Dana 17.02.2011. godine Agencija za državnu upravu je organizovala obuku za operatere Centralnog registra kadrova koju je održao Dejan Majkić, sertifikaovani instruktor za obuku u organima uprave Republike Srpske. Obuka se održala u prostorijama Agencije za državnu upravu Republike Srpske sa početkom u 10:00 časova. Obuci je prisustvovalo 30 polaznika obuke iz različitih organa uprave.