U želji i dobroj namjeri da zadržimo i održimo konzistentnost i kontinuitet u informisanju zaposlenih u republičkim organima uprave kao i građanstva o širokom polju aktivnosti Agencije za državnu upravu Republike Srpske, priredili smo deveti broj Biltena. Dakle, ovom prilikom i sada, nastojimo da pregledno i jasno predočimo najaktuelnije događaje, koji su ispunili vrijeme od izdavanja prošlog broja Biltena (mart 2011. godine).

Ovaj, novi broj Biltena ispunjavaju svježe i zanimljive informacije koje tangiraju i pojašnjavaju pitanja iz oblasti:
 • Ukratko o RESPA,
 • Izvještaj o ažurnosti Centralnog registra kadrova,
 • ADU Forum – sistem za povezivanje Centralnog registra kadrova korisnika u cilju razmjene iskustva i informacija,
 • Javni konkursi,
 • Osnovne odredbe nove Uredbe o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske,
 • Konferencija na temu "Modernizacija upravljanja državnom upravom u Republici Srpskoj iz perspesktive Evropske unije",
 • Bolja državna uprava na boljem operativnom sistemu (osvrt na Debian konferenciju),
 • Uloga muškaraca u borbi za ravnopravnost žena - Gender centra Republike Srpske.
Vjerujemo, da će prilozi iz sadržaja devetog broja Biltena imati aplikativnu vrijednost i relevantan domet u informisanju državnih službenika u razvoju i osavremenjavanju ljudskih potencijala u državnoj upravi Republike Srpske.

Redakcija

File name: Bilten ADU RS broj 9-2.pdf
File size:2.72 MB

Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended