Dejan Majkić je dio stručnog tima Udruženja "DIVA", koji će sprovoditi aktivnosti organizovanja Debian konferencije 2011. DebConf11 u Banjaluci, u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srpske od 25.02.2010. broj: 04/1-012-2-246/10.

Projektne aktivnosti uključuju pripremu projekata DebConf11, te učešće na DebConf10, koja će se održati u NewYork-u u cilju sticanja znanja i iskustava potrebnih za organizaciju jedne ovakve konferencije.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended