Potpuno je nenormalno u gradu koji broji više od 250.000 stanovnika, nove ulice praviti sa po jednom trakom u oba smjera. Posljednja prilika je propuštena izgradnjom ulice "Olimpjijskih pobjednika". Donijeti stratešku odluku u razvoju grada da sve nove ulice se moraju igraditi sa minimalno dvije saobraćajne trake širine 3,50 m u oba smjera.

ulica olimpjskih pobjednika