Ako pitate prosječnog engleza, kakva mu je bila prošla godina - reći će vam dobra. Tamo ako radiš, uglavnom dobro možeš i da zaradiš. Bregzit im je došao kao kiša prilikom sakupljanja sijena, što bi rekao Pero jbg. Mikić iz Bijeljine (2 miliona Youtube i Vimeo pregleda).

Kako trenutno stvari stoje, Ujedinjeno Kraljevstvo će izaći iz EU i Evropskog ekonomskog prostora (EEA), efektivno u 11 časova po vremenu Ujedinjenog Kraljevstva, 29. marta 2019. godine, bez sporazuma o povlačenju. lako još uvijek postoji velika neizvjesnost, pa sve velike kompanije preduzimaju proaktivne mjere za planiranje ove situacije i omogućavanje kontinuiranog pružanja roba i usluga. Jedna od ključnih oblasti koja će biti pogođena Bregzitom je oblast protoka podataka.

Zaštita podataka klijenta je od najveće važnosti svih velikih svjetskih kompanija koje pružaju usluge, a uključuju i obradu ličnih podataka. Kako bi se obezbjedilo poštivanje važećih zakona o zaštiti podataka, na dan kada Ujedinjeno Kraljevstvo napusti EU, sljedeći uslovi će stupiti na snagu:

 1. Pozivajući se na Opštu uredbu o zaštiti podataka GDPR (ispod navedena Uredba) u primjenjivim ugovorima će uključiti Zakon o zaštiti podataka Ujedinjenog Kraljevstva iz 2018. godine, u mjeri u kojoj se primjenjuje. Ostale reference na zakonodavstvo EU ili EEA će uključivati bilo koju implementaciju ili ekvivalentno UK zakonodavstvo.
 2. Prenos ličnih podataka iz EEA u UK biće klasifikovan kao međunarodni transfer. Kako bi se omogućio nastavak neprekidnog prenosa podataka, primenjivaće se sljedeći uslovi, u onoj mjeri u kojoj se takav prenos smatra prenosom na "neadekvatnu" zemlju po GDPR:
  • Poslovni subjekti u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji djeluju kao procesori ili podprocesori ličnih podataka, biće dodati kao uvoznici podataka prema postojećim standardnim ugovornim klauzulama EU, na osnovu nadležnosti.
  • Oni spoljni dobavljači koji se nalaze u Ujedinjenom Kraljevstvu, a navedeni su kao podprocesori u postojećim ugovorima, sa vama će biti vezani od strane vaše kompanije za iste obaveze koje su u skladu sa važećim EU standardnim ugovornim klauzulama.

Pored toga, u određenim ugovorima može postojati izjava o teritorijalnom domenu (na primjer, u svrhu garancije) koja uključuje navođenje na Ujedinjeno Kraljevstvo, u terminima kao što su Zapadna Evropa, Evropska unija (ili EU), EU zemalja članica ili zemalja u Evropskom ekonomskom prostoru. Bez obzira na uslove izlaska i do daljeg obaviještenja od kompanije sa kojom sarađujete, a ti uslovi će i dalje uključivati Ujedinjeno Kraljevstvo kako je Ujedinjeno Kraljevstvo izričito navedeno.

Ukoliko ste vi kao korisnik ili vaša partenska kompanija, vezani ugovorom sa nekom kompanijom koja ima sjedište u Ujedinjenom Kraljevstvu, predlažem vam da ih odmah kontaktirate za naredne korake koje trebate preduzeti zbog implikacija po ugovorne odnose sa istom.

Buduće partnerstvo Ujedinjenog Kraljevstva i EU

U dokumentu "Razmjena i zaštita ličnih podataka: Buduće partnerstvo", koji je objavila Vlada Velike Britanije, možete saznati osnovne ciljeve politike UK u periodu nakon izlaska iz Evropske unije. Slijedi dokument:

Fokus ovog dokumenta je obim razmjene podataka sa Evropskom unijom i od kolikog je značaja ta razmjena za britansku ekonomiju i borbu protiv terorizma i kriminala. Između ostalog, ovaj dokument se bavi pitanjem primjene GDPR do i nakon momenta formalnog završetka Bregzita.

Procjena je da je oko 43% najvećih IT kompanija osnovano u Velikoj Britaniji. Kompanije koje su predvodnici u digitalnoj ekonomiji prirodno baziraju svoje biznis-modele na prekograničnom protoku podataka. Istraživanje "Digitalni sektor u UK poslije Bregzita" koje je sproveo Froniter Economics za TechUK pokazalo je da čak 75% od cjelokupnog prekograničnog protoka podataka iz Velike Britanije ide ka zemljama EU. Imajući u vidu ovaj podatak, svaki prekid protoka podataka bi izazvao velike posljedice po ekonomiju oba entiteta.

Nakon donošenja Direktive 95/46 , Velika Britanija je uskladila svoj zakon sa EU zahtevima, ali je standard zaštite podataka bio čak i veći od onog koji je uspostavljen evropskim propisima. Isto važi i za GDPR u čijem formulisanju je Velika Britanija dala priličan doprinos.

Dokument Vlade UK naglašava potrebu za balansiranjem između visokog standarda zaštite podataka o ličnosti i potrebe za razmjenom podataka u poslovne svrhe, kao i u svrhe prevencije i borbe protiv kriminala.

Vlada UK je navela da je u obostranom interesu EU i UK da što je moguće ranije uzajamno priznaju regulatorni okvir koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, kako bi i nakon Bregzita postojao osnov za nesmetani prekogranični protok podataka između EU i UK. Sve propise koje će u UK ubuduće tretirati oblast zaštite podataka možete zahtjevati na ovoj adresi.

Nekoliko osnovnih informacija o GDPR-u

Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR) građana Evropske unije, predstavlja novi vid zakonske zaštite ličnih podataka, stupila je na snagu 25.5.2018. dok je Zakon usvojen u aprilu 2016. godine u Briselu.

Uredba pojačava prava građana, a garantuje pravo na informisanost, što znači da svaki internet korisnik koji je stavio na raspolaganje svoje lične podatke nekoj kompaniji, od sada ima pravo znati kada i zašto će ih ta kompanija koristiti, koliko će vremena biti pohranjeni, imati mogućnost da zahtjeva trajno brisanje i hoće li ti podaci napustiti Evropsku uniju.

GDPR se najviše odnosi na kompanije koje prikupljaju Big data poput tehnoloških kompanija, banaka, osiguravajućih društava itd. Cilj GDRP-a jeste i smanjenje obima podataka koji se koriste pa će kompanije trebati da odrede koji im podaci stvarno  trebaju za poslovanje i kako će te podatke zaštititi.

Za zloupotrebe u korišćenju ličnih podataka prediđene su drakonske kazne do 20 miliona EUR ili 4 % globalnog prometa kompanije.

Slijede 2 važna dokumenta u GDPR-u, prvi je informativni list o GDPR-u u kome ukratko i slikovito možete vijdeti na šta se odnosi a drugi je cijela GDPR uredba u HR jeziku. Izabrao sam HR verziju sve dok srpski jezik ne postane zvanični jezik EU.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended