Za materijale koji su objavljeni na webu vrijede isti običaji i zakoni kao i za ostali publikovani autorski materijal. Zna se ko je autor i ko potpisuje (a time u načelu i odgovara) publikovani sadržaj. Ali šta to znači u praksi? Smiju li se u vlastitom autorskom djelu koristiti materijali publikovani na webu? Na kraju krajeva, linkovi su ono što hipertekstualni materijal i čini posebno sadržajnim i atraktivnim, pogotovo mogućnost da se koriste linkovi na materijale koje je već ranije izradio neko drugi. Sve linkove potrebno je provjeriti prije povezivanja. Link u hipermedijima odgovara citiranju literature u klasičnom načinu pripreme obrazovnih materijala. Danas već postoji čitav niz elektronskih verzija časopisa koji svoje članke recenzuju na način uobičajen u naučnim krugovima. Takvi se izvori mogu smatrati pouzdanima.
Ali na webu se može pronaći izobilje materijala koji nigdje nije recenziran niti provjeren i sasvim uopšteno rečeno: web je nepouzdan izvor informacija. Ako sjedište uvrštava članke koji nisu recenzovani ili se radi o materijalima na ličnim stranicama, koristite svoje stručno znanje za provjeru sadržaja i preuzmite odgovornost za citiranje.

Isti je slučaj i s autorskim pravima. Potrebno je poštivati autorska prava svakog autora materijala na webu. Materijal koji je publikovan na webu javan je i lako se kopira. Sva ozbiljnija sjedišta sadrže i uslove korišćenja publikovanog materijala.

Autori na webu žele da se njihov materijal što češće posjećuje i svaki link na njihove stranice dobro je pozdravljen. Postavljanjem linka na neko sjedište, njemu se odaje priznanje i direktno se reklamira njegov sadržaj, za što se inače pokreću posebne reklamne akcije. Može se smatrati da je potpuno slobodno postavljati linkove iz svog materijala na tuđa sjedišta.

Situacija je drugačija kod kopiranja sadržaja. Ako se želi kopirati sadržaj neke stranice u svoj materijal, potrebno je proučiti uslove korišćenja publikovanog materijala. Dobra je praksa da se kopiranje u nekomercijalne svrhe, ili za neke kategorije korisnika, dopušta i bez prethodne dozvole vlasnika materijala. Neki od autora zahtijevaće pismeno dopuštenje za kopiranje, npr. crteža sa svog sjedišta, naplatiti korišćenje ili će na zahtjev dati na raspolaganje kopiju crteža/slike visoke kvalitete.

Internet je medijum na kojem se još uvijek dosta olako shvataju autorska prava. To je dobrim dijelom zato što se korišćenje Interneta želi promovisati nizom besplatnih usluga i treba očekivati da će se uslovi korišćenja publikovanih materijala sa vremenom zaoštravati.

Ako prethodno nije dobijeno dopuštenje za kopiranje materijala, preporučuje se publikovanje materijala s predavanja koji sadrži izvorni link. Time je vlasnik autorskih prava dobio svoju autorsku zadovoljštinu, a istodobno je obezbjedio kontinuisano održavanje predavanja bez obzira na moguće probleme s opremom.

NAPOMENA: Ako želite da promovišete link u ovom članku, javite mi.

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended