Ključni indikator performansi KPI (eng: Key Performance Indicator) služe za mjerenje uspješnosti organizacije, ili jednog dijela organizacije (cost centar, aktivnost i sl). KPI treba da bude vezan za strateške ciljeve kompanije:

 1. Finansije,
 2. Tržište,
 3. Procesi,
 4. Ljudi.

Kada vodite kompaniju, postoji nekoliko ključnih ciljeva (gore navedeni). Sa druge strane, radnik na proizvodnoj traci ne može da razumije "visoku filozofiju" i njemu treba spustiti ciljeve na njemu razumljiv način (KPI).

Definicija: KPI – jeste mjera koja pokazuje koliko dobro organizacija ili pojedinac radi u odnosu na osnovne ciljeve. Posmatrajte ih kao znakove. Oni vam pokazuju gdje se nalazite na vašem putu i pomažu da identifikujete put kojim treba da krenete da biste ostvarili svoje poslovne ciljeve.

Razlika između metrika i KPI

Jednostavno rečeno, KPI predstavljaju mjere koje su važne.

Postoji mnogo različitih mjera. Klikovi. Procenat nove prodaje. Prihod od pretplate. Ali nisu svi KPI. KPI su najvažnije mjere koje imate – one koje stvarno naglašavaju šta su vaši ključni poslovni ciljevi.

Mjere su samo način mjerenja stvari. Ključni indikator performansi čine metodu praćenja najvažnijih aspekata vašeg poslovanja na način koji vam pomaže da odredite koje akcije treba da preduzimate. KPI se često kreiraju iz dvije ili više mjera.

Primjera radi, evo dvije mjere: saobraćaj na web sajtu i broj prodaja. Odnos između ove dve metričke mjere je popularan KPI, koji se naziva "stopa konverzije". Da biste izmjerili stopu konverzije, podijelite broj prodaja sa brojem posjetilaca sajta, a zatim ih pomnožite sa 100 procenata:

(50 prodaje ÷ 1.000 posjetilaca) x 100 = 5% stopa konverzije ili prevedeno znači da 5 odsto posjetilaca vašeg sajta zaista i izvrši kupovinu.

Koliko je KPI važan u eTrgovini?

Bez ključnih indikatora performansi, bićete primorani da koristite instinkte, lične preferencije ili druge hipotetičke kriterijume koji često nemaju nikakvu potvrdu u realnosti. To je opasno za poslovanje. Sreća neće trajati zauvjek, a vaš "osjećaj" i "instinkt2 mogu jednom da omanu i naprave veliki problem.

Ali to nije sve. Najgore je što kada nešto pođe naopako, nećete znati zašto se to desilo. I ako ne pratite nekoliko važnih KPI-ja, nećete imati izbora, osim da pogađate razloge zbog kojih vam se određena situacija dešava. U međuvremenu, vaši bolje organizovani konkurenti će vas prestići.

Ako ne razumjete rezultate vaših strategija, nećete biti u mogućnosti da efikasno razvijete svoje poslovanje i da nastavite put prema svojim ciljevima.

Kao što je čuveni konsultant Piter Druker rekao: "Ono što se mjeri može da se poboljšava." KPI pružaju objektivnost. Sa njima možete jasno i tačno da razumijete vaše poslovanje tako da možete, kao dobro informisani, lako da donosite strateške odluke.

Ali KPI nema vrijednost sam za sebe.

Endru Lang je rekao: "Većina ljudi koristi statistiku kao što pijanci koriste flašu, više da bi zamaskirali problem, a ne da bi došli do prosvjetljenja."

Prava snaga KPI-ja leži u vašoj sposobnosti da interpretirate podatke i izvučete izvodljive zaključke, koji vam mogu pomoći da poboljšate svoje poslovanje. Sa njima možete da ostvarite dugoročni uspjeh u skladu sa dosljednim preduzimanjem optimalnih akcija.

Šta čini efikasan KPI?

Danas preduzeća na internetu mogu da koriste alate kao što je Google Analytics da uz njih prate mnogo različitih mjera.

Kako da identifikujete šta treba da uzmete u obzir?

Da bi se obezbijedili korisni, opravdani uvidi u performanse kompanije, KPI moraju da posjeduju 4 karakteristike:

 1. Uticaj na krajnji ishod: Ključni indikator performansi treba da se odnosi na ukupni prihod i da bude ključni za postizanje vašeg cilja.
 2. Precizna mjerljivost: Najbolji ključni indikatori performansi su jednostavni i lako ih je izračunati. Morate precizno da pratite podatke potrebne za kreiranje indikatora. Efektivni KPI su dobro definisani i kvantifikovani.
 3. Pravovremenost: Da bi vam bili korisni, potreban vam je pristup rezultatima KPI u realnom vremenu, tako da možete na vrijeme da implementirate poboljšanja. Stari podaci su korisni samo u kombinaciji sa podacima u realnom vremenu, za praćenje trendova.
 4. Izvodljivost: Najvažnije, ključni indikatori performansi treba da vam pomognu da razumijete poboljšanja koja su vam potrebna. Prilikom pokušaja identifikacije KPI-ja, on takođe može da vam pomogne da idete unazad. Rezultati na kraju proizlaze iz pravih aktivnosti. Ako radite analizu unazad od krajnjeg cilja, kao što je na primjer analiza prihoda od kraja ka početku prodajnog procesa, možete pomoći prodavcu da shvati koje su aktivnosti neophodne kako bi postigao taj cilj.

Mnoga preduzeća koja se bave elektronskom trgovinom ne koriste svoje analize i podatke na načine na koje bi mogle.

Avinaš Kaušik, stručnjak za digitalni marketing u „Googleu“ i autor knjige "Web Analytics 2.0", kaže: "Većina preduzeća je bogata podacima, ali su siromašni u informacijama."

Drugim riječima, oni ne vide šumu od drveća. Sa danas mogućom lakoćom pristupa digitalnoj analizi, ovo je ispuštena zlatna prilika.

Nadamo se da će vam ove napomene ukazati na važnost KPI u daljem poslovanju.

NAPOMENA: Ako želite da promovišete link u ovom članku, javite mi.

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended