Nakon što su iz MUP Republike Srpske saopštili da je do 30. juna produžen rok za zamjenu oružnog lista, raspitao sam se šta treba da se od dokumenata pribavi i koliko koji dokument košta.

Iz MUP Republike Srpske napominju da će vlasniku oružja za ličnu bezbjednost koji do tog datuma ne podnese zahtjev za zamjenu oružnog lista biti izrečena novčana kazna u iznosu od 1.200 do 1.500 KM i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

MUP Republike Srpske podsjeća da je na snagu stupio Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji kojim je propisano da su vlasnici oružja za ličnu bezbjednost kojima je istekao oružni list obavezni da do 30. juna podnesu zahtjev za izdavanje novog. Rok važenja oružnog lista je 10 godina, a sa trajnim važenjem izdaje se osobama starijim od 65 godina.

Prva runda informisanja

Na broj CJB BL, današnje Policijske uprave Banjaluka, saznao sam da treba da se pribave sljedeći dokumenti:

  1. Uvjerenje o nekažnjavanju – Osnovni sud Banjaluka – 15 KM taksa
  2. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka pred sudovima u RS/BiH – 15 KM taksa
  3. Zdravstveni pregled lica i izdavanje uvjerenja o fizičkoj i duševnoj sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije - Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske – 80 KM
  4. Zahtjev za izdavanje-reizdavanje oružnog lista - Policijska uprava Banjaluka – 50 KM takse i naknade

Međutim, kasnije se ispostavilo da to i nije baš sve.

Krenimo redom.

Prva runda realizacije

Osnovni sud u Banjoj luci

Ovaj sud radi sa strankama od 09:00 do 13:00.

Zahtjevi za ova dva uvjerenje se podnose na protokolu Osnovnog suda uz prethodno plaćanje taksi i poštanskih troškova.

Uvjerenje o nekažnjavanju 15 KM taksa + 1,5 KM provizija pošte, dobije se isti dan u kancelariji broj 16 za oko 20 minuta ali se mora taj papir odnijeti u kancelariju 17 da se ovjeri sudskim pečatom.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka pred sudovima u RS/BiH je 15 KM taksa + 1,5 KM provizija pošte se čeka 2 dana. Preuzima se u kancelariji 17.

Druga runda informisanja

Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske ima svoj web sajt http://medicinaradaisporta.net na kome sam pronašao broj telefona 051/221-710 i odlučio da se raspitam kad je najbolje doći, koliko traje pregled, cijena itd.

Na žalost, pogodio sam vrijeme pauze, pa sam strpljivo morao sačekati da se ona okonča (30 minuta).

Radnica mi je rekla da obavezno se mora pribaviti zdravstveni karton iz porodične medicine jer u suprotnom vraćaju ljude sa pregleda. Takođe, rekla je rad sa strankama (zdravstveni pregledi) se rade od 07:00 do 15:00, da pregled traje oko 30 minuta i da košta 60 KM. Najbolje da se dođe oko 12:00.

Druga runda realizacije

Nakon završenog radnog vremena, otišao sam do porodičnog ljekara, sa namjerom da zatražim zdravstveni karton. Pogodio sam pauzu, jer druga smjena porodične medicine ima pauzu od 16:00 – 16:30.

Strpljivo sam sačekao (15 minuta) medicinsku sestru koja mi je rekla da imam 2 izbora, ili da nastavim da čekam jer nisam naručen ili da me naruči.

Zamolio sam je da razmotrimo i treću opciju a to je da ona prenese doktorici da mi treba medicinski karton, da ga pripreme uz revers, pa da se vratim po njega oko 19:00 časova.

Odgovorila je potvrdno ali sam ja zbog objektivnih razloga bio spriječen da dođem u 19:00 časova pa sam se odlučio da pozovem doktoricu na mobilni telefon i da je zamolim da ostavi medicinski karton za preuzimanje u sutrašnjoj prvoj smjeni.

Doktorica je odgovorila potvrdno.

Dalje

Ono što mi preostaje je da odem prije posla po taj medicinski karton, koga je sestra (dvije opcije) btw rekla da ga ovi u Zavodu za medicinu rada i sporta Republike Srpske ni ne pogledaju.

Nakon toga da odem na taj pregled u Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske (jedina moguća opcija je u toku radnog vremena).

Ažurirano 07.06.2017.

Preuzeo sam rano jutros zdravstveni karton i tom prilikom saznao još nešto novo. Zdravstveni karton se ne uzima uz revers nego ga doktor u obliku izvještaja odštampa iz informacionog sistema, potpiše i ovjeri. Dobra stvar je što ga u ovom slučaju (u kom sam ja bio taj koji je staromodno razmišljao) ne moram vraćati u Dom zdravlja. Ovom prilikom sam potrošio oko 15 minuta svog vremena. Nešto kasnije, istog dana, obavio sam i zdravstveni pregled koji košta 80 KM a ne 60 KM. Ukupna cijena ostaje ista jer su troškovi u MUP-u 50 KM umjesto 70 KM.

Pregledali su mi vid, sluh i konstatovali da dobro vidim i čujem. Ovo se baš ne poklapa za stručnim mišljenjem moje supruge kada je u pitanju sluh :).

Takođe, odrađen je psihijatrijski pregled i konstatovano da sam sposoban za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Pregled je trajao oko 40 minuta. Nije bilo gužve oko 14:00.

Šta još slijedi

Zatim da sačekam još jedan dan pa da u toku radnog vremena odem do Osnovnog suda, kancelarija 17, po drugo uvjerenje.

Ažurirano 08.06.2017.

U cik zore pojavio sam se u Sudu i preuzeo Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka. Iako nije bilo gužve potrošio sam oko 20 minuta svog vremena.

Odmah poslije 16:00 otišao sam do MUP-a, da podnesem Zahtjev za obnovu oružnog lista i predam sve prethodno pribavljene dokumente, do pošte da platim troškove izdavanja novog lista sa uključenim poštanskim troškovima. 

Taksa je 30 KM, naknada 20 KM, poštanski troškovi 1,6 KM.

Zahtjev za obnovu oružnog lista podnosi se u sobi 119 a predaje na protokol u sobi 122.

Ono što je danas bio problem je što mi niko nije rekao da službenici u sobi 119 rade od 07:00 do 15:00 časova pa nisam uspio da uradim ono što sam namjeravao. Samo da napomenem da službenici u sobi 122 rade do 20:00. Gospođa u sobi 122 bila je voljna da mi pomogne ali nije našla ni jedan Zahtjev koji bih mogao popuniti i kod nje predati na protokol.

Na ovaj pokušaj predavanja zahtjeva, potrošio sam oko 30 minuta svog vremena.

Moraću sutra u cik zore ponovo u MUP.

Ažurirano 09.06.2017.

Iz drugog pokušaja, uspio sam da predam dokumentaciju u sobu 119, nakon toga i na protokol. Cijeneći da mi je bitno imati dokaz da sam ovako teško stečenu dokumentaciju zaista i predao na protokol, zatražio sam da mi udare prijemni pečan na kopiju zahtjeva. 

Problem je nastao kad sam shvatio da ću morati da pronađem fotokopir aparat da izradim kopiju zahtjeva, jer ga oni ne posjeduju.

Nakon i ovog završenog posla koji je trajao oko 30 minuta, pomislio sam da je to sve što sam trebao uraditi.

Ipak, novi korak ovog poslovnog procesa koji mi nije bio poznat je da je neophodno da sačekam da me pozove policajac kako bi obavio informativni razgovor sa mnom. Valjda i on treba da podnese neki izvještaj u ovom postupku.

Nakon toga, moraću da sačekam neko vrijeme i da ponovo dođem u MUP po novi oružni list. (ovo ću ažurirati naknadno)

Kako ja to doživljavam

Naši ljudi obavljaju ovakve stvari u posljednjem trenutku, zašto ne bih i ja.
Rok se bliži a posla je mnogo :-)
Nadam se da ću stići na vrijeme.

Ažurirano 16.06.2017.

Nakon što je moj predmet "doputovao" iz CJ Banjaluka u Policijsku stanicu Obilićevo, obavljen je informativni razgovor sa policajcom, koji je btw dao pozitivno mišljenje. Sada treba da sačekam neko vrijeme i kako mi je prenešeno "kad budem usput" da provjerim u CJB Banjaluka "Soba 119" da li je dozvola završena.

Kako bi se ovaj proces mogao unaprijediti

Prilično jednostavno. Prvi korak je uraditi As-Is stanje poslovnog procesa na osnovu detaljnog opisa koraka koje sam naveo u ovom tekstu. Nakon toga To-Be stanje koje bi uključilo redizajn i reinženjering poslovnog procesa sa osnovnim ciljem - POJEDNOSTAVLJENJE.

Pojednostavljen poslovni proces (To-Be) implementirati putem One-stop servisa​ koji podrazumijeva pružanje usluga vezanih za pokretanje konkretne poslovne aktivnosti na jednom mjestu.

To znači da ja treba da dođem samo na jedno ili dva mjesta maksimalno (MUP i Zavod za medicinu rada i sporta zbog pregleda) da podnesem zahtjev za obnovu oružnog lista i da uplatim tih 160 KM.

Nakon toga pokreće se proces razmjene podataka putem web servisa između relevantnih faktora a to su u ovom slučaju:

MUP, Osnovi sud, Dom zdravlja i Zavod za medicinu rada i sporta - eventualno i pošta.

Zbog komplikovanih, dugotrajnih i skupih administrativnih procedura, okončanje određenog postupka sa državom može potrajati i do 30 dana, što je složićete se previše.

Uvođenjem one-stop šopova, odnosno jednošalterskog sistema uveliko se olakšava i skraćuje procedura obavljanja bilo koje poslovne aktivnosti, uvodi se moderan pristup rješavanju poslovnih procedura, i time se postaje konkurentniji.

One stop-shop je praksa koja odavno postoji u zapadnoj Evropi, a uvode je i zemlje regiona.

Implementacijom takvog sistema na nivou Republike Srpske, u svim segmentima poslovanja, doprinijela bi se konkurentnosti i atraktivnosti poslovnog okruženja u zemlji.

Praksa i iskustvo su pokazali da strani investitori idu tamo gdje je lakše pokrenuti poslovnu aktivnost i gdje im se nude bolji uslovi privređivanja.

Zato se može zaključiti da u trenutnim okolnostima i uslovima interes za ulaganje stagnira iako su preduzete odgovarajuće aktivnosti kada je u pitanju registracija poslovnih subjekata.

Suština ove moje ideje je da građanin dođe samo na jedno mjesto i da mu se traže samo oni podaci (dokumenti) koji se ne nalaze ni u jednom izvoru podataka na bilo kojem novou vlasti.

Dakle, poželjno je da to bude automatska razmjena podataka. Kao privremeno rješenje može se razmotriti i razmjena papirnih ili email dokumenata (poželjno digitalno potpisanih) između javnih institucija, bez ikakvog učešća od strane krajnjeg korisnika. Ovo znači da ako nekoj javnoj instituciji treba neki dokument o korisniku, koji se nalazi u evidenciji neke druge javne institucije, onda taj organ treba da ga traži, a ne korisnik.

I na kraju, da nije u pitanju porodično nasljeđe, staro nepunih stotinu godina, nikad se ne bih odlučio na ovu skupu i izuzetno komplikovanu i dugotrajnu administrativnu proceduru.

Da ne zaboravim, šematski prikaz je nacrtan 06.06.2017. Međutim, sa novim činjenicama koje su se pojavile u međuvremenu, pretrpio bi značajne korekcije. 

Autor: Dejan Majkić


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended