crm

Svi koji su imali sreću da odrastaju početkom ’80tih godina prošlog vijeka sjećaju se fenomenalnog stripa „Alan Ford“ koji opisuje avanture tajne grupe TNT, družine skupljene „s konca i konopca“, spremne da rizikuje život prilikom hvatanja opasnih kriminalaca za malu (ili nikakvu) platu.

Jedan od glavnih junaka, vođa grupe TNT, poznatiji kao „Broj 1“, povremeno bi ušao u raspravu sa nekim na položaju… I kad god druga strana nije željela da mu izađe u susret on bi izvadio malu crnu knjižicu u kojoj se nalaze neke kompromitujuće informacije; suočavanjem druge strane sa sopstvenim „prljavim vešom“ brzo bi promjenio ishod pregovora u svoju korist.

Još tada, prije nego što sam znao da postoji nešto što se zove CRM, pomislio sam kako bi bilo sjajno da svako do nas ima svoju „malu crnu knjižicu“ u kojoj hronološki zapisuje važne događaje. Danas znam da je ovako nešto neophodno, ne kao djelo pojedinca, već kultura ponašanja koja treba da preovladava u preduzeću.

CRM je pojam koji označava skraćenicu engleskih riječi Customer Relationship Management (Upravljanje odnosima sa klijentima). Klijenti ne moraju obavezno da budu kupci.

To mogu da budu i:

 • potencijalni kupci,
 • dobavljači,
 • zaposleni,
 • kao i sva ostala (pravna ili fizička) lica koja su na neki način od značaja za organizaciju.

Upravljanje odnosima sa klijentima – CRM, čini niz evidencija koje imaju za cilj da nam pruže važne informacije u vezi: marketinga, prodaje, usluga, ugovora, servisnih akcija, servisnih timova, raspoloživih resursa za pružanje usluga…

Koje će se evidencije voditi zavisi od prirode posla svake organizacije, kao i od toga da li je njeno poslovanje usmjereno ka fizičkim (Business to Customers – B2C) ili pravnim licima (Business to Business – B2B). Takođe, važan dio CRM-a čine pravila i procedure koje imaju za cilj da utvrde ko treba i kojim redosljedom da obavlja propisane aktivnosti.

Važno je da se naglasi da CRM predstavlja koncept poslovanja a ne softver. Odnosno, preduzeće može da ima odličan CRM softver a da ga ne koristi, ili da koristi samo dio njegovih mogućnosti; isto tako, pomenute evidencije može da vrši i u MS Excel-u i uz dobru organizaciju i posvećenost prodajnog tima može da uspješno primjeni CRM koncept u poslovanju. Ipak, kada preduzeće poraste, kada poraste broj i složenost poslovnih aktivnosti, kvalitetan CRM softver postaje potreba a ne luksuz.

Šta sve čini dobar CRM?

forex crm confisio

Srce svakog CRM rješenja predstavlja evidencija partnera, kontakata i korisnika ovog rješenja. Partneri su pravna ili fizička lica kojima nudimo neki proizvod ili uslugu, kontakti su uvijek fizička lica koja su povezana sa partnerom, a korisnici su zaposleni kojima su dodjeljene odgovarajuće CRM aktivnosti.

Nije obavezno, ali zgodno je kada ovi podaci korenspondiraju istovrsnim podacima u poslovnom softveru preduzeća.

Evidencija partnera bi trebalo da obuhvati:

 • tip, naziv partnera,
 • podatke o adresama,
 • brojevima telefona,
 • vlasnicima i
 • ostale identifikacione podatke.

Evidencija kontakata treba da sadrži: ime i prezime, obrazovanje, funkciju kontakta, njegovu ulogu, uticaj, stav i što više ličnih podataka koji nam mogu pomoći u prodajnom procesu. Lični podaci i zabilješke o kontaktima su važan faktor, jer što više znamo o klijentu bolje ćemo moći da prepoznamo njegovu potrebu, a samim tim mu i ponudimo željeni proizvod ili uslugu. Naravno ovde se radi o internim evidencijama i lica ne bi trebalo suočavati sa informacijama koje imate o njima, jer će veoma brzo da zaključe da ste baš vi onaj koji gleda dvogledom u njihov prozor ili ih zove telefonom i diše u slušalicu. Ups…

Marketing aktivnosti imaju za cilj da obezbijede što veći broj potencijalnih kupaca. Mogu se obavljati samostalno (telefonski pozivi, ankete, intervijui), a mogu biti dio i veće grupe aktivnosti koje se grupišu u marketing kampanje.

surco crm 1

Potencijalni kupci (eng. Leads) su ona fizička ili pravna lica koja mogu biti zaintetesovana za naše proizvode i/ili usluge. To ne znači da jesu, već znači da to mogu biti. Nakon jednog ili više kontakata (telefonom, e-mailom, direktnim putem), ukoliko pokažu željeno interesovanje, oni postaju kvalifikovani kupci (eng. Prospects). Za kvalifikovane kupce formira se prodajna šansa (eng. Opportunity), koja ima za cilj da omogući evidenciju koji proizvode i/ili usluge nudimo kvalifikovanom kupcu.

Prodajne aktivnosti se prate kroz lijevak prodaje (eng. Sales Funnel). Ovo je zgodan način za praćenje prodajnih šansi, od inicijalnog kvalifikovanja kupaca (kada je prodajni proces na samom početku), preko različitih prodajnih aktivnosti (sastanci, prezentacije, demonstracije), do momenta ugovaranja, koji predstavlja poželjan kraj prodajnog procesa za svaku prodajnu šansu (prodajna šansa može da se zatvori i otkazivanjem ili gubitkom, što takođe treba da se evidentira). Evidentiranjem svih obavljenih aktivnosti, u zavisnosti njihove vrste i uspješnosti, povećava se (ili smanjuje) vjerovatnoća ostvarivanja prodajne šanse. Što je veća vjerovatnoća, to je prodajna šansa „bliže izlazu iz lijevka“, odnosno bliži smo potpisivanju ugovora. Na ovaj način lakše se prati rad ljudi angažovanih u procesu prodaje, kao i koliko novca prodaja može da generiše u određenom periodu (vjerovatnoća x vrijednost prodajne šanse).

crm dijagram

Nakon potpisivanja ugovora, kvalifikovani kupac postaje klijent. On se dalje prati kroz postprodajne aktivnosti, kada mu nudimo usluge održavanja, servisiranja ili druge usluge proistekle iz ugovora, ili nastavljamo komunikaciju prema planiranoj dinamici kako bi smo pratili njegovo zadovoljstvo. Takođe, postojećem klijentu možemo ponuditi novi proizvod/uslugu, i tada se formira nova prodajna šansa koja se takođe prati kroz lijevak prodaje, kao kada je riječ o novom kupcu. Ipak, po pravilu, ako je riječ o zadovoljnom kupcu, proces prodaje je ovom prilikom daleko kraći.

Koncept poslovanja o kome je bilo riječ u prethodnom izlaganju ima najviše smisla kada se radi o kompleksnoj prodaji, odnosno kada prodajemo proizvode ili ugovaramo usluge velike vrijednosti. Kada je rijč o prodaji krajnjim kupcima, CRM proces je dosta jednostavniji i svodi se na evidentiranje ličnih preferenci kupca i komunikaciju u cilju povećanja zadovoljstva i/ili prodaju novog proizvoda ili usluge.

Da li ste se prepoznali? Da li već imate „malu crnu knjižicu“? Većina subjekata koji o(p)staju na tržištu već koristi CRM koncept u svakodnevnom poslovanju. Ali, kao što sam naglasio na početku teksta, važno je da svi, ili bar što veći broj ljudi koristi CRM. Na taj način dobija se sinergetski efekat koji u mnogome doprinosi boljem praćenju prodaje. Osim toga, svaki prodavac evidentira svoje aktivnosti u „zajedničkoj knjižici“. Ako on ode iz firme ostaje trag šta je radio u prethodnom periodu, sa kim je to radio, koliko uspješno… Samim tim, njegov posao može da preuzme i neko drugi i lako nastavi kontinuitet poslovanja.

Nedostatak CRM koncepta je da umije da nas navede da donosimo subjektivne zaključke, a samim tim (često) i pogrešne. Takođe, CRM može i da prikrije neefektivnost pojedinih aktera prodaje. Kao što žena ne može da bude „polu-trudna“ (ili je trudna, ili nije), tako ni prodajna šansa ne može da bude polu-ostvarena. Čak i kada je vjerovatnoća ostvarenja prodajne šanse veća od 90% mogu da se dese neke nepredviđene okolnosti koje će odložiti ili potpuno onemogućiti prodaju. A visoke vjerovatnoće su ono što neefektivni prodavci često koriste kao alibi. Samo na određeno vrijeme (ako koristite CRM).

Za kraj, istakao bih da je za ostvarivanje prodajnih rezultata potreban skup različitih vještina; CRM je samo alat koji olakšava poslovanje, ne i nešto što može zamijeniti dobrog marketara, prodavca, konsultanta…

NAPOMENA: Ako želite da promovišete link u ovom članku, javite mi.

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended