Koristim priliku da vas upoznam sa Scrum framework-om, i njegovim benefitima ukoliko ga primenite u poslovanju.

Iako se Scrum može koristiti širokom spektru preduzeća i projekata, najizraženiji efekti i benefiti od primene ovog načina rada mogu se videti kod:

 1. Komplikovanih projekata – Scrum je idealan za projekte gde su promene tokom razvoja projekta poželjne i konstantno prisutne.
 2. Kompanija koje vrednuju rezultate – Scrum je koristan i za kompanije koje vrednuju rezultate tokom dokumentovanog napretka procesa.
 3. Kompanija koje se bave kupcima – Scrum može da pomogne kompanijama koje razvijaju proizvode u skladu sa željama i specifikacijama kupaca.

Glavna primena Scruma je razvoj složenih proizvoda i sistema. Zasnovana je na principu koji je više empirijski proces.

Sastoji se iz tri koraka:

 1. uradi,
 2. proveri i
 3. prilagodi.

Ovaj postupak obezbeđuje optimalnu produktivnost i rezultira većom kontrolom nad bilo kojim rizicima koji mogu nastati, a to je moguće samo kada se koriste dva pristupa – ponavljanje i poboljšanje. Kontrola projekta se lakše rade kroz kontrolu kratkih intervala.

Implementacija Scruma metode upravljanja projektima za tim je izazovna, ali zato nudi i mnogo jedinstvenih prednosti za vaš tim ali i ostale zainteresovane strane:

 1. Prilagodljivost – Scrum projekti uključuju česte prijave i ažuriranja, pa ako projekat zahteva bilo kakve promene biće primećene i reagovaće se na vreme i da se brzo fokusirate na rešenje bez nepotrebnog gubljenja vremena. Pored toga, vaš projekat se neprekidno poboljšava tokom svog životnog ciklusa. Na primer, ako tim otkrije novi korisnički zahtev tokom jednog razvojnog ciklusa, može lako da je doda u sledećem.
 2. Transparentnost – Akteri imaju mogućnost da vide napredak projekta tokom njegovog životnog ciklusa a ne samo u određenim vremenskim intervalima. Članovi tima se osećaju više uključeni, što pruža svima priliku da sarađuju i posmatraju kako se projekat kreće od početka do kraja. Čestim održavanjem sastanaka obezbeđuje se da ceo tim zna ko šta radi, uklanjajući mnoge nesporazume i zabunu. Problemi se identifikuju unapred, omogućavajući timu da ih reši pre nego što izmaknu kontroli.
 3. Efikasnost – Ima za cilj da uradi više posla što efikasnije.
 4. Povećana odgovornost tima – Ne postoji menadžer projekta koji timu govori šta i kada treba da radi. Umesto toga, tim kolektivno odlučuje koji posao može da završi u svakom ciklusu. Svi oni rade zajedno i pomažu jedni drugima, poboljšavajući saradnju i osnažujući svakog člana tima da bude produktivan i efikasan.
 5. Smanjenje troškova – Stalna komunikacija osigurava da je tim upoznat sa svim problemima i promenama čim se pojave, što pomaže u smanjenju troškova i povećanju kvaliteta, kao i boljoj kontroli budžeta projekta. Kontinuirano se dobijaju povratne informacije i greške se mogu ispraviti rano, pre nego što postanu preskupe za popravljanje.

Razlika Scrum-a i tradicionalnog (Waterfall) načina za upravljanje projektima

Jedna od ključnih razlika u odnosu na TRADICIONALNO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA je u tome što metode upravljanja projektima ističu izgradnju celokupnog proizvoda u jednoj iteraciji od početka do kraja, dok se Scrum fokusira na isporuku nekoliko verzija proizvoda kako bi se obezbedila najveća poslovna vrednost. To omogućava klijentu da shvati vrednost projekta tokom celog procesa, umesto da čeka da se projekat završi da bi video rezultate.

Da bi bili uspešni u svojim ulogama, menadžeri projekata takođe moraju da znaju kako efikasno da komuniciraju, da vode tim, primenjuju kritičko razmišljanje, veštine rešavanja problema i da budu prilagodljivi organizacionoj dinamici i okruženju.

Zato smo napravili 2 tipa Scrum Online Kurseva (na engleskom jeziku) koje će pomoći brzu implementaciju Scruma u vašim kompanijama. Takođe, omogužava članovima tima, Scrum Master-u i Product Owner-u da lakše i brže rade na Scrum projektima.

Molim vas da razmotrite sledeće programe uz mogućnost online plaćanja

 1. Agile and Scrum za pojedince
 2. Agile and Scrum za kompanije (Edukacija za tim)

Scrum više nije "LEPO ZA IMATI" već je "OBAVEZAN" ukoliko želite da ostanete konkurentni na tržištu!

Za više informacija, stojim na raspolaganju...


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended