Komunikacione mreže sastoje se od dva osnovna djela:

 • Pristupna infrastruktura: žica od centrale do utičnice u zidu vašeg stana, firme ili institucije. Bakarna žica ili optičko vlakno FTTH (Fiber To The Home).
 • Kad optikom međusobno povežete sve centrale, dobili ste "Backbone". "Backbone" mreže prostiru se između gradova.

Svaka moderna država mora da ulaže u svoju-sopstvenu Informaciono-komunikacionu infrastrukturu, posebno kada će joj se to na kraju isplatiti. 

Republika Srpska, gradovi i opštine, javna i privatna preduzeća, domaćinstva i možda neki novi ISP, zainteresovani su za izgradnju Backbone mreže nove generacije i to od Novog Grada to Trebinja.

Procjenjuje se da trenutno javne institucije troše izuzetno velike sume novca za zakupe simetričnih veza od telekom operatera (MPLS) ili asimetričnih (ADSL...). Ova činjenica i nije bila "toliko" važna dok je Telekom bio u vlasništvu Srpske, ali danas je to izuzetno važno, sutra će biti još više.

Republika Srpska treba da napravi analizu o mogućnostima polaganja optičkih vlakana između gradova, kao što su putevi/autoputevi ili željezničke pruge, što bi značajno smanjio ukupnu investiciju u pristupne optičke mreže. Mogućnosti postojeće infrastrukture potrebno je maksimalno iskoristiti, prvo za izgradnju optičkih mreža u većim gradovima, jer na građevinske radove vezane uz DTK odnosi se najveći dio tih investicija, ponekad i do 70 odsto.

Takođe, velike su potrebe uvezivanja javnih i lokalnih institucija, škola, fakulteta, bolnica, domova zdravlja i apoteka...

Pristupanjem Evropskoj uniji, većinu novca, u nekim slučajevima i do 85 odsto, moći će se povući iz EU fondova. Ostatak će biti potrebno obezbjediti iz budžeta Republike ili budžeta gradova i opština, zavisno o finansijskim mogućnostima svake pojedinačno.

Kada su u pitanju kućni korisnici, najvažniji praktični parametar je njihova gustoća naseljenosti. Tako je optiku komercijalnim operaterima isplativo graditi u svim gradovima sa više od 2.000 stanovnika i to se već intezivno i radi. Povrat investiicije (ROI) ulaganja u optiku je između pet godina (veće stambene zgrade) i deset godina (porodične kuće).

Jako je važno da se u okivu projekta odrede održivi uslovi za korišćenje i iznajmlivanje takve infrastrukture ostalim operaterima i korisnicima, sa ciljem dugoročne koristi za krajnje korisnike.

Koje su koristi

 • Izgradnja javne optičke mreže u vlasništvu Republike Srpkse, u kratkom roku povećava privrednu aktivnost podižući nivo zaposlenosti i BDP u lokalnoj sredini.
 • Dugoročno, izgrađena mreža može povećati konkurentnost preduzetništva i privrede u cjelini kroz dostupnost bolje telekomunikacione infrastrukture za poslovanje (npr. u turizmu) te može biti osnova za razvoj novih privrednih grana zasnovanih na IKT tehnologijama.
 • Društveno, tu je i dobrobit za građane kroz dostupnost savremenih telekomunikacijskih usluga.
 • Narodski, daj nekom u Kalinoviku da čuka po računaru koji ima pristup npr. besplatnom internetu, napraviće nešto.
 • Onemogućava monopolski uticaj postojećeg ISP, razvojem novi ISP.

Niprnet

Vrlo je značajno da, njegovom odgovarajućom realizacijom, a nakon privatizacije telekom operatora, Republika može kontrolisati i upravljati komunikacionom infrastrukturom bitnom za funkcionisanje institucija bez da za to mora da plaća ogroman novac ili da trpi lošu uslugu.

Ovim će se stvoriti izuzetna mogućnost da Republika Srpska, politikom cijena iznajmljivanja komunikacione infrastrukture, stvori povoljan ambijent za pojavu i razvoj velikog broja operatora i davaoca usluga na javnoj telekomunikacionoj infrastrukturi, ubrzaće se razvoj telekomunikacionog sektora i dostupnost telekomunikacionih usluga svim ljudima, institucijama i poslovnim subjektima u Republici Srpskoj.

Na ovaj način država će kontrolisati i upravljati procesom koji će biti katalizator ukupnog razvoja Republike Srpske.

Realizacija Projekta je nesporno strateški projekat za Republiku Srpsku, jer je razvijenost društva u direktnoj srazmjeri sa primjenom informaciono-komunikacionih tehnologija. Izgradnja projektovane informaciono- komunikacione infrastrukture je bitna pretpostavka za integrisanje u evropsko okruženje.

Republika Srpska mora da ide putem priključenja razvijenim društvima, u kom cilju se mora smanjivati zaostatak u razvijenosti, između ostalog, kroz procese informatizacije društva.

Uvođenje novih informaciono-komunikacionih tehnologija će omogućiti:

 • slobodan protok informacija,
 • digitalna pismenost postaće elementarnim dijelom pismenitosti građana Republike Srpske i postaće standard u obrazovnom procesu, biće omogućen pristup podacima i svjetskim riznicama znanja,
 • dostupnost univerzalnim komunikacionim uslugama (mogućnost korišćenje infrastruktura i usluga, bez obzira na socijalne, nacionalne i druge razlike), brze i jednostavne dvosmjerne komunikacije između građana, poslovnih subjekata i javne uprave,
 • zapošljavanje velikog broja mladih, visoko obrazovanih stručnjaka
 • Državnu upravu na usluzi građanima i privredi, upravu koja će omogućiti svim građanima, organizacijama i institucijama stalan pristup vladinim službama, propisima i dokumentima, zatim jeftine i kvalitetne administrativne usluge putem integrisanih mreža i veću efikasnost rada državnih službenika.
 • Veću mobilnost radne snage,
 • Više prilika za učenje, novi modeli učenja putem virtuelnih učionica i sl.
 • Očuvanje glavnog informacionog kanala u rukama Republike.

Tri su osnovna zahtjeva koje treba da ispuni IKT infrastruktura

 • Prvi je da za prenos transakcija imaju dovoljno kapaciteta i brzina, uvijek na raspolaganju za korišćenje i aplikativnost tj. primjena u najširem smislu riječi. Ovaj zahtjev se ispunjava sa širokopojasnošću mreže.
 • Drugi zahtjev se može zadovoljiti pravilnim dimenzionisanjem kapaciteta sistema u pristupu, prenosu, komutacijama vodeći računa o trendovima i tržištu.
 • Treći zahtjev se zasniva u osnovi na kompatibilnosti tehnologija i usluga. U ovom slučaju, infrastruktura i primjenjena tehnologija su samo osnova za izgradnju usluga i aplikacija svih namjena. Konačni cilj izgradnje infrastrukture i leži u njenoj primjeni, korišćenjem i razvojem aplikativnih rješenja.

CILJ: otvorena mreža za korisnike, otvorena za pružaoce usluga, otvorena za pružaoce mrežnih usluga i otvorena za promjene.

Izgradnjom IKT magistrale na nivou Republike Srpske, koja treba da bude u skladu sa zahtjevima konektiviti mreže, koja će omogućiti višeuslužnost, biće povezani svi dijelovi Republike Srpske, ne samo međusobno, već bi ova magistrala omogućila povezanost na regionalne centre SEE zemalja, gradeći na taj način zajedničku Backbone SEE zemalja.

I što je najvažnije, obezbjediće pretpostavke za zdravu tržišnu trku, pogotovo sada kad je mtel postao vlasnik svih znajčanijih kompanija koje ste bave pružanjem internet usluga.

Kad već obnavljamo i raskopavamo...

Dobra stvar je da se renoviraju saobraćajnice, kako lokalne kao i regionalne, grade se putevi i autoputevi, mjenjaju se dotrajali kablovski i kanalizacioni vodovi. Pa majka mu stara, zar bar u tim slučajevima nije pametno položiti neku dodatnu infrastrukturu, koja će nam svima dobro doći u skorijoj budućnosti?

Prenstveno mislim na:

 • polaganje optičkih vlakana u državnom/gradskom vlasništvu i
 • republičke ili lokalne gasovodne instalacije, koje toliko željno čekamo jer su čist i povoljan energent koji cijeli razvijeni svijet koristi za sve i svja. Svakako osim nas. Poseban pozdrav za mog komšiju, koji mene i cijelo naše naselje uguši grijući se na furunu sa mokrim drvetom. Samo zbog njega jedva čekam da prođe zima.

Dakle, položi ove vodove i sačekaj kad bude vrijeme da se poveže za izvorom, nećeš morati ponovo kopati. Dok se sve na višem nivou riješi, već ćeš imati završenu infrastrukturu spremnu za puštanje u rad do krajnjih korisnika a možda si nešto učinio i po pitanju energetske bezbjednosti.

Ovo je konkretan prijedlog gdje se tako nešto moglo postaviti (Banjaluka, Banski dvor, Palata Republike):

Vezani tekst:

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Imate ideju koju želite podijeliti sa zajednicom? Postavite je ovdje

Inkubator ideja sam inicirao u interesu svih građana grada Banjaluka i Republike Srpske

CILJ: Da se zajedničkim snagama, konstruktivnim prijedlozima, napravi baza kvalitetnih ideja koje bi očistile, uljepšale i funkcionalno unaprijedile grad Banjaluku i Republiku Srpsku.
Još jedan cilj je da se podstakne kreativno razmišljanje i inovativnost.

Svi učesnici imaju mogućnost da na kreativan način i na jedinstvenom mjestu prezentuju i razrade svoju ideju – od biznis plana do praktične realizacije iste.

Inkubator ideja ne garantuje i ne obećava da će ideje i planovi biti realizovani, ali će koristiti sve resurse i mogućnosti kako bi do realizacije došlo kao i da se predlagač ideje uključi kao član nadzornog odbora u njenom provođenju.

Pridruži se ovom projektu kao polju javnog interesa. Napiši svoju ideju!

Dejan Majkić
www.majkic.net

Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended