1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Značaj: republički nivo

Definicija: Telekomunikacione mreže sastoje se od dva osnovna djela. Jedan je pristupna infrastruktura:

 • žica od centrale do utičnice u zidu vašeg stana, firme ili institucije. Ona je sada bakrena, a u budućnosti će biti optička, odnosno FTTH (Fiber To The Home).
 • Kad optikom međusobno povežete sve centrale, dobili ste "backbone", odnosno "backbone" mreže prostiru se između gradova.

Svaka moderna država mora da ulaže u svoju Informaciono-komunikacionu infrastrukturu posebno kada će joj se to na kraju isplatiti. 

Republika Srpska, lokalne samouprave, telekom operateri i ISP su zainteresovani za izgradnju Backbone mreže nove generacije i to od Novog Grada to Trebinja.

Procjenjuje se da trenutno javne institucije troše izuzetno velike sume novca za zakupe simetričnih veza od telekom operatera (MPLS) ili asimetričnih (ADSL...). Ova činjenica i nije bila "toliko" važna dok je Telekom bio u vlasništvu Srpske, danas je to izuzetno važno, sutra će biti još više.

Republika Srpska treba da napravi analizu o mogućnostima iskorišćavanja slobodnih optičkih kapaciteta javnih kompanija između gradova, kao što su putevi/autoputevi ili željezničke pruge, što bi značajno smanjio ukupnu investiciju u pristupne optičke mreže. Mogućnosti postojeće infrastrukture potrebno je maksimalno iskoristiti, prvo za izgradnju optičkih mreža u većim gradovima, jer na građevinske radove vezane uz DTK odnosi se najveći dio tih investicija, ponekad i do 70 odsto.

Takođe, velike su potrebe uvezivanja javnih i lokalnih institucija, škola, fakulteta, bolnica, domova zdravlja i apoteka...

Pristupanjem Evropskoj uniji, većinu novca, u nekim slučajevima i do 85 odsto, moći će se povući iz EU fondova. Ostatak će biti potrebno obezbjediti iz budžeta republike ili budžeta lokalne samouprave, zavisno o finansijskim mogućnostima lokalnih samouprava, koje će po pravilu biti nosioci tih projekata.

Kada su u pitanju kućni korisnici, najvažniji praktični parametar je njihove gustoća. Tako je optiku komercijalnim operaterima isplativo graditi u svim gradovima sa više od 2.000 stanovnika. To znači da se u većim gradovima ulaganja u optiku mogu se vratiti u periodu između pet (veće stambene zgrade) i deset godina (porodične kuće).

Cilj projekta je odrediti održive uslove za korišćenje i iznajmlivanje takve infrastrukture ostalim operaterima i korisnicima, sa ciljem dugoročne koristi za krajnje korisnike.

Koje su koristi

 • Izgradnja javne optičke mreže u vlasništvu Republike Srpkse, u kratkom roku povećava privrednu aktivnost podižući nivo zaposlenosti i BDP u lokalnoj sredini.
 • Dugoročno, izgrađena mreža može povećati konkurentnost preduzetništva i privrede u cjelini kroz dostupnost bolje telekomunikacione infrastrukture za poslovanje (npr. u turizmu) te može biti osnova za razvoj novih privrednih grana zasnovanih na IKT tehnologijama.
 • Društveno, tu je i dobrobit za građane kroz dostupnost savremenih telekomunikacijskih usluga.
 • Narodski, daj nekom u Kalinoviku da čuka po računaru koji ima pristup npr. besplatnom internetu, napraviće nešto.

Niprnet

Vrlo je značajno da, njegovom odgovarajućom realizacijom, a nakon privatizacije telekom operatora, republika može kontrolisati i upravljati komunikacionom infrastrukturom bitnom za funkcionisanje institucija. 

Ovim će se stvoriti izuzetna mogućnost da Republika Srpska, politikom cijena iznajmljivanja telekomunikacione infrastrukture, stvori povoljan ambijent za pojavu i razvoj velikog broja operatora i davaoca usluga na javnoj telekomunikacionoj infrastrukturi, ubrzaće se razvoj telekomunikacionog sektora i dostupnost telekomunikacionih usluga svim ljudima, institucijama i poslovnim subjektima u Republici Srpskoj.

Na ovaj način država će kontrolisati i upravljati procesom koji će biti katalizator ukupnog razvoja Republike Srpske.

Realizacija Projekta je nesporno strateški projekat za Republiku Srpsku, jer je razvijenost društva u direktnoj srazmjeri sa primjenom informaciono-komunikacionih tehnologija. Izgradnja projektovane informaciono- komunikacione infrastrukture je bitna pretpostavka za integrisanje u evropsko okruženje.

Republika Srpska mora da ide putem priključenja razvijenim društvima, u kom cilju se mora smanjivati zaostatak u razvijenosti, između ostalog, kroz procese informatizacije društva.

Uvođenje novih informaciono-komunikacionih tehnologija će omogućiti:

 • slobodan protok informacija,
 • digitalna pismenost postaće elementarnim dijelom pismenitosti građana Republike Srpske i postaće standard u obrazovnom procesu, biće omogućen pristup podacima i svjetskim riznicama znanja,
 • dostupnost univerzalnim komunikacionim uslugama (mogućnost korišćenje infrastruktura i usluga, bez obzira na socijalne, nacionalne i druge razlike), brze i jednostavne dvosmjerne komunikacije između građana, poslovnih subjekata i javne uprave,
 • zapošljavanje velikog broja mladih, visoko obrazovanih stručnjaka
 • Državnu upravu na usluzi građanima i privredi, upravu koja će omogućiti svim građanima, organizacijama i institucijama stalan pristup vladinim službama, propisima i dokumentima, zatim jeftine i kvalitetne administrativne usluge putem integrisanih mreža i veću efikasnost rada državnih službenika.

Tri su osnovna zahtjeva koje treba da ispuni IKT infrastruktura

 • Prvi je da za prenos transakcija imaju dovoljno kapaciteta i brzina, uvijek na raspolaganju za korišćenje i aplikativnost tj. primjena u najširem smislu riječi. Ovaj zahtjev se ispunjava sa širokopojasnošću mreže.
 • Drugi zahtjev se može zadovoljiti pravilnim dimenzionisanjem kapaciteta sistema u pristupu, prenosu, komutacijama vodeći računa o trendovima i tržištu.
 • Treći zahtjev se zasniva u osnovi na kompatibilnosti tehnologija i usluga. U ovom slučaju, infrastruktura i primjenjena tehnologija su samo osnova za izgradnju usluga i aplikacija svih namjena. Konačni cilj izgradnje infrastrukture i leži u njenoj primjeni, korišćenjem i razvojem aplikativnih rješenja.

Otvorena mreža za podatke treba da uključi slijedeće osobine: otvorena za korisnike, otvorena za pružaoce usluga, otvorena za pružaoce mrežnih usluga i otvorena za promjene.

Izgradnjom IKT magistrale na nivou Republike Srpske, koja treba da bude u skladu sa zahtjevima konektiviti mreže, koja će omogućiti višeuslužnost, biće povezani svi dijelovi Republike Srpske, ne samo međusobno, već bi ova magistrala omogućila povezanost na regionalne centre SEE zemalja, gradeći na taj način zajedničku Backbone SEE zemalja.


Imate ideju koju želite podijeliti sa zajednicom? Postavite je ovdje

Inkubator ideja sam inicirao u interesu svih građana grada Banjaluka i Republike Srpske

CILJ: Da se zajedničkim snagama, konstruktivnim prijedlozima, napravi baza kvalitetnih ideja koje bi očistile, uljepšale i funkcionalno unaprijedile grad Banjaluku i Republiku Srpsku.
Još jedan cilj je da se podstakne kreativno razmišljanje i inovativnost.

Svi učesnici imaju mogućnost da na kreativan način i na jedinstvenom mjestu prezentuju i razrade svoju ideju – od biznis plana do praktične realizacije iste.

Inkubator ideja ne garantuje i ne obećava da će ideje i planovi biti realizovani, ali će koristiti sve resurse i mogućnosti kako bi do realizacije došlo kao i da se predlagač ideje uključi kao član nadzornog odbora u njenom provođenju.

Pridruži se ovom projektu kao polju javnog interesa. Napiši svoju ideju!

Dejan Majkić
www.majkic.net

Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti moj web sajt.

Na njemu ćete naći stvari koje volim:

 • podatke o meni,
 • mojoj domovini, Republici Srpskoj,
 • mojoj opsesiji, Informacionim tehnologijama i
 • sitnicama koje život čine ljepšim.

Naravno, vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je ova posjeta koristila u bilo kom pogledu, napišite mi to, veoma ćete me obradovati.

Srdačan pozdrav i uživajte u životu!

Dejan MAJKIĆ

Prijatelji sajta