Semafori za regulisanje kretanja vozila postavljaju se na prilazu raskrsnici, na vertikalnom stubu. Svjetla su postavljena vertikalno, jedno ispod drugog. Semafor može biti postavljen i iznad saobraćajne trake, po horizontali. Svjetla su tada poredana horizontalno, najprije sa lijeve strane je crveno, a zatim slijede žuto i zeleno.

Sve ovo je ok, tako se semafori postavljaju kod nas i u većem dijelu EU. 

Pitanje: Da li ste bili u situaciji kada ste se morali jako saviti prema vjetrobranskom staklu da bi mogli vidjeti kada će crveno preći u zeleno? Ovo je posebno karakteristično za jesenji i zimski period odnosno zamagljen ili zaleđen automobil.

Ako jeste, onda mi se često postavlja pitanje zašto su amerikanci toliko praktičniji i jednostavniji od nas. 

Pogledajte fotografije i vijdećete u čemu je razlika.

DA.jpg DA_-_Dijagonalno_postavljanje.jpg DA_-_Semafor_je_na_suprotnoj_strani.jpg

DA_-_Semafor_je_postavljen_na_drugoj_strani.jpg DA_-_dobra_primjer.jpg NE_-_ovako_ne_treba.jpg

Koji je vaš komentar na ovu temu?

NAPOMENA: Ako želite da promovišete link u ovom članku, javite mi.

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.