ITIL (IT Infrastructure Library) kreiran prije 20 godina (kasnih 1980ih) kao okvir koji je tek nedavno dobio mjesto i uspostavio sebe kao koristan, praktičan i na globalnoj poziciji, gotovo nezaobilazan set preporuka i najboljih praksi u upravljanju IT servisima (IT Service Management).

Kreator ITIL metodologije, Britanska agancija "Office of Governement Comerce UK" napravila je prvu listu instrukcija za korišćenje IT servisa u kasnim 1980im, koje su se sve britanske državne agencije trebale pridržavati. Među njima i dobro poznati MI5 Odjeljenje za špijunažu.

Od tada, ITIL smjernice su konstantno unaprijeđivane, širene i poboljšavane tako da danas predstavljaju generalno prihvatljive standarde za upravljanje IT uslugama u svijetu, razvijenim do te granice da dobavljači čak nude opremu i servise koji su u potpunom skladu sa ITIL metodologijom. IT Service Managment Forum (ITSMF) je neprofitna organizacija koja brine o poboljšavanju praksi korišćenja i upravljanja IT servisima kao i napretku ITIL metodologije.

ITIL je takozvani top-down pristup ili više orjenisan ka biznisu sa strane IT menadžmenta koji stavlja naglasak na stratešku vrijednost biznisa sa ITa i potrebu da „dostavi“ njegove visokokvalitetne usluge. Kao dodatak tome ITIL pruža kompletne smjernice i preporuke koje ciljaju na posao zaposlenika, funkcionisanje procesa i korišćenje informacionih tehnologija kao i pružanje kvalitetnih usluga.

ITIL u sebi objedinjuje i smjernice koje su bazirane na najboljim praksama menadžmenta IT usluga u javnim i privatnim organizacijama u svijetu. ITIL se sastoji od formalnog seta knjiga koje su prepisane instrukcijama za pružanje kvalitetnih IT usluga i procedura, opreme i aktivnosti koje podržavaju IT.

Organizovan kao set knjiga, ITIL je skladište najboljih praksi u pružanju, dostavljanju, podršci i upravljanju IT usluga.

Kao dodatak tome ITIL pruža detaljne instrukcije i smjernice kako da procijenite kvalitet usluga, kako da upravljate dostavljanjem usluga i konačno kako da upravljate kompletnim skupom IT usluga.

Jedna od veoma korisnih funkcija za svaki proces koje revizor usluga može procijeniti u skladu sa ITIL preporukama su ocjene od 0-5 kao kod CobiTa, koje procjenjuju zrelost modela/sistema koji se koristi što u na kraju omogućava procjenu kvaliteta kompletnih IT usluga, podrške i manadžmenta.

Jedini trenutno validni internacionalni standard za menadžment informacionih servisa je ISO/IEC 20000:2005 IT Service Management System (baziran na BS15000) koji je gotovo u potpunosti preuzeo ITIL terminologiju i domen djelovanja tako da se ITIL može smatrati de facto standardom.

Prva verzija ITILa kreirana je 1986 godine i sadržavala je 40 knjiga kroz koje su propisane mnoge prakse i preporuke za korišćenje informacionih tehnologija i ova verzija je bila validna do 1999. godine. Sljedeća verzija ITILa se sastojala od 8 knjiga or kojih su 2 već bile redovno korišćene i veoma popularne: Support Services i Service Delivery ( Usluge/servisi za podrška i dostavu).

Trenutno validna treća verzija ITILa koja je kreirana i puštena sredinom 2011. godine sastoji se od 5 knjiga i 5 ključnih procesa: strateške usluge, usluge projektovanja, servis tranzicije, servis rada i stalno poboljšanje usluga.

ITIL v3 je procesno orjentisan okvir koji je dalje usklađen sa okvirima kao što su CobiT, ISO/IEC 20000 standardom, i regulatornim zahtjevima SoX, Basel II itd.

Kako Vam ja konkretno mogu pomoći da naučite osnove ITIL Foundation V3

Ukoliko želite da saznate kako uspješno voditi IT podršku, pružati i poboljšati IT usluge, su neke od tema koje pokriva kurs na adresi www.test.rs.ba.

Cilj ovog ITIL kursa je da da upustvo, kao vodeći okvir svjetski priznate najbolje prakse, sa konkretnim rješenjima, kako se u Vašoj organizaciji može sprovesti bolje pružanje IT usluga u konzistentnom, realnom, isplativom, kao i mjerljivom maniru, uz benefite svih zainteresovanih strana.

Sistem je prilagodljiv svim okruženjima (malim, srednjim ili velikim organizacijama) i nezavistan je od toga koju tehnologija se koristi. Od kad je nastao ITIL postaje najprihvaćeniji pristup u IT Service Management-u.

Polaznici ovog kursa će naučiti definicije svakog procesa vezanog za pružanje IT podrške i isporuka IT usluga, kao i aktivnosti vezane za njih, koristi, moguće izazove i kako mjeriti procese, putem. KPI (Key perfomance indicators).

Šta ćete naučiti konkretno?

Service Support

 • Service Desk Funkcija
 • Incident Management
 • Problem Management
 • Change Management
 • Release Management
 • Configuration Management

Service Delivery

 • Service Level Management (SLM)
 • Financial Management za IT usluge
 • Availability Management
 • Capacity Management
 • IT Service Continuity Management (ITSCM)

Kome je kurs namjenjen?

 • IT menadžerima,
 • Projektnim menadžerima,
 • Članovima IT podrške,
 • Menadžerima IT podrške,
 • IT konsultantima,
 • Članovima IT timova.

Kurs je besplatan ali zahtjeva registraciju na portalu.

Zahtjeva poznavanje engleskog jezika.

Ja sam počeo pripremu za koleganje ispita za ITIL Foundation V3 putem eUčionice, a vi?

Prijavite se odmah -

Ažurirano 05.06.2017.

Polaganje ispita iz ITIL Foundation v.3 obavlja se online putem specijalizovanog softvera i uz rigorozne uslove. 

Nakon što sam položio ITIL Foundation ispit i dobio certifikat, objedinio sam kompletnu literaturu koju sam mukotrpno sakupljao za polaganje ITIL Foundation v3 ispit i omogućio da je dostupnom i za vas.

Materijali za pripremu polaganja ITIL v3 ispita čine sljedeće:

 1. Folder sa pitanjima za zagrijavanje (lakših 120 pitanja sa odgovorima na engleskom jeziku)
 2. Folder sa pitanjima za vježbu (180 težih pitanja sa odgovorima na engleskom jeziku)
 3. Folder sa pitanjima provjere znanja (757 pitanja sa odgovorima na engleskom jeziku)
 4. Stručna literatura: 
  1. Uvod u ITIL Foundation v.3 na engleskom jeziku
  2. ITIL Foundation v.3. - Strategija servisa na engleskom jeziku
  3. Vodič za ITIL 2011 Foundation v.3 Certifikaciju na engleskom jeziku
  4. ITIL® 2011 – The big picture šema na engleskom jeziku i
  5. ITIL Foundation v.3. - prezentacija na srpskom jeziku

Ukoliko se i vi spremate za polaganje ovog ispita ili jednostavno želite da naučite više o smjernicama koje su bazirane na najboljim praksama menadžmenta IT usluga u javnim i privatnim organizacijama u svijetu, onda mi se javite putem KONTAKT FORME.

Povezani sadržaj:

ITIL: Microsoft and Open Source White Paper

NAPOMENA: Ako želite da promovišete link u ovom članku, javite mi.

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended

Igrajte šah - Play chess online