Dejan Majkić je dio stručnog tima Udruženja "DIVA", koji će sprovoditi aktivnosti organizovanja Debian konferencije 2011. DebConf11 u Banjaluci, u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srpske od 25.02.2010. broj: 04/1-012-2-246/10.

Projektne aktivnosti uključuju pripremu projekata DebConf11, te učešće na DebConf10, koja će se održati u NewYork-u u cilju sticanja znanja i iskustava potrebnih za organizaciju jedne ovakve konferencije.