apex

Oracle Application Express (APEX) je platforma za razvoj aplikacija baziranih na webu čiji rad je usko povezan sa Oracle bazom podataka. Zasnovan je na RAD (Rapid Application Development) principima. 

APEX se može instalisati na svaku Oracle bazu podataka od verzije 9.2, a od verzije 11g, dolazi zajedno sa instalacijom baze i instalira sa zajedno s njom, ali se naknadno mora izvršiti konfigurisanje uz pomoć priloženih konfiguracionih skripti.

Kako se to radi, detaljno je objašnjeno uz pomoć skripti koje sam pripremio za vas (pogledajte ispod).

Za korišćenje APEX okruženja u kreiranju data-centričnih web aplikacija potreban je samo web pretraživač (web browser). Web pretaživač je, takođe, i jedini alat koji je potreban i krajnjem korisniku aplikacije. To znači da krajnji korisnici mogu raditi na heterogenim operativnim sistemima i da mogu pristupiti aplikaciji bilo kojim od poznatih web pretraživača.

Oracle APEX okruženje omogućava:

 • Razvoj profesionalnih, brzih i bezbjednih web aplikacija
 • Pokretanje i rad u okviru Oracle baze podataka, pri čemu se APEX resursi i meta podaci pohranjuju u tabele baze podataka
 • Za rad ovim alatom, licenca nije potrebna
 • Jednostavna distribucija aplikacija nezavisno od okruženja i platformi
 • Fleksibilnost u prilagođavanju izgleda i funkcionalnosti aplikacije
 • Skalabilnost i mogućnost pristupa velikog broja korisnika, itd.

Oracle APEX postoji na Oracle bazi podataka, svi meta podaci, kao i PL/SQL kod i JavaScript API-ji su pohranjeni u samoj bazi podataka. Zahtjev koji se uputi iz web pretraživača (URL) se transformiše u Odgovarajući PL/SQL poziv prema Oracle HTTP serveru (Apache):

PošNakon što se zahtjev obradi, rezultati se vraćaju u web pretraživač u HTML obliku. Ovaj ciklus se izvršava svaki put kada korisnik uputi zahtjev, a stanje sesija aplikacija se pohranjuje u Oracle bazu podataka.

Apex RAD

Oracle Application Express (APEX) je primarni alat za razvoj Oracle Database i web aplikacija. Korištenje razvojnog okruženja za izradu web aplikacija koje se zasnivaju na korištenju SQL i PL/SQL je besplatno. Upotreba APEX je posljednjih godina naglo porasla a i sam ga Oracle sada smatra fundamentalnim za razvoj vlastitih aplikacija za interne i eksterne sisteme bazirane na webu.

Bilo da je potrebna brzina isporuke ili potpuna kontrola i preciznosti, APEX udovoljava svemu. Prvo i najvažnije, integrisano razvojno okruženje (IDE) je vrlo intuitivno, što olakšava uvođenje i usvajanje APEX, bez obzira na to da li je korisnik po zanimanju programer ili korisnik podataka.

Postanite i vi Oracle Apex developer

U prilici sam da vam ponudim materijale za samostalnu obuku na temu „Razvoj web aplikacija primjenom Oracle APEX i XE tehnologija".

Materijali se intezivnim radom uz praktične primjere možete samostalo izvesti u neprekidnom trajanju za 5 dana. 

Sadržaj materijala:

 1. Upoznavanje sa Oracle XE i Oracle Apex konceptom,
 2. Instalacija Oracle XE, Oracle Apex i Oracle Client 10g - Enterprise Manager, 
 3. Predstavljanje komponenti Oracle Apex-a 4.0, 
 4. Interakcija sa Oracle XE bazom podataka korišćenjem Oracle Enterprise Manager -a, 
 5. Rad sa Oracle atributima (table, view, trigger-i i dr),
 6. Importovanje šeme baze podataka, Kreiranje Workspace-a i administratorskog naloga za Workspace,
 7. Razvoj Web aplikacije pomoću alata Oracle Apex,
 8. Kreiranje interaktivnih report-a za prikaz podataka,
 9. Kreiranje formi aplikacije, Rad sa stranicama i regonima,
 10. Dodavanje elemenata (items, buttons, LOV, i sl.)  na stranicu,
 11. Validacija podataka, Rad sa korisničkim nalozima,
 12. Bezbjednost i definisanje prava pristupa pojedinim dijelovima aplikacije u zavisnosti od privilegije korisnika,
 13. Kreiranje šeme za autorizaciju korisničkih privilegija (Authorization shema),
 14. Backup baze i aplikacije,
 15. Vraćanje (restore) baze podataka i aplikacije.

Još malo detalja o materijalima

 • Materijali su jedinstveni
 • Materijali su na srpskom jeziku
 • Prilagođeni početnicima
 • Sadrže i izvorni kod konkretanog zadatka koji se radi kroz obuku
 • Omogućavaju samostalni rad
 • Obuhvata verzije ORACLE XE: 9i, 10g i 11g
 • Materijali ne sadrže ORACLE Apex i XE instalacije jer su ove instalacije dostupne za besplatno preuzimanje sa zvaničnog Oracle sajta.

Obuhvat materijala za samostalnu obuku:

Ukoliko ste zainteresovani za ove materijale, molim da me kontaktirate putem kontakt forme na ovom sajtu.

NAPOMENA: Ako želite da promovišete link u ovom članku, javite mi.

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended