Rijeka Vrbas, jedan od najatraktivnijih prirodnih resursa našeg grada, privlači veliki broj posjetilaca tokom sezone, koji uživaju u obližnjoj plaži i rekreativnim aktivnostima.

Međutim, uočio sam da neki od poslovnih prostora smještenih na obali ostaju zatvoreni tokom ljetnjih meseci, propuštajući priliku za stvaranje prihoda i pružanje usluga gostima. Pogledajte o kojoj se plaži radi konkretno.

Zato, predlažem se da se ovi poslovni prostori dodjeljuju putem koncesija, uz dodatnu naknadu za nerad, kako bi se iskoristio njihov pun potencijal, ali i pružila prilika za nova zapošljavanja.

Ideja o koncesioniranju poslovnih prostora na obalama rijeka i plaža, u sezoni dok je plaža najposjećenija, nije nova i već se primjenjuje u mnogim dijelovima svijeta. Primjeri iz svjetske prakse ukazuju na to da ovakav pristup donosi brojne prednosti, uključujući i mogućnost stvaranja novih radnih mjesta.

U mnogim turistički razvijenim zemljama, kao što su Italija, Španija ili Grčka, koncesioniranje plažnih poslovnih prostora se već duže vrijeme praktikuje. Zakupci ovih prostora imaju obavezu da pružaju usluge tokom sezone i plaćaju visoke iznose za pristup ovim atraktivnim lokacijama. Ovaj pristup omogućava stvaranje novih radnih mjesta u sektoru ugostiteljstva, prodaje suvenira, iznajmljivanja plažnih rekvizita i drugih srodnih djelatnosti.

Dodatna naknada za nerad kod zakupaca poslovnih prostora na obali Rijeke Vrbas mogla bi biti iskorišćena za podsticanje zapošljavanja. Ova sredstva mogu se uložiti u programe osposobljavanja, obuke ili subvencije za otvaranje novih radnih mjesta. Na taj način, osim što bi se poslovni prostori iskoristili na pravi način, otvorile bi se mogućnosti za lokalno stanovništvo da pronađe zaposlenje i unaprijedi svoje životne uslove.

Važno je naglasiti da bi ovakav pristup trebalo da bude fleksibilan i da ne predstavlja prepreku za male preduzetnike. Koncesioniranje može biti organizovano na način koji omogućava raznolikost poslovnih ideja i pruža priliku svima koji žele da ulože svoje resurse i započnu sopstveni posao na atraktivnoj obali Rijeke Vrbas.

Socijalni kapitalizam i koncesije plaža: Pravda, jednakost i dobrobit zajednice

Socijalni kapitalizam je ekonomski sistem koji kombinuje elemente kapitalizma i socijalne pravde, te stavlja naglasak na postizanje pravičnosti i jednakosti u društvu. Kada je riječ o koncesijama plaža, socijalni kapitalizam može pružiti smjernice za osiguravanje ravnoteže između privatnih interesa i dobrobiti zajednice.

U okviru socijalnog kapitalizma, koncesije plaža mogu se pravilno regulisati kako bi se obezbjedio pravičan pristup i optimalno iskorišćenje resursa. Evo nekoliko načina na koje socijalni kapitalizam može uticati na koncesije plaža:

  1. Transparentan proces dodjele koncesija: Socijalni kapitalizam promoviše transparentnost i uključivanje svih zainteresovanih strana u proces donošenja odluka. Dodjela koncesija plaža trebala bi biti otvorena za javnu raspravu i konkurenciju, gdje se uzimaju u obzir interesi lokalne zajednice, turista i preduzetnika.
  2. Pravična raspodjela prihoda: Socijalni kapitalizam teži smanjenju društvenih nejednakosti i obezbjeđivanju fer raspodjele prihoda. Kada se koncesije dodjeljuju, mogu se uvesti određeni mehanizmi kako bi se garantovalo da dio prihoda ide i u korist lokalne zajednice, kroz investicije u infrastrukturu, obrazovanje ili socijalne programe.
  3. Očuvanje javnog interesa: Socijalni kapitalizam prepoznaje važnost očuvanja javnih dobara i interesa zajednice. Kroz koncesije plaža, mogu se postaviti određeni uslovi očuvanja prirodnog okruženja, pristupačnosti za sve građane, kao i pružanje usluga i pogodnosti za širu zajednicu.
  4. Investicije u lokalnu zajednicu: Socijalni kapitalizam podstiče preduzetnike da budu odgovorni prema zajednici u kojoj posluju. Kao dio koncesijskog aranžmana, može se postaviti zahtjev da zakupci plažnih prostora investiraju određeni dio svojih prihoda u lokalni razvoj, podršku lokalnim preduzetnicima ili programe socijalne pomoći.
  5. Socijalno odgovorno poslovanje: Socijalni kapitalizam promoviše poslovnu praksu koja uzima u obzir interese zaposlenih, lokalne zajednice i šire društvene dobrobiti. Koncesionari plaža mogu se podsticati da primjene socijalno odgovorne politike zapošljavanja, obezbjede pravedne uslove rada i podrže lokalne inicijative za održivi razvoj.

Dakle, neiskorišćeni poslovni prostori na obali Rijeke Vrbas tokom sezone predstavljaju propuštenu priliku za privlačenje posjetilaca, stvaranje prihoda i otvaranje novih radnih mjesta. Koncesioniranje ovih prostora, uz dodatnu naknadu za nerad, može obezbjediti iskorišćenje punog turističkog potencijala i pružiti mogućnost za nova zapošljavanja.

Kroz primjere iz svjetske prakse, možemo vidjeti kako ova inicijativa donosi korist lokalnoj zajednici, posjetiocima i potencijalnim preduzetnicima koji bi željeli da se angažuju na obali Rijeke Vrbas.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended