U organizaciji Agencije za državnu upravu u periodu od 15.11.2010. do 17.11.2010. održana je obuka na temu „ Linux & FOSS", koju sam uspješno završio. Izvođač obuke je Njegoš Railić dipl. ing.

Plan i program obuke:

1. PRVI DAN

* Virtuelizacija
* Emulacija
* Virtuelizacija
* Hipervituelizacija

(VMWare, Xen, Virtual box)

* Licenciranje softvera
* Copyright
* Copyleft

§  GNU GPL

§  LGPL

§  BSD

* Linux operativni sistem
* Kako su nastali, šta je suština popularnosti, verzije,
* Distribucije
* Instalacija linux-a
* Upoznavanje sa grafičkim okruženjem GNOME

2. DRUGI DAN

* Upoznavanje sa osnovnim linux komandama
* Korisnički nalozi
* Kreiranje korisničkih naloga

§  /etc/passwd

§  /etc/shadow

§  Članstvo u grupama

§  Dodela identifikatora korisnicima i grupama (UID i GID)

§  Inicijalno okruženje - etc/skel direktorijum

§  Kreiranje korisničkih naloga bez upotrebe pomoćnih programa

* Promjena parametara korisničkih naloga

§  Privremena zabrana prijavljivanja na sistem

* Uklanjanje korisnika
* Osnovne komande za rad sa datotekama
* Dobijanje pomoći

§  Lokatori komandi

§  Prikazivanje informacija o sistemu

* Određivanje tipa datoteke

§  Tipovi datoteka

§  Upotreba komande file

§  Komanda strings

* Vlasnički odnosi i prava pristupa
* Prava pristupa u sistemu datoteka
* Kategorije pristupnih prava
* Značenje prava pristupa za datoteke i direktorijume
* Određivanje pristupa za datoteke i direktorijume

3. TREĆI DAN

* SSH - udaljeni pristup
* Udaljena administracija računara preko shella-a
* WEBMIN - alat za udaljenu administraciju
* Istaliranje I konfoguracija Mysql-servera
* Osnovna konfiguracija servera
* Kontrola pristupa
* Permisije
* Apache web server
* Instalacija
* Potrebne privilegije
* Pokretanje i zaustavljanje web servera
* Komunikacija sa httpd procesom
* Konfigurisanje Apache web server
* Postavljanje web sajta
* Učenje na daljinu (distance learning, distance education)
* Vrste učenja na daljinu
* Kriteriji za uspješno obrazovanje na daljinu
* Izbor sistema za učenje na daljinu
* Sistem učenja na daljinu MOODLE
* Uopšeno o sistemu
* Intalacija
* Administracija
* Postavljanje jednog kursa na Moodle


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended