Menadžment IT u javnom sektoru, Malezija 2008, izvještaj sa obuke from Majkic.net