Republika Srpska investitorima nudi brojne mogućnosti direktnog ulaganja, ili ulaganja kroz koncesije, po veoma povoljnim uslovima:

  • velik potencijal za razvoj poljoprivredne djelatnosti - trećina ukupno obradivih površina je još uvijek slobodna za obradu,
  • izuzetno povoljni uslovi za razvoj termo i hidroenergetskog sektora - 30% iskorišćenost ukupnih potencijala za proizvodnju električne energije,
  • velika mogućnost obezbjeđenja energije i energenata iz obnovljivih izvora (energija vjetra i sunca; bio-dizel i bio-gas),
  • bogatstvo šumskog kompleksa – površina šuma i šumskog zemljišta čini 40% teritorije Republike Srpske,
  • rudni i mineralni resursi (ugalj, boksit, lignit, željezo, bakar, aluminijum, cink, mangan, srebro),
  • veliki turistički potencijali omogućavaju razvoj banjskog, kulturno-istorijskog, seoskog, sportskog, etno i eko turizma.