Uređivačko-saradnički tim biltena za mlade "BEDž" bio je svuda, radio svašta i uradio novi broj.
Pročitajte, proslijedite kolegi ili koleginici i javite se sa prilozima, pohvalama ali i kritikama...ili,
Pročitajte, proslijedite kolegi ili koleginici...ili,
Pročitajte, čuvajte i volite.