telefon:   +387 55 204 024
  Faks:   -
  E-pošta:   -
  Zvanična stranica:   -
 • Opštinska razvojna agencija Rudo
  Adresa:   Vožda Karađorđa Petrovića 37, Rudo
  Telefon:   +387 58 711 155
  Faks:   +387 58 711 340
  E-pošta:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Zvanična stranica:   -
 • Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Doboj
  Adresa:   Nemanjina 20, Doboj
  Telefon:   +387 53 206 851
  Faks:   +387 53 206 852
  E-pošta:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Zvanična stranica:   -
 • Razvojna agencija opštine Čelinac
  Adresa:   Prvog Krajiškog proleterskog bataljona, Čelinac
  Telefon:   +387 51 555 315
  Faks:   +387 51 555 316
  E-pošta:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Zvanična stranica:   -
 • Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Ugljevik (UGRA)
  Adresa:   Trg Draže Mihajlovića bb, Ugljevik
  Telefon:   +387 55 772 237,  +387 65 306 810
  Faks:   -
  E-pošta:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Zvanična stranica:   www.ugramsp.biz
 • Lokalna razvojna agencija Šipovo – „Šipovo projekt“
  Adresa:   Gavrila Principa bb, Šipovo
  Telefon:   +387 50 372 210,  +387 65 441 497
  Faks:   -
  E-pošta:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Zvanična stranica:   -
 • Agencija za razvoj opština Istočne Hercegovine - Bileća
  Adresa:   Zavođska 2, Bileća
  Telefon:   +387 59 372 036
  Faks:   -
  E-pošta:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Zvanična stranica:   -

Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended