Značaj: lokalni nivo

Da bi sistem podzemnih instalacija dobro funkcionisao i ispunjavao postavljene ciljeve potrebno je postojanje i odgovarajuće komunalne organizacije. On-line komunikacija sa svim odjeljenjima katastra i povezanost sa evidencijom u zemljišnim knjigama preko katastarskih čestica do vodova iz katastra vodova trebala bi biti konačan cilj.

Katastar komunalnih vodova u stvari je zbir pogonskih katastara. On je službena evidencija tehničkih podataka o mreži podzemnih i nadzemnih vodova sa pratećim objektima.

Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske, definisan je stav l) “katastarski plan vodova« je prikaz vodova u ravni projekcije Republike Srpske sa upisanim kotama.

Pored poslova određenih Zakonom o republičkoj upravi, djelokrug Uprave su i geodetski radovi i poslovi republičke uprave koji se odnose na: premjer vodova, osnivanje i održavanje katastra vodova.

Geodetsko snimanje vodova obuhvata položajna i visinska mjerenja položenih vodova, izmjeru voda s ostalim vodovima i izmjeru pripadajućih objekata. Geodetski situacioni planovi izrađuju se tako da mogu pružiti pouzdane podatke u granicama propisane tačnosti za izradu topografsko - katastarskih planova određenog mjerila.

U katastru vodova vode se podaci za vodove i pripadajuće objekte:

 1. elektroenergetske,
 2. vladine,
 3. telekomunikacione (javne i privatne, kablovski ISP),
 4. vodovodne,
 5. kanalizacione,
 6. toplovodne,
 7. gasovodne i
 8. naftovodne mreže.

Svrha katastra vodova

Katastarska mreža komunalnih vodova osniva se radi planiranja, projektovanja i izgradnje i to:

 • za izradu planova za uređenje prostora,
 • za projektovanje priključaka za lokacije stambenih, industrijskih i drugih objekata
 • za projektovanje novih vodova i rekonstrukciju postojećih,
 • pronalaženje kvarova na vodovima,
 • za obezbjeđenje od oštećenja postojećih vodova kod raskopavanja javnih površina radi polaganja novih vodova ili izvođenja drugih zemljanih radova
 • za dobivanje osnovnih podataka o vodovima za inventuru i utvrđivanje vrijednosti uređenog građevinskog zemljišta.

Na osnovu geodetskih mjerenja podzemnih i nadzemnih vodova izrađuje se geodetski elaborat za katastar vodova, za novoizgrađeni vod i za svaku promjenu na vodu. Geodetska mjerenja položenih vodova od izrazite je važnosti za održavanje, ponovno pronalaženje, i naknadno planiranje ili izvođenje radova u neposrednoj blizini samih vodova.

Svaki geodetski elaborat za katastar vodova sadrži:

• skicu mjerenja,
• geodetski nacrt stvarnog stanja izvedenog voda na kojem su prikazane izmjerene tačke,
• popis koordinata izmjerenih tačaka,
• tehnički izvještaj,
• i dr.

Geodetski elaborat voda predaje se na pregled i ovjeru u nadležni Katastarsku kancelariju koja vodi evidenciju o katastru vodova. Podaci iz elaborata unose se u katastar vodova. Nepoznati položaj podzemnih vodova pronalazi se prekopavanjem ili pomoću elektromagnetskih detektora, što je u našem konkretnom slučaju, uglavnom ova prva opcija.

U Banjaluci je potrebno što hitnije uspostavljanje JGIS katastra vodova kojim će se obezbjediti kvalitetna evidencija javne, komunalne i druge infrastrukture.

Ukoliko bi se želio stvoriti sistem sličan slovenačkom (Zbirnom katastru privredne i javne infrastrukture – ZK GJI) bilo bi potrebno koordinisati do pet ministarstava te prilagoditi postojeće propise pri izradi tog sistema:

 1. Ministarstvo privrede, energetike i rudarstva u čijoj je nadležnosti energetska infrastruktura - plin,nafta, električna i toplinska energija
 2. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinastvo i ekologiju u čijoj su nadležnosti katastar nekretnina, te upravljanje otpadom i infrastruktura za upravljanje prirodnim bogatstvima,
 3. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave - javna rasvjeta, vodovod i kanalizacija,
 4. Ministarstvo saobraćaja i veza u čijoj je nadležnosti saobraćajna infrastruktura - putevi, željeznice, žičare, pristaništa, aerodrom, te elektronska komunikaciona infrastruktura – telekomunikacije
 5. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u u čijoj je nadležnosti upravljanje vodama i vodnominfrastrukturom te šumama

Iz ovoga je vidljivo kolikom broju važnih područja našeg društva je potreban JGIS javne, komunalne i druge infrastrukture. Za izradu takvog sistema potrebna su velika finansijska sredstva a kao izvor finansiranja izrade tog sistema je u povlačenju novčanih sredstava iz EU fondova ili kreditom Svjetske banke koristeći pozitivna iskustva Slovenije i Makedonije.

NAPOMENA: Kad bi ovakav katastar postojao i bio javno dostupan javnosti, kada bi postojao višegodišnji plan modernizacije ovog plana, onda se ne bi dešavale situacije kao na fotografijama, da svježe asfaltirana saobraćajnica, već za mjesec dana od dana postavljanja novog asfalta, bude isječena, da bi izvođač radova na obližnjem stambenom objektu u izgradnji, postavio neku naknadnu instalaciju (npr. vrelovod za zgradu u izgradnji ili bilo koju od gore pobrojanih instalacija...).

Mislim, može i to da se desi, ali u tom slučaju, investitor bi morao da vrati u prvobitno stanje u pravom smislu te riječi tj. da presvuče cijelu saobraćajnicu novim asfaltom. Pa ko hoće neka izvoli, ili čekaj plan ili plati to što ti treba.

Drugim riječima, ovakav katastar bi usaglasio planove na infrastrukturnim projektima sa planovima interesa kapitala (izgradnje poslovno-stambenih objekata) a takođe, ne bi dolazilo do čestih prekida npr. interneta usljed presječenih instalacija jer bi građevinci znali gdje se nalazi koja instalacija.


Imate ideju koju želite podijeliti sa zajednicom? Postavite je ovdje

Inkubator ideja sam inicirao u interesu svih građana grada Banjaluka i Republike Srpske

CILJ: Da se zajedničkim snagama, konstruktivnim prijedlozima, napravi baza kvalitetnih ideja koje bi očistile, uljepšale i funkcionalno unaprijedile grad Banjaluku i Republiku Srpsku.
Još jedan cilj je da se podstakne kreativno razmišljanje i inovativnost.

Svi učesnici imaju mogućnost da na kreativan način i na jedinstvenom mjestu prezentuju i razrade svoju ideju – od biznis plana do praktične realizacije iste.

Inkubator ideja ne garantuje i ne obećava da će ideje i planovi biti realizovani, ali će koristiti sve resurse i mogućnosti kako bi do realizacije došlo kao i da se predlagač ideje uključi kao član nadzornog odbora u njenom provođenju.

Pridruži se ovom projektu kao polju javnog interesa. Napiši svoju ideju!

Dejan Majkić
www.majkic.net

Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended