1. Riješiti pitanje otpadnih voda, ilegalnih deponija, čvrstog otpada i netretiranih otpadnih voda koje ugrožavaju Vrbas ali i njegovu širu okolinu.

Na vodotoku Vrbasa ima preko 300 tačaka na kojima je ova rijeka ugrožena od smeća i drugih oblika zagađivanja.

Izraditi bazu svih zagađivača u slivu rijeke Vrbas a nakon toga pronaći riješenje za uklanjanje svakog zagađivača pojedinačno.

Vrbas je danas mnogo prljaviji i zagađeniji nego prije 20 godina zbog velike količine smeća koje dolazi pritokama, ali i samim Vrbasom.

CILJ Projekta: očistiti rijeku i obalu i vratiti je u nekadašnje stanje.
Izraditi plan njenog održavanja.

Revidirati zakon o kažnjavanju svih zagađivača i i drastično postrožiti politiku kažnjavanja.

2. Izgraditi magistralni kolektor za otpadne vode.
Priključenjem na prečistač, zaustaviće se dalje zagađivanje rijeke u užem gradskom području.

CILJ Projekta: prikupljati otpadne vode iz domaćinstava i njihov transport do kolektora a potom i centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Vrbasu, čija je svrha da zaustavi dalje zagađivanje.

U ovaj projekta treba da se uključi Ministrastvo građevinarsva i ekologije Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Grad Banjaluka.


Imate ideju koju želite podijeliti sa zajednicom? Postavite je ovdje

Inkubator ideja sam inicirao u interesu svih građana grada Banjaluka i Republike Srpske

CILJ: Da se zajedničkim snagama, konstruktivnim prijedlozima, napravi baza kvalitetnih ideja koje bi očistile, uljepšale i funkcionalno unaprijedile grad Banjaluku i Republiku Srpsku.
Još jedan cilj je da se podstakne kreativno razmišljanje i inovativnost.

Svi učesnici imaju mogućnost da na kreativan način i na jedinstvenom mjestu prezentuju i razrade svoju ideju – od biznis plana do praktične realizacije iste.

Inkubator ideja ne garantuje i ne obećava da će ideje i planovi biti realizovani, ali će koristiti sve resurse i mogućnosti kako bi do realizacije došlo kao i da se predlagač ideje uključi kao član nadzornog odbora u njenom provođenju.

Pridruži se ovom projektu kao polju javnog interesa. Napiši svoju ideju!

Dejan Majkić
www.majkic.net

Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Top Top Top !!!