e democracy

Šta se podrazumjeva pod elektronskom demokratijom? Ona ne podrazumjeva samo elektronsko glasanje, razgovor sa političarima preko Tvitera ili pristup važnim dokumentima onlajn. Njen revolucionarni koncept bi podrazumjevao aktivnu diskusiju između države i građana i zajedničko odlučivanje o svakom zakonu ili odredbi. To bi ličilo na direktnu demokratiju, koja je postojala u staroj Grčkoj.

Na primjer, zamislite situaciju da u gradu Banjaluka, treba da se donese odluka da li će se u naselju Borik na mjestu dječijeg igrališta izgraditi Crkva. Možda još bolji primjer je pitanje uklanjanja rampe za automobile na rekreativnoj zoni Banj brdo.

Umjesto da to političari lokalnog nivoa rješavaju sami među sobom, glas bi se dao svim punoljetnim stanovnicima tog naselja. Makar i da ih ima više hiljada, oni ne bi morali da budu prisutni u zgradi skupštine na referendumu, već bi se ulogovali u određenu aplikaciju i tamo iznijeli svoj stav i komentarisali tuđe prijedloge. Nakon javnog razmatranja, mišljenje većina bi presudilo.

Nekada ovako nešto nije bilo izvodljivo, ali sada sa razvojem novih tehnologija nema fizičkih prepreka da hiljade ljudi istovremeno diskutuje preko interneta.

Teme za diskusiju bi mogle da poteknu i od samih građana. Neko postavi prijedlog za premještanje dečjeg parka zbog obližnjeg parkinga, svi o tome debatuju i na kraju odluče da zatvore parking.

Štaviše, u zapadnim zemljama se već eksperimentiše sa nekim oblicima elektronske demokratije, uglavnom na lokalnom nivou. Zaključci još uvijek nisu nedvosmisljeni, jer je bilo i pozivitnih i negativnih iskustava. Dešavalo se da cijelom diskusijom i dalje dominiraju pripadnici političkih stranaka, da građani nisu bili dovoljno zainteresovani ili da su se bavili trivijalnim temama. Sve je još uvijek u začetku. Cijeli proces umnogome i zavisi od dizajna samog sistema, što je još uvijek nije usavršeno.

I na srpskom tržištu pojavio se aparat koji je u Evropi već duže u upotrebi , a koji bi mogao značajno da pomogne potrošačima u borbi za poštovanje njihovih prava.

Ova sprava koju proizvodi firma Q-Tronik elektronski mjeri zadovoljstvo ili nezadovoljstvo korisnika usluga. Pomoću nje građani svakodnevno mogu da ocjenjuju kvalitet rada naprimer državne uprave, javnih preduzeća ,privatnih kompanija ili trgovinskih lanaca u Srbiji.

S druge strane, funkcioneri i menadžeri na osnovu ovog elektronskog glasa naroda, mogu da saznaju kakvo je stvarno mišljenje građana o njihovom radu i tako poprave eventualne greške svojih zaposlenih.

Mjerač se sastoji od niza panela preko kojih građani odgovaraju na postavljena pitanja i obradom njihovih odgovora može se dobiti vrlo precizna slika o tome šta većina misli.

Tehnikalije

Komentar Danijela Miloševića: Mnogi se pitaju – kako se to broje glasovi na Internetu? Zar nisu mogućnosti za krađu i manipulaciju glasovima još veće kada se radi o nevidljivim bitovima informacija koje se sabiraju u nekakvom centralnom računaru?

Objašnjenje nije jednostavno ukoliko se ne bavite kriptografijom. Postoje sistemi koji su pouzdaniji od tradicionalnog glasanja. Kao što ne moramo svi da razumijemo principe fizike da bismo vozili bicikle, tako ne moramo svi ni da shvatimo enkripciju da bi smo glasali – dovoljno je da softver koji koristimo za glasanje bude otvorenog koda, tako da programeri, nezavisni stručnjacii eksperti i svi koji se u to razumiju, mogu da vide kako program funkcioniše i da zajednicu uvjere demonstrirajući kako program funkcioniše i da će sve biti u redu.

Jedan od mogućih sistema elektronskog glasanja omogućava da svako za sebe naknadno može da provjeri kako je glasao, dok u isto vrijeme, niko drugi to ne može da vidi, tako da je glasanje i dalje tajno.

Drugo često postavljano tehničko pitanje se odnosi na omogućavanje glasanja ljudima koji nemaju pristup Internetu ili dovoljnu informatičku pismenost.

Pored inicijative da se u svako domaćinstvo uvede Internet koja je sastavni dio inicijative za direktnu demokratiju, postoje i dodatna rješenja u vidu uličnih ‘glasomata’ (poput bankomata) i punktova ili šaltera u mjesnim zajednicama ili opštinama, gdje bi glasanje svaki dan moglo da se obavi i na tradicionalan (papirni) način, a glas bi se odmah prevodio u digitalni format.

NAPOMENA: Ako želite da promovišete link u ovom članku, javite mi.

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended