SAP Logo

Njemačka informatička kompanija SAP namjerava da iskoristi izuzetne sposobnosti koje pojedine autistične osobe imaju u domenima kao što su matematika i analiza podataka tako što je sačinila plan da do 2020. godine zaposli 650 autističnih osoba, jer želi, kako kaže, da radi sa ljudima koji “razmišljaju na drugačiji način”.

Cilj ove vodeće evropske softverske kompanije je da obuči osobe, koje pate od autizma i od njih stvori informatičke stručnjake.

Ovo nije prvi pokušaj zapošljavanja autističnih osoba u svijetu informatike. Nekoliko kompanija u Indiji i Irskoj su se već oprobale u tome i to veoma uspješno.

Njemačka udruženja koja se bave ovom bolešću izrazila su zadovoljstvo planom zapošljavanja SAP-a, ističući da je to “krupan korak u pravcu autističnih osoba”, ali su upozorile da će pratiti praktičnu primjenu projekta.

- Vršićemo kontrolu kako bi bili sigurni da zaposleni nisu eksploatisani – navedeno je u saopštenju udruženja “Autističnih osoba Njemačke”.

http://www.sap.com/index.epx