SLA

Service Level Agreement (ili skraćeno SLA) je dio ugovora (mada može da bude i poseban ugovor) u kom se definiše vrsta i nivo usluge između ponuđača usluge (prodavca, odnosno service provider-a) i klijenta (kupca, odnosno customer-a).

Kao što i sam naziv kaže, u pitanju je nivo usluge.

Sa ovim ugovorom, kupac se obezbjeđuje da će imati mogućnost održavanja sistema, kao i mogućnost dodatne nadogradnje već razvijenog sistema. Isto tako, kupac se obezbjeđuje da će cijena naplate usluge biti korektna, odnosno da prodavac neće naplaćivati uslugu više od njene realne cijene.

Sa druge strane, sa ovakvim ugovorom, prodavac usluge zna da može da računa na dalju saradnju sa klijentom.

SLA je veoma koristan. Pomoću njega se mogu definisati i detalji, kao što je, na primjer, nivo tehničke podrške klijentu, kao i naknadna obuka klijenta za rad na sistemu.

Iz tih razloga, SLA je najbolje definisati po sljedećim principima:

 1. definisati na koliki vremenski period će da važi SLA (od-do). Najbolje po broju mjeseci ili godina.
 2. definisati broj radnih sati, najbolje na mjesečnom nivou.
 3. definisati cijenu po radnom satu.
 4. definisati prioritete i brzinu odziva.
 5. definisati šta sve spada u nivo usluge. Treba napomenuti da cijena tehničke podrške, naknadne obuke, programiranja ili dizajniranja upotrebom različitih alata ne može da se podjednako tarifira.

Svakako, svako ima pravo (svaki klijent kao i svaki prodavac) na svoje viđenje načina definisanja stavki koje sadrži SLA. Takođe, mnogi elementi ovakvih ugovora se ne objavljuju javno.

Predpostavljen broj radnih sati koji su na raspolaganju klijentu se najčešće definiše na mjesečnom nivou. Za tako definisan ugovor klijentima se često vrši i korekcija cijene radnog sata, odnosno daje se popust, jer prodavac može da računa na konstantnu saradnju sa klijentom.

Mnogi SLA definišu tako da započinje nakon isticanja garantnog roka. Ovakav ugovor u suštini nije najbolji za klijenta, jer po tome znači da u garantnom periodu ne postoji mogućnost dodatne nadogradnje sistema, kao i tehničke podrške ili dodatne obuke korisnika sistema (praktično da sve zavisi od dobre volje prodavca i vremena koje ima na raspolaganju).

SLA najbolje možemo shvatiti na sljedećim primjerima:

 1. kupili ste automobil. Prodavac se obavezuje da će u definisanom periodu raspolagati rezervnim dijelovima, kao i stručnim osobljem koje će održavati Vaš automobil, i nakon isteka garantnog roka, ali i da za vrijeme garantnog roka može da vrši prepravke na automobilu, koje zatražite od njega, naravno, po korektnim uslovima (cijenama i rokovima).
 2. kupili ste namjenski software. Prodavac se obavezuje da će biti u mogućnosti da dalje održava i razvija software, po korektnim uslovima (cijena i rokovi) za obje strane.

Cilj SLA je da i klijent i prodavac dodatno urede svoje odnose, na obostranu korist. Pravilno definisan SLA, još prije početka razvoja samog projekta obezbjeđuje kvalitetnu saradnju, kako prilikom razvoja samog projekta, tako i kasnije, za vrijeme upotrebe razvijenog proizvoda, nakon njegove implementacije i primopredaje.

NAPOMENA: Ako želite da promovišete link u ovom članku, javite mi.

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended