moodle

Moodle (akronim od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) besplatan je i Open source softver za digitalno učenje.

Ovakvi sistemi poznati su pod nazivom virtualno okruženje za edukacije – Virtual Learning Environment (VLE) ili sistem za upravljanje učenjem – Learning Management System (LMS).

Veoma je popularan o čemu svjedoči podatak iz decembra 2014. godine kada je bilo registrovano oko 70 miliona korisnika i gotovo 7,5 miliona seminara unutar tih sistema.

Sistem Moodle se koristi u raznim okolinama, od edukacijskih ustanova, malih, srednjih i velikih kompanija do javne i državne uprave. Najčešća funkcija mu je prenijeti sadržaj za učenje što većem broju korisnika bez potrebe da se okupljaju u učionicama i salama.

Danas, kad je tempo života izuzetno ubrzan, korisnici često nemaju vremena doći na edukaciju i potrošiti radni dan na seminar. Ovakva platforma čini znanje dostupno svima kojima je to potrebno, s bilo kojeg mjesta na svijetu gdje postoji pristup internetu.

Programerima je ostavljena mogućnost stvaranja modula za proširivanje funkcionalnosti. Tako danas postoje hiljade raznih dodataka, kvizova, izvještaja i ostalih elemenata koji proširuju sistem i čine ga još upotrebljivijim i prilagodljivijim za svako okruženje i priliku.

Sistem je napisan u popularnom open source programskom jeziku za izradu web stranica i aplikacija - PHP. Podržava više baza podataka i može se integrisati na praktično bilo koju popularnu platformu te povezati s različitim brojem sistemima kao što su adresari, sistemi za slanje pošte itd.

U nastavku će biti opisani neki najvažniji aspekti sistema.

Koncept i okruženje sistema

Okruženje sistema koncipirano je u obliku portala. Glavni, obično središnji, dio prikazuje ključni sadržaj, a bočni redovi sadrže dodatne i pomoćne module za upravljanje sistemom.

Vizualni izgled sistema može se u priličnoj mjeri prilagoditi korporativnim standardima. 

Upravljanje sistemom

Sistem omogućava upravljanje korisnicima, seminarima, rezultatima edukacijskih aktivnosti, podešavanjima i ostalim aspektima sistema. Za izvještavanje o aktivnostima korisnika i rezultatima edukacije, postoji više modula od kojih su 2 najvažnija – jedan je fokusiran na rezultate edukacijskih aktivnosti i procesa, a drugi na uopštene aktivnosti u sistemu.

Upravljanje navedenim resursima odvija se putem web okruženja, bez potrebe za instalacijom dodatnog softvera na računar krajnjeg korisnika.

Broj administracijskih opcija koje su nam na raspolaganju zavisi o podešavanja sistema, broju instaliranih opcionalnih modula i privilegijama tj. ulozi prijavljenog korisnika.

Bezbjednost

Sistem Moodle sadrži čitav niz funkcionalnosti vezanih za bezbjednost. Omogućava pristup preko bezbjednog SSL protokola. Pristup sistemu zaštićen je korisničkim imenom i lozinkom, a korisnički podaci nalaze se u zaštićenoj bazi podataka. Postoje i razne varijante pa tako npr. korisnički podaci mogu biti sačuvani u vanjskom sistemu kao što je Active Directory ili neki drugi LDAP korisnički sistem.

Obzirom na veliku popularnost sistema, redovno se izdaju bezbjednosne zakrpe kako bi se pravovremeno zaštitio od neželjenog pristupa.

Upravljanje korisnicima

Korisničke naloge moguće je, zavisno o podešavanj sistema, kreirati na više načina:

 1. Samostalna registracija korisnika
 2. Kreiranje korisničkog naloga kroz okruženje web aplikacije
 3. Import iz Excel tabela
 4. Spajanjem na korisnički direktorijum kao što je LDAP sistem (npr. Active Directory) Itd…

Najčešće se u praksi koristi uvoz korisničkih podataka iz Excel tabela i spajanje s LDAP sistemom koji već sadrži korisničke podatke za pristup.

Privilegije sistema određene su korisničkim ulogama koje je moguće po potrebi mijenjati, kreirati nove ili brisati postojeće. Svakom se korisniku dodjeljuje određena uloga na nivou čitavog sistema ili nekog njegovog dijela, npr. na nivou jednog seminara ili grupe seminara. Za svaku ulogu se može odrediti koje privilegije imaju korisnici kojima se ta uloga dodijeli.

 

Upravljanje seminarima

Seminarima se upravlja putem web korisničkog okruženja. Moguće je kreirati jednostavnije sadržaje i složene provjere znanja bez korišćenja dodatnih aplikacija i alata, međutim, takvi sadržaji nisu u skladu sa standardima digitalnog učenja kao što su SCORM, AICC, Tin Can i drugi.

Za izradu sadržaja prema standardima digitalnog učenja potrebni su dodatni alati koji nisu dio Moodle sistema. Moodle podržava seminare izrađene prema SCORM 1.2 standardu.To omogućava da se sadržaji bilo kojeg proizvođača postave i koriste na sistemu uz uslov da su kreirani prema navedenom standardu.

Mogućnost postavljanja sadržaja jednog proizvođača na LMS sistem drugog proizvođača, koju nam donose standardi, izuzetno je važna iz nekoliko razloga. Jedan od razloga je mogućnost razmjene informacija između sadržaja i sistema za digitalno učenje, npr. broj bodova postignut na provjeri znanja, vrijeme utrošeno na pojedinoj lekciji i slično. Drugi razlog je mogućnost prebacivanja sadržaja na drugi standardni sistem za digitalno učenje u slučaju da iz određenih razloga nakon nekog vremena želimo zamijeniti sistem.

Izvještavanje

Izvještavanje je podijeljeno u više modula od kojih su dva najvažnija. Prvi modul sadrži podatke o pristupu pojedinim elementima sistema. Na tom se mjestu može vidjeti u kojem je trenu koji korisnik pristupio kojim resursima sistema, seminarima i slično. Takođe, može se vidjeti kada se neki korisnik prijavio na sistem te koju funkcionalnost je koristio.

Drugi modul prikazuje podatke o rezultatima edukacijskih aktivnosti pa možemo vidjeti koliko je korisnik bodova prikupio na određenom seminaru. Bodovanje se može konfigurisati na različite načine pa tako npr. bodovi u nekoj aktivnosti mogu predstavljati broj pregledanih lekcija, a u drugoj broj bodova postignut na provjeri znanja.

Ukupna ocjena tj. ukupni broj bodova na seminaru računa se na osnovu bodova svake pojedine aktivnosti s time da formulu za izračun možemo prilagoditi po potrebi. Npr. u jednom seminaru ukupni broj bodova može predstavljati prosjek bodova na svim aktivnostima, u drugom seminaru ukupni broj bodova može biti jednak bodovima na provjeri znanja itd…

Bodovi mogu biti prikazani u različitim formatima, npr. kao cjelobrojna apsolutna vrijednost, postotak na dvije decimale i slično.

Izvještaji se mogu eksportovati u različite formate kao što su Excel tabela, tekstualni fajl i slično. Rezultati edukacijskih aktivnosti mogu se i importovati u sistem iz Excel tabele što je korisno npr. kod učioničkih aktivnosti i slično.

Struktura seminara i edukacijske aktivnosti

Struktura seminara može se podesiti na osnovu nekoliko različitih konceptualnih templejta. Tako svaki seminar može biti organizovan na različit način: po tematskim cjelinama, sedmicama održavanja online nastave, po kolaboracijskim principima itd…

Moodle u svojoj standardnoj verziji nudi čitav niz edukacijskih aktivnosti koje se mogu koristiti unutar seminara. Osim lekcija koje mogu biti u različitim formatima, tu su i forum, chat, anketa, aktivnost za upload i ocjenjivanje seminarskih radova, wiki itd…

Proširivanje funkcionalnosti sistema

Jedna od prednosti open source sistema je relativno jednostavna nadogradnja zbog dostupnosti i mogućnosti izmjene postojećeg programskog koda. Široka zajednica programera razvija razne dodatke i programska proširenja sistema Moodle.

Velik dio takvih dodatnih modula je besplatan iako se neki dodatno naplaćuju. Proširiti se mogu razne funkcionalnosti pa tako na službenim stranicama sistema Moodle postoje dodatne edukacijske aktivnosti, blokovi za upravljanje sistemom, novi formati seminara, vizualne teme, izvještaji i slično.

Uspostavljanje infrastrukture za digitalno učenje bazirane na Moodle sistemu

Hardverski zahtjevi zavise o specifičnim parametrima pojedinog projekta. Instalacija Moodle servera za optimalnu upotrebu (do 100 istovremenih korisnika) zahtijeva 1 server minimalne tehničke specifikacije:

 • Minimum processor: 2.0 GHz
 • Minimum RAM: 4 GB
 • Za više istovremenih korisnika, okvirno pravilo je 1GB RAM za 50 dodatnih istovremenih korisnika.

Za ulogu servera preporučuje se računar serverske arhitekture s brzim diskovima (npr. SAS ili SSD). Sistem može biti instaliran i na virtualni server s dodijeljenim resursima sličnim gore navedenoj hardverskoj specifikaciji.

Podržani operativni sistemi

Postavljanje Moodlea moguće je na praktično sve platforme na koje je moguće instalirati bilo koji HTTP server s PHP modulom i nekom od podržanih baza podataka. Često se izvode instalacije u kombinaciji Linux + mySQL + Apache i Windows + Postgrsql + Apache itd…

Podržane baze podataka

 • PostgreSQL
 • MySQL
 • MS SQL

Podržani web serveri

Postavljanje Moodlea moguće je na bilo koji HTTP server na koji je moguće instalirati PHP modul s vezom na PostgreSQL bazu, npr. Apache, IIS,…

Podržani LDAP Directory serveri

Podržani su svi poznatiji directory serveri zasnovani na standardnom LDAP protokolu uključujući i MS Active Directory.

A sada konkretan projekat

Na Moodle softveru napravljena je prva (još uvijek) besplatna virtuelna učionica u Republici Srpskoj i BiH po principu MOOC (Massive Open Online Course). Trenutno se na portalu www.test.rs.ba nalazi 25 otvorenih kurseva sa preko 4000 pitanja i odgovora unešenih u banku pitanja, koji Vam omogućavaju da lako i efikasno provjerite svoje znanje iz stručnih oblasti:

 1. Računovodstvo, finansije i revizija
 2. Javni/Stručni ispit
 3. Gender test
 4. Javne nabavke
 5. Vozački ispit
 6. ITIL
 7. ...

Svaki kurs sastoji se iz testa sa 20 pitanja koja se nasumično biraju iz banke pitanja. Kad završite test, imaćete priliku da pogledate tačne odgovore i na taj način provjerite svoje znanje. Nakon toga, ponovo možete pokrenuti isti kurs i za vas će biti pripremljeno novih 20 pitanja.

Analitika posjećenosti portala www.test.rs.ba

U mjesecu martu 2017. imali smo cca 10.000 jedinstvenih posjeta različitim kursevima građana BiH i više od 30.000 pokrenutih kurseva iz javnih nabavki ili računovodstvenih kurseva sa prosječnim vremenom utrošenim po kursu od 7 minuta.

Ako pomnožite 30.000 x 7 dobijemo impresivan podataka da je u mjesecu martu od strane građana i institucija u BiH utrošeno 210.000 minuta na našem portalu.

Nadam se da vidite kolike su mogućnosti ovog portala.

Cilj nam je da svim zainteresovanim građanima omogućimo interaktivan način sticanja znanja iz konkretne oblasti.

Registrujte se i uradite vaš prvi test. 

URL:www.test.rs.ba

NAPOMENA: Ako želite da promovišete link u ovom članku, javite mi.

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended